ÖĞRENCİ ADAYLARI SAYFASI

TANITIM

 Öğrenci İşleri Müdürlüğü, TODAİE`nin açtığı yüksek lisans ve doktora eğitim programlarını yürütmektedir. Yüksek lisans programı; kamu yönetimi gündüz, kamu yönetimi gece, adalet yönetimi, kolluk yönetimi, yerel yönetimler ve eğitim yönetimi programları olarak ayrıştırılmıştır. Bu programlar da ayrıca tezli ve tezsiz olarak iki kategoride sürdürülmektedir. Doktora programı ise yönetim bilimleri alanındadır.
Öğrenci İşleri Müdürlüğü bu çerçevede;
·         Açılacak programları ve başvuru için gerekli koşulları ilan eder. Ayrıca bu bilgileri, kamu kurumlarına yazıyla duyurur.
·         Programlara yapılan başvuruları inceler ve aday kayıtlarını yapar.
·         Programlara giriş için yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili hazırlıkları yapar.
·         Yapılan sınavlar sonucu başarı sağlayanların, programlara katılması için gerekli yazışmaları yürütür ve kesin kayıtlarını yapar.
·         İlgili organların kararları doğrultusunda ders programlarını düzenler.
·         Dönem sınavları için gerekli hazırlıkları yapar, sonuçlarını duyurur ve bunlarla ilgili defter ve kayıtları tutar, diploma hazırlar, ilgililere verilmesini sağlar.
·         Öğrencilerin "tez" çalışmaları ile ilgili ara raporlar, tez teslimi ve jüri oluşumu benzeri işlemleri yapar.
·         Eğitime katılan öğretim elemanlarının puantajını yapar.
·         Öğrencilerin TODAİE`de eğitim gördüğü süre içinde kurumsal ve öğrenimleri ile ilgili işlemleri yapar.