ÖZGÜR SARI

Kısa Özgeçmiş (BIO)

1980 yılında Bolu`da doğmuştur. Toplumsal değişme, modernleşme, suç, sağlık, turizm, kentleşme, kalkınma, Orta Doğu ve Uzak Asya üzerine bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.Akademik Özgeçmiş

Lisans Eğitimini ODTÜ Sosyoloji Bölümü`nde; Yüksek Lisans Eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı ve Doktora Eğitimini ODTÜ Sosyoloji Anabilim Dalı`nda tamamlamıştır. İngilizce (İleri düzey), Almanca (Orta düzey), Arapça (Temel düzey) dillerini bilmektedir.

Dersler

Türkiye`nin Toplumsal Yapısı

Toplumsal Değişme ve Modernleşme

Social Change and Development

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Yayınları

Kitaplar ve Kitap Bölümleri:

Sarı, Ö. 2011, Tourism as a Toolfor Development: The Case of Mawlana Tourism in Konya, Almanya-Saarbrücken: Lambert Academic Pub., ISBN:978-3-8443-9167-1. (published PhD thesis)

Sarı, Ö. 2011, Secularization in Turkey: Role of Secularization in the Turkish Nation-State Building Process, Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing, ISBN: 978-38454-0201-7. (published master thesis)

Sarı, Ö. (2016). “Kent ve Yoksulluk: Sivil Toplum Örgütlerinin Artan Rolleri”, Toplumsal Analizler Ekseninde Kent Fragmanları, ed. Özgür Sarı ve Ali Esgin, Ankara: Phoenix Yayınevi. 275-287.

Sarı, Ö. (2016). “Toplumsal Değişmenin Aileye Yansıması”, Aile Sosyolojisi, ed. Nazmi Avcı ve Erdal Aksoy, İstanbul: Lisans Yayıncılık, 89-98.

Sarı, Ö. (2016). “20. Yüzyılda Devlet ve Kalkınma”, Ekonomi Sosyolojisi, ed. Mustafa Talas ve Bülent Şen, İstanbul: Lisans Yayıncılık, 93-102.

Sarı, Ö. (2016). “Sağlık, Hastalık ve Kültür”, Sağlık Sosyolojisi, ed. Özgür Sarı ve Hicran Yıldız, İstanbul: Lisans Yayıncılık, 41-50.

Sarı, Ö. (2016), “Göç ve Suç: Ankara Örneği”, Suçun Sosyolojisi-Cezanın Felsefesi: Uygulamalar ve Örnekler, ed. Nurgün Oktik, Güncel Önkal ve Özgür Sarı, Ankara: Nobel Yayınları.

Sarı, Ö. (2015), “Ortadoğu’da Gençlik, Siyasal Katılım ve Sosyal Medya”, Toplumsal Hareket Teorileri ve Ortadoğu İsyanları (ed. A. Çağlar Deniz), Ankara: Orion Yayınevi.

Sarı, Ö. (2015), “Suriye’de Arap Baharı Kışa mı Dönüyor?”, Toplumsal Hareket Teorileri ve Ortadoğu İsyanları (ed. A. Çağlar Deniz), Ankara: Orion Yayınevi.

Sarı, Ö. (2014), “Japon Mucizesinin Ataerkilliği: Japonya’da Kadın Yoksulluğu” Yoksulluk ve Kadın (ed. Abdullah Topçuoğlu), İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Sarı, Ö. (2013), “Aile Kurumu ve Ailenin Tanımı”, Sistematik Aile Sosyolojisi (ed. Mustafa Aydın), Konya: Çizgi Kitabevi.

Sarı, Ö. (2014), “Japonya’da Aile: Bir Doğu Toplumunda Dönüşüm Hikayesi”, Aile Sosyolojisi Yazıları (ed. Mustafa Aydın), 369-384, İstanbul: Açılım Yayınları.

Sarı, Ö. (2013), “Hukuk Kurumu”, Kurumlar Sosyolojisi (ed. Mustafa Aydın), Erzurum: Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları. (ISBN: 978-975-442-533-8)

Önkal, G. ve Sarı, Ö., 2013, Bilgi-Değer-Siyaset: Siyaset Akademileri, Konya: Çizgi Kitabevi

Önkal, G. ve Sarı, Ö., (editörler), 2013, Suçun Sosyolojisi-Cezanın Felsefesi, Ankara: Nobel Yayınevi.

Sarı, Ö., 2013, Suç ve Kent, içinde Suçun Sosyolojisi-Cezanın Felsefesi (ed.). Güncel Önkal ve Özgür Sarı, Ankara: Nobel Yayınevi.

Sarı, Ö. ve Atılgan, K.G. 2012, Sağlık Sosyolojisi: Hastalık ve Sağlığa İlişkin Kavramsal Tartışmalar, Konya: Karatay Akademi.

Sarı, Ö. 2011 Kasım, Suriye’de Liberalleşme Hareketleri ve Sivil Toplum Örgütleri, Konya: Çizgi Kitabevi.Makaleler:

Sarı, Ö. 2016, “Türkiye’de Göçün Ekonomi Politiği ve Suriyeli Sığınmacılar”, ASOS The Journal of Academic Social Science, Yıl: 4, Sayı: 31, s. 1-10.

Sarı, Ö ve Önkal, G. 2015, “Dönüşen Kimlikler ve Vatandaşlık Bağlamında Laik Düşünce-Seküler Eylem”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Sayı:7, 101-116.

KIM Dae Sung, SARI, Özgür, 2013, "Osmanlı Devleti ile Choson Devleti`nde Geleneksel Yükseköğretimin Karşılaştırılması", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 279-290.

Sarı, Ö., Ekim 2013, “Urbanization and Urbanism as a Way of Life: The Case of Konya as a Metropolitan Village in Turkey”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, special issue, vol: 2, no: 8, pp: 260-266.

Sarı, Ö., 2008, “Nilüfer Göle”, Biographical Encyclopedia of the Modern Middle East, the USA, Detroit: Gale Group, 309-311.

Sarı, Ö.,Önkal, G., 2007, “Eleştirel Düşüncede Entegrasyon Süreci Olarak Eğitim – (Education as an Integration Process in Critical Thought)”, Gaziantep Üniversitesi - Sosyal Bilimler Dergisi (Gaziantep University – Journal of SocialSciences), vol: 6 no: 1, pp: 45-52.

Sarı, Ö., 2006 January, “Political Islamist Movements in the Turkish Political History and the Position of AKP in Today’s Political Islamism, (Türk Siyasi Tarihinde Siyasal İslamcılık Hareketleri ve Günümüz Siyasal İslamcılığında AK Parti’nin Konumu), The Journal of the Institute of the Middle East Studies, vol: 25-2, pp: 151-177, Hanguk University of Foreign Studies, Seoul- South Korea.

Sarı, Ö. “Sosyal Boyutlarıyla Kronik Böbrek Yetmezliği”, Bitlis Eren Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl: 2015, Cilt:4, Sayı:2, ss: 71-79.

Sarı, Ö. “Kent Markalamasında Konya ve Mevlana Örneği”, İdealkent Kent Araştırmaları dergisi, Sayı: 8, Ocak 2013, 170-180.

Sarı, Ö., “Toplumsal Cinsiyet ve Mesleki Rol İlişkisi: Hemşirelik Bölümünde Okuyan Erkek Öğrenciler Örneği”, Erzincan Üniversitesi SBE Dergisi, 2011 (IV) 2, 493-504.

Sarı, Ö., “Ermeni Diasporasında Halep Ermenileri ve Kimlik İnşası”, (The Armenians of Aleppo in the Armenian Diaspora and Identity Construction), Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 1, Cilt: 1, 58-69.

Sarı Ö. ve Avcıoğlu, G.Ş. “Ermeni Ulusal Kimliğinde Ermeni Diasporası ve Geçmişin Kurgulanması”, (Armenian Diaspora and Reconstruction of Past in the Armenian National Identity Formation), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 17, Güz 2012, 207-218.

Sarı, Ö., “Technology, Innovation and Development in Export Oriented Developing Economies: A Comparison of the Korean and Turkish Economies”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Selçuk Ü. İİBF, cilt:15, yıl:11, sayı:21, 177-202.

Sarı, Ö., “Beşar Esad Döneminde Suriye’nin Dış Politikası ve AB’nin Yeri”, (Syrian Foreign Policy under the Bashar Asad’s Rule and the Place of EU), Stratejik Öngörü, 2008, no: 12, 78-84, TASAM.

Sarı, Ö., “EURO-MED ve AB-Arap Alemi İlişkileri”, (EURO-MED and the EU-Arab World Relations), Stratejik Öngörü, 2007, no:11, 114-121, TASAM.

Sarı, Ö.,Önkal, G., “Modern-Gündelik Yaşam ve Tüketim Pratiklerine Eleştirel Yaklaşımlar”, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007-2, 63-77, Maltepe Üniversitesi.

Sarı, Ö., “Yükselen Karadeniz ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü”, (Rising Black Sea and BSEC), Stratejik Öngörü, 2007, no: 10, 122-125, TASAM.

Sarı, Ö., “Türkiye’de Kalkınmanın Sürdürülebilirliği Sorunsalında Teknoloji ve KOBİler”, (Technology and SMENs in the Issue of Turkish Development Sustainability), Stratejik Öngörü, 2006, no: 8, 64-68, TASAM.

Sarı, Ö., “Türk Milliyetçiliğinde İslam Dininin Etkileri ve Rölü”, (The Impact of the Religion of Islam on Turkish Nationalism), Kırkbudak Anadolu Halk İnançları Araştırmaları-Journal of Anatolian Folk Beliefs, 2005, no:4, 68-73.

Sarı, Ö., “Türk Laikliği, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aleviler”, (Turkish Secularism, Religious Affairs Directory and Alevis), Kırkbudak Anadolu Halk İnançları Araştırmaları-Journal of Anatolian Folk Beliefs, 2005, no:3, 42-50.

Sarı, Ö., “The Nation Building Process of the Armenians in Eastern Anatolia and the Role of the Great Powers in This Process”, Review of Armenian Affairs, vol:2, no:6, 2004, 84-9.

Sunuları

Uluslararası Konferanslar ve Sempozyumlar:

1- Sarı, Ö., “Korku Sinemasında İslam: Hasan Karacadağ Filmleri Örneği”, Uluslar arası Sinema ve Din Sempozyumu, Değerler Eğitimi Merkezi, 21-23 Mayıs 2015, İstanbul.

2- Sarı, Ö., “Kentsel Dönüşüm ve Kent Turizmi: Ankara Hamamönü Örneği”, I. Avrasya Uluslar arası Turizm Kongresi: Genel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 28-30 Mayıs 2015, Konya.

3- Sarı, Ö., “Urbanization and Urbanism as a Way of Life: The Case of Konya as a Metropolitan Village”, II. Uluslar arası Felsefe Kongresi, 11-13 Ekim 2012, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

4- Sarı, Ö. “The Shifting in Turkish Tourism Policies and Sustainable Tourism” (Türk Turizm Politikalarındaki Değişim ve Sürdürülebilir Turizm), Euro-Med Forum for Young Researhers, 13-15 Nisan 2011, Istanbul-Turkey (fullpaper -http://dl.dropbox.com/u/4897992/FULL%20PAPERS/SARI%20%C3%96zg%C3%BCr_The%20Shifting%20in%20Turkish%20Tourism%20Policies%20and%20Sustainable%20Tourism.pdf).

5- Sarı, Ö., "The Role of NGOs in the Transformation of Syria under the Rule of Bashar Asad", II World Congress for Middle East Studies - WOCMES, IEmed and the Autonomous University of Barcelona, 19th - 24th July 2010, Spain.

6- Sarı, Ö.,chairperson, "The Role of Civil Society in the Middle East", II World Congress for Middle East Studies - WOCMES, IEmed and the Autonomous University of Barcelona, 19th - 24th July 2010, Spain

7- Sarı, Ö., “Batı Dışı Toplumlarda Modernleşme Sürecinde Kadın: Türkiye ve Japonya Karşılaştırmalı Örneği”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi.

8- Sarı, Ö., “Moral Values and Develeopment: The Japanese Experience and Muslim Societies”, Development and Society, The Japan Foundation Middle East Group Study Program, 10-29 November 2008 Tokyo.

9- Sarı, Ö., “CyberCrime in the Postmodern Era”, 2ndIstanbul Conference on Democracy and Global Security, 14-16 June 2007, İstanbul.

10- Sarı, Ö., “Science-Technology-Innovation Policies in Export Oriented Economies: A Comparison of Turkish and KoreanCases”, International Conference of Globalization, Technology and Development, International Political Science Association, 3-5 April 2007, St.Louis-the USA: Webster University.

11- Sarı, Ö., “The Future of the Asian Community’s Economic Development and the New World Order”, II. International Conference of the Asian Philosophical Association, The Rise of AsianCommunityandthe New Dialogue between Past and Future of the World, 26-29 October-2006, Busan National University, Busan, South Korea.

12- Sarı, Ö., “Looking at Modernity/Postmodernity and the Human—Nature Relations Through Architecture”, 17th International Conference of Philosophy, International Association for Grek Philosophy-International Center for Grek Philosophy and Culture, 1-7 August 2005, Greece: Samos.

13- Sarı, Ö., “Orientalism, Postcolonialism, Identity Formation in International Relations: A Sociological Perspective on the Turkey-EU Relations”, First Global International Studies Conference, 24-27 August 2005, Istanbul Bilgi University, Istanbul-Turkey

14- Sarı, Ö, “Other in the National Identity Formation of Greece and Turkey”, Fourth Biennial International Conference on Intercultural Research, 4-7 May 2005, the USA: Kent State University, Kent-Ohio.Ulusal Konferanslar ve Sempozyumlar

1- Sarı, Ö. ve Altunsu-Sönmez, Ö. “Üniversite Gençliği ve Dindarlık: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Uluslar arası Gençlik ve Değerler Sempozyumu, 25 Nisan 2014, Ankara.

2- Sarı, Ö., panelist, “Arap Baharı ve Gençlik”, SADAM, Konya, 8 Kasım 2013

3- Sarı, Ö., panelist “Dinimiz ve Kent Yaşamı”, TOVAK-UYAK Ankara, 28.04.2013

4- Sarı, Ö., panelist, “İnsan Hakları ve Evrensel Hukuk”, Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu, Konya-Cihanbeyli, 08 Aralık 2011.

5- Sarı, Ö., panelist, “Sürdürülebilir Kentleşme ve Toplumda Kentlilik Bilinci Oluşturma”, Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksek Okulu, Konya-Cihanbeyli, 02 Aralık 2011.

6- Sarı, Ö., (raportör), “Sosyal Güvenlik”, Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı – Orta Güney Bölgesi, 01-03 Kasım 2011, Konya: Hilton Oteli

7- Sarı, Ö. ve Gökulu, G., “Sivil Toplum Kuruluşlarının Siyasetteki İşlevleri: Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği-KADER Örneği”, (The Functions of NGOs in Politics: The Case of KADER-Supporting and Educating Woman Candidates), Türkiye’de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu, 4-5-6 Nisan 2008, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

8- Sarı, Ö. Ve Önkal, G., “Suçun Sosyolojisi, Cezanın Felsefesi” (The Sociology of Crime and the Philosophy of Punishment), HFSA Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi Arkivi Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, İstanbul Barosu, İstanbul.

9-Sarı, Ö., “Örtünen Kadının Kimliği ve Popüler İslamda Tesettür Modası”, (The Identity of the Veiled Woman and Tesettur Fashion in Popular Islam) Kültür ve Kimlik, 14-17 Haziran 2005, Kültür Araştırmaları Derneği ve Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul-Türkiye.

10- Sarı, Ö. Ve Önkal, G., “Muhafazakar Ahlaki Kimlikte Bireyin Konumu”, (The Position of the Individual in the Conservative Ethical Identity) Kültür ve Kimlik, 14-17 Haziran 2005, Kültür Araştırmaları Derneği ve Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul-Türkiye.

11- Sarı, Ö., “Bölgesel Kalkınmada Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknokentler”, (Technoparks and University-Industry Collaboration in Regional Development) I. Doğu Anadolu Sempozyumu Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar, 23-25 Mayıs 2005, Elazığ-Türkiye.

Yönettiği Tezler

Yunus GÜMÜŞ, Nisan 2016, İstek ve Şikayet Başvurusu Konusunda Bilgi Edinmişlik ve Sağlık Personeli ile Tartışma Açısından Hasta Yakınlarının Hasta Hakları Farkındalığı Analizi: Erciyes Üniversitesi Onkoloji Ünitesi Örneği”, Aksaray Üniversitesi, SBE, Kent Sosyolojisi Yüksek Lisans Programı.

Selin CENGİZ, 2016, AB ve Türkiye’de Sosyal İçerme Belgelerinde Çocuk Yoksulluğunun İncelenmesi, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanlık tezi.