Kısa Özgeçmiş (BIO)

Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN, 1962 Ankara doğumludur. GAZİ Üni. İİBF. Kamu Yönetimi Bölümü, 1983 mezunu olup, 19 yıl aynı bölümde akademisyenlik yaptıktan sonra, 2002 yılında TODAİE öğretim üyeliğine geçmiş ve 2005 yılında prof.ünvanını almıştır. TODAİE’de verdiği derslerin yanısıra, kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden yapılanma, norm kadro ve performans araştırmalarında ulusal proje üyelikleri ve başkanlığı yapmıştır. Prof.Dr.BİLGİN, Alman GTZ kurumuyla yerel yönetim hizmetleri araştırmasında uluslararası Proje eşbaşkanlığının yanısıra, “Belediye Personel Sistemi”, “Mahalle İdareler Birliği” ve “Türkiye’de Mahalle Yönetimi (Muhtarlığı)” adlı araştırmalara başkanlık yapmış; TODAİE Yerel Yönetimler Merkez Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Prof.Dr.BİLGİN, çeşitli kamu kuruluşlarında yeniden yapılanma ve norm kadro araştırma projelerinde yer almış; Fransa Ulusal Yönetim Okulu (ENA) ve Çin İns.Kayn.ve Sos.Güv.Bk’nda seminerlere katılmıştır. Hollanda ve İtalya Ulusal Yönetim Okullarında bildiri; Azerbaycan Ulusal Kamu Yönetimi Akademisinde Yerel Kamu Personel Yönetimi seminerleri vermiştir. Alanında, uluslararası (SCI) dergide (1) ve ulusal dergilerde (36) makalesi yayınlanmıştır. Basılı 4 kitabı ve 6 kitap bölümü olan Prof.Dr.Bilgin’in, çeşitli uluslararası (14) ve ulusal sempozyumlarda (47) sunulmuş bildirileri ile seminer ve konferansları (55) bulunmaktadır. Kendisi halen, TODAİE’de İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kamu Performans Yönetimi dersleri ve seminerleri vermektedir.Akademik Özgeçmiş

AKADEMİK ÜNVANLAR

Profesörlük : TODAİE, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, 2005

Doçentlik : Gazi Üni. İİBF. Kamu Yönetimi Bölümü, 1997

Yardımcı Doçentlik : Gazi Üni. İİBF. Kamu Yönetimi Bölümü, 1994

Araştırma Görevlisi : Gazi Üni. İİBF. Kamu Yönetimi Bölümü, 1984EĞİTİM DURUMUDoktora : Gazi Üni. Sos.Bil.Ens. Yönetim Bilimi, 1991 “Türk Kamu Yönetiminin AB Kamu Yönetimine Uyumu”

Yüksek Lisans : Gazi Üni. Sos.Bil.Ens. Kamu Yönetimi, 1986 “Örgütsel İletişimin Kurum Verimliliğine Etkisi” adlı tezle

Lisans : Gazi Üni. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü, 1983AKADEMİK (İDARİ) GÖREVLERTODAİE Genel Müdür Yardımcılığı (2003-2004, 2008-2010)

TODAİE Yerel Yönetimler Merkez Müdürlüğü (2003-2008)

TODAİE Yönetim Kurulu üyeliği

TODAİE Yürütme Kurulu üyeliği

TODAİE Akademik Kurulu üyeliği

TODAİE Yayın Kurulu üyeliği

TODAİE Program Kurulu Üyeliği

TODAİE YLP Giriş Sınavları Komisyonu Üyeliği

TODAİE Doktora Giriş Sınavları Komisyonu Üyeliği

Amme İdaresi Dergisi Hakemliği

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Hakemliği

Gazi Üni. İİBF Dergisi Hakemliği

Gazi Üni. İletişim Dergisi Hakemliği

Hacettepe Üni. İİBF Dergisi Hakemliği

Niğde Üni. İİBF Dergisi Hakemliği

Turizm Araştırmaları Dergisi, Doğu Akd.Üni.Gazimagusa, KKTC.

Türk İdare Dergisi Hakemliği

İdarecinin Sesi Dergisi Hakemliği

Sayıştay Dergisi Hakemliği

Adalet Akademisi Dergisi Hakemliği

Aile ve Toplum Dergisi Hakemliği

Verimlilik Dergisi Hakemliği

Verimlilik Kongresi Hakemliği

KAYFOR Bilim Kurulu Üyeliği

KAYSEM Bilim Kurulu Üyeliği

Ulusl.Mahalli İdareler Semp.Bilim Kurulu Üyeliği

SB-Temel Sağlık Dergisi

SB-Kalite ve Performans Kong.Hakemlikleri

I.Özürlüler Şûrası Komisyonları üyeliği, 1999.

Çeşitli Kuruluşlarda Sınav Komisyonu Üyeliği

AKADEMİK PROJELERUluslararası Araştırma ve Eğitim Projesi

The Project of Developing for Local Services of Turkish Local Governements (Eşbaşkanlık)

TODAIE, GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamenarbeit), TODAİE – DPT – TBB 1 Eylül 2003 – 1 Ağustos 2006

Ulusal Araştırma ve Eğitim Projeleri

Türkiye Mahalle Yönetimi 2 (Yöneticilik)

Yerel Yönetimler için Eğitim Malzemesi Geliştirme (YEREP) Projesi Kalkınma Bakanlığı – TODAİE, 2014.

Türkiye Mahalle Yönetimi 1 (Yöneticilik) Yerel Yönetimler için Eğitim Malzemesi Geliştirme (YEREP) Projesi DPT – TODAİE, 2013.

Mahalle İdare Birlikleri (Yöneticilik) Yerel Yönetimler için Eğitim Malzemesi Geliştirme (YEREP) Projesi DPT – TODAİE, 2010..

Belediye Personel Sistemi (Yöneticilik) Yerel Yönetimler için Eğitim Malzemesi Geliştirme (YEREP) Projesi DPT – TODAİE, 2009.

Yeniden Yapılanma Araştırması (Yöneticilik) Rekabet kurumu, 2008.

Yerel Yönetimlerin Eğitim İhtiyacını Belirleme Projesi (Yöneticilik) TEPAV, Ankara, 2005.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hak.Kanun Tasarısı Taslağı Çalışma Kurulu (Üyelik) Başbakanlık – TODAİE Ocak – Nisan 2004.

Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı (Üyelik) TBMM-İçişleri Komisyonu Toplantısı 14 Ocak 2004, Ankara.

Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırması (Üyelik) Karayolları Genel Müdürlüğü TODAİE – Ankara, Kasım 2002 – Eylül 2003

Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırması (üyelik), Sosyal Hizmetleri Çocuk Esirgeme Kurumu Gn.Md. TODAİE - Ankara, Mayıs 2001 - Haziran 2002.

Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırması (Üyelik) Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığı TODAİE - Ankara, Mart 2002 - Haziran 2002.

Personel Yönetmeliği Uygulama Kılavuzu Hazırlama Projesi (Yöneticilik) Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, s.1-43, 233 md., 2000 - Ankara.

Norm Kadro Esas ve Usulleri Belirleme Komisyonu (Üyelik) 1998/16 sayılı Genelge Çerçevesinde Bakan Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK’ün başkanlığında, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, 17.08.1998, Ankara. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Avrupa Birliği Özel İhtisas Komisyonu (Üyelik)

Altkomisyon Raporu (3.Kitap), Başbakanlık - DPT, Ankara, 1995. Dünya`da Küreselleşme, Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye İlişkileri Komisyonu (Üyelik)

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu, Değerlendirme Raporu (1.Kitap), Başbakanlık - DPT, 1995, Ankara.

Avrupa Topluluklarına Yönetsel Uyum Araştırma Grubu (Üyelik) Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA) DPT - TODAİE, Ankara. 1988 - 1991.

Taşra ve Yurtdışı Kuruluşları Araştırma Grubu (Üyelik)

Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA) DPT - TODAİE, Ankara, 1988 - 1991.SERTİFİKALI SEMİNER PROGRAM KATILIMLARI

Çin Bölgesel İnsan Kaynakları İstihdam Semineri Chinese Ministry of Human Resourc and Social Security 2009, Pekin, Çin.

Alman Belediyeleri Alt Yapı Hizmetleri (German Local Public Services) German GTZ ve DWA Zigburg, Berlin, Mayıs 2006.

Alman Yerel Kamu Hizmetleri ve Kamu Personel Sistemi (German Public Personnel System and Local Public Services) German GTZ ve DWA Koln, Bonn, Mart 2005.

Çin Kamu Yönetimi ve Personel Sistemi Semineri Chinese Ministry of Personnel Aralık 2004, Pekin, Çin.

Les Institutions Françaises et l’Europe ENA - Le directeur de l’Ecole nationale d’administration Republique Française Premier Ministre 3-7 novembre 2003, Paris, Fransa.

Certificate of Public Adm. in EU Richard Language College Eylül-Aralık 1987, Bournmouth, England.

ISO 9001 : 2000 Denetçi/Başdenetçi Programı Certificate Number : 11749 Moody International Certificiation 13–17 Ocak 2003, TODAİE – Ankara.

Dersler

TODAİE

Yüksek Lisans Programları : İnsan Kaynakları Yönetimi (2002-20015)
Kamu Performans Yönetimi (2007-2015)
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları (Yaz 2006-2009)
İnsan Kaynakları Yönetimi Sorunları (Yaz 2006)
Türk Kamu Personel Yönetim Sistemi (Sem 2013-2015)
Türk Kamu Personel Yönetimi Sorunları (Sem 2004)
Doktora Programı : Karşılaştırmalı Kamu Personel Sistemleri (2003-2015)
Kamu Yönetiminde Karar Verme (2002)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Kamu Yön.Doktora Prog. : Kamu Yönetiminde Karar Verme (2001)
Kamu Yön.Yüks.Lis.Prog. : Türkiye’de Kamu Personel Politikaları (2013-2015)
Türk Kamu Personel Sistemi (2013-2015)
: Türkiye’nin Yönetim Yapısı (2001)
İİBF – Kamu Yön.Böl. : Yönetimi Geliştirme (2000)
“ – ÇEKO Böl. : Kamu Personel Yönetimi (2000-2001)
“ – Ulusl.İlşk. Böl. : Yönetim Bilimi (2002)
“ - Ekonomi Böl. : Halkla İlişkiler (2000-2002)
Müh.Mim.Fak.Kimya Böl. : Yönetim Bilimi (2000-2001)
“ : Kamu Personel Yönetimi (2000-2001)
Tapu Kadastro MYO : Kamu Yönetimi (2000)
ISPARTA SD ÜNİVERSİTSİ
Kamu Yön.Yüks.Lis.Prog. : Kentsel Alanlarda Güncel Sorunlar (2015)
VAN 100.YIL ÜNİVERSİTESİ
Kamu Yön.Yüks.Lis.Progr. : Türk Kamu Personeli Sorunları (2002)
Mahalli İdarelerin Personel Sorunları (2002)
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Kamu Yön.Yüks.Lis.Prog. : Türk Kamu Personeli Sorunları (2001)
UFUK ÜNİVERSİTESİ
İns.Kayn.Yön.Yüks.Lis.Prog. : Performans Yönetimi (2009)
KARA HARP OKULU
Sistem Mühend.Lisans Prog. : İnsan Kaynakları Yönetimi (2009)
POLİS AKADEMİSİ
Lisans Programı : Personel Yönetimi (1994-2000)
KKTC-LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Siyaset Bil.ve Ulusl.İlişk.Böl. : Local Government (2007)

Yayınları

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGDE YAYINLANAN MAKALE (SCI & SSCI…)

Performance Management for Public personnel Multi-Analysis Approach Toward Personnel Public Personnel Management (Quarterly), p.93-113, International Public Management Association for Human Resources, Virginia, USA, 2007.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPL. SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının ve Stillerinin Öğretmen Performansına Etkisi (ortak) VI.Uuluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Uluslararası Kıbrıs Üni. 5-7 Kasım 2015, Lefkoşe, KKTC.

The Notion of CEO-Chief Executive Officer in Terms of Cooperative Management (Ortak) 21.International Turkish Cooperative Congress The Turkish Cooperative Association, 14-15 May 2015, Karabük Üni. Safranbolu, Turkey

Kamu Performansına Etkisi Açısından Psikolojik Sermaye (ortak) PASAFEC-Rethinking PA in XXI.Century: Enhancing Public Servant’s Capacity on Relations, Communication and Collaboration, TODAİE-Fırat Üni., 12-14 June 2013, Elazığ.

The Government System and Local Government in Turkey Yerel Yönetimler Çalıştayı, Uluslararası Saraybosna Üni..- Hacettepe Üni. 24-26 Eylül 2013, Saraybosna.

Redesigning Public Administration Training to Deal with the Global Development Agenda Euro-Mediterranean Conference, Scuola Superiore delle Pubblica Administrazione, Oct.13-14 2008, Rome, Italy.

Civil Servant Training at TODAIE EGPA - Innovation in the Public Sector Conference Sept.3-6 2008, Erasmus Üni., Rotterdam, Holland.

Sağlıkta Performans Yönetimi Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Performans Kongresi, Kamu Yönetimi Vakfı KAV - Sağlıkta Kalite Derneği, 15-19 Kasım 2006, Antalya.

Yerel Hizmetlerin Niteliklerinin Artırılması Projesi (Ortak:Dieter Blome) Uluslararası Katı Atık Sempozyumu, 25-27 Mayıs, Bildiriler Kitabı, Ege Üni, 2006, İzmir.

Yönetimler için Eğitim Becerileri-Mevcut Durum ve Sorunlar, (Ortak:Dieter Blome) Türkiye-Avrupa-Almanya Yerel Yön. politikalarında Kritik Konular Ulusl.Semp. AB’ye Üyelik Sürecinde, Türkiye’deki Yönetsel kapasite Nasıl Geliştirilebilir ? Almanya Federal Cum.Büyükelçiliği – Ank.Üni.SBF., 13 Ocak 2005, Ankara.

Training for Local Elected Representatives in TODAIE Centre Trascaucasian Cooperation : Training for Local and Regional Elected Representatives, Council of Europe, European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities, 7-8 June 2005, Alanya.

Institutional Professional Networks for Municipal Personnel Strategy to Improve the Quality Municipal services (Ortak:Segfried Holtkemper-Klaus Weistroffer) 1.International Municipalities University and Industrial Sector Coop. Symposium, Uni. Of Gazi, Oct.23-24 2003, Ankara.

Cooperation with the Academic Communitiy : Research and Policy Design Workshop on Intergovernmental Fiscal Reforms in the EU Member and Applicant Countries Turkish Ministry of Interier Affairs – The Institute of World Bank, 6-8 Oct.2003, Ankara.

Azerbaycan Kamu Yönetiminde Yerel Yönetime İlişkin Demokratik Gelişmeler (Ortak) Bağımsızlıklarının 10.Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu, Marmara Üniversitesi - Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merk.,İstanbul-9-10 Mayıs 2001,

Bağımsızlıklarının 10.Yıl.Türk Cumhuriyetleri, Gürsoy-Naskali,Emine ve Şahin,Erdal (Ed.), SOTA yayını, s.399-410, Haarlem, 2002, Hollanda.

Experiences of Greece, Spain and Portugal in the Integration with the EC Administration Cooperation in TÜRKİYE, Number 16, s.50-52, Turkish Cooperative Association, Ankara - 1992.

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

Conception of a Parallel Change In the New Public Administration: Human Resources Performance Management Chapter 2.Performance Management and Institutionalization, Marmara Üni.- Taylor and Francis, 2015.

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

Kamu Performans Yönetimi, Memur Hak ve Yükümlülüklerinin Performansa Etkisi TODAİE yayını, Ankara, 2004.

Kamu Personel Yönetimi, İmaj Yayını, Ankara, 1997.

Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Topluluğu’na Uyumu ATAUM yayını, Ankara 1993.

Yerel Yönetimlerde Hizmit İçi Eğitim (ortak) TEPAV-Türkiye Ekonomi Politikaları Arş.Vakfı yayını, Ankara, 1997.

TODAİE’nin Kamu Yönetimi Eğitimindeki Yeri ve Önemi, Kamu Yönetimi Eğitimi Kitabı, Süleyman Demirel Üni.yay., Isparta, 2015.

Kamu Performans Yönetimi Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Kitabı, s.76-110, Anadolu Üni. yayını, Eskişehir, 2013.

İş Performansına Etkisi Açısından Mesleki Yeterlilik Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar Kitabı, Ed.Eyyup G.İSBİR, s.337-355, TODAİE 60.yıl Kitabı, Ankara, 2013.

İsveç’te Yerel Yönetimler Dünyada Yerel Yönetimler Örnekler-Uygulamalar Kitabı, Ed.M.Okçu-H.Özgür, s.339-363, Seçkin yayınevi, Ankara, 2013.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Türk Kamu Personel Sistemi Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları Kitabı, Ed.Filiz Kartal, s.221-240 TODAİE, Ankara, 2011.

Avrupa Birliği -Türkiye İlişkileri ve Gümrük Birliği Gümrük Birliği Sürecinde Çimento ve Seramik Sektörleri Kitabı, Çimse-İş Sendikası, s.5-46, Ankara – 1996.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER Türkiye’de Genç İşsizlik ve Mesleki Standardizasyon Karacadağ Bölgesel Kalkınma Ajansı Dergisi, S.4. s.40-43. Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır - 2013

Sağlıkta Performansın İnsan Kaynaklarına Yönelik Ölçümü (4) Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, S.13. Sağlık Bakanlığı, Ankara – 2013.

Sağlıkta Performansın İnsan Kaynaklarına Yönelik Ölçümü (3) Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, S.12. Sağlık Bakanlığı, Ankara – 2012.

Sağlıkta Performansın İnsan Kaynaklarına Yönelik Ölçümü (2) Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, S.11.. Sağlık Bakanlığı, Ankara – 2012.

Sağlıkta Performansın İnsan Kaynaklarına Yönelik Ölçümü (1) Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, S.10. Sağlık Bakanlığı, Ankara – 2012.

Sözleşmeli Personel-2B Uygulaması ve Sorunları Türk-İş Dergisi, 2011.

Enderun’dan TODAİE’ye Üst Düzey Yöneticilik eğitimi İdarecinin Sesi Dergisi, C.41, S.2, s.59-80 İçişleri Bakanlığı, Ankara-2009.

Kamu Performans Yönetimi : Vali ve Kaymakamlar Performans Ölçümü Araştırması Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 2, s.59-80. TODAİE, Ankara - 2008

Kamuda Ölçülebilir Denetime Hazırlık “Performans Yönetimi”, Sayıştay Dergisi, S.65, (145.Yıl Özel sayısı), s.53-87 Sayıştay, Ankara – 2007.

Performans Yönetiminde İnsan Kaynağı Planlaması Amme İdaresi Dergisi, C.37, S.2., s.123-147, TODAİE, Ankara - 2004

Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısında Yerel Yönetimler Üstleniyor mu ? Görüş Dergisi, S.58, s.12-22, TÜSİAD, Ankara - 2004.

Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İdarecinin Sesi Dergisi, C. XVII, S.101, s.13-17. Türk İdareciler Derneği, Ankara - 2003.

Türk Kamu Yönetiminde Norm Kadro Türk İdare Dergisi, (Ortak) S. 438, s.157-179, Ankara – 2003.

Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı için Norm Kadro Uygulaması Yaklaşım Dergisi, Yıl.10, S.111, s.20-23, Yaklaşım yayıncılık, Ankara – 2002.

Özürlülerin Çalışma Hayatındaki Sorunları ve Çözüm Önerileri İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.5, S.4, s.21-38, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, Ankara - 2000.

Belediye Personelinin Hizmet Anlayışı Yerel Gündem Dergisi, Yıl 2, S.4, s. 4-11, Ankara – 2000.

Türk Kamu Yönetiminde Özürlüler ve Sorunları Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.3, S.2, s.1-18, Ankara - 1999.

Özürlülerin İstihdamı Türk - İş’99 Yıllığı, C.1, s.399 - 415, 1997’den 1999’a Değişimin Dinamikleri, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk-iş Araştırma Merkezi, Ankara - 1999.

Zaman Yönetiminde "Kutsal İnek Avı” İşletme ve Finans Dergisi, Yıl.14, S.157 (Ek), s.39-46, Ankara - 1999.

Kamu Yönetiminde Yönetim Ahlakı Selçuk Üni.Hukuk Fak.Dergisi, C.6, S.1-2, sh.465-483, Konya – 1998.

Türk Kamu Personelinin Motivasyonu Mahalli İdareler Dergisi, S.39, s.64-69, Ankara - 1997.

Türk Kamu Yönetiminde Memurların Halkla İlişkileri Gazi Üni.İ.İ.B.F. Dergisi, C.13, S.1-2, s.213-223, Ankara – 1997.

Memur Sendikacılığı (Türkiye`deki ve AB`deki Uygulamalar) Gazi Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, (Ortak) C.12, S.1-2, s.363-373, Ankara – 1996.

Kamu Yönetiminde Yönetsel İletişim Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C.5, S.2, sh.25-35, TODAİE, Ankara - 1996.

Turizmin Gelişmesinde Kooperatifçiliğin Rolü (Çeviri) Karınca Dergisi, S.719, s.20-23, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Ankara - 1996,

Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Uygulamalarına Örgütsel Yaklaşım Amme İdaresi Dergisi, C.27, S.4., s.43-62, TODAİE, Ankara - 1994.

Özürlülerin Kamu Hizmetlerinden Yararlanmaları Açısından İsveç Modeli Gazi Üni.İ.İ.B.F. Dergisi, C.9,S.2., s.333-350, Ankara – 1992.

Türk Kamu Yönetiminde Özürlülerin İstihdamı Gazi Üni.İ.İ.B.F. Dergisi, C.9, S.1., s.331-342, Ankara – 1992.

Avrupa Topluluğu "EUROCRACY"nde Personel Yönetimi Gazi Üni.İ.İ.B.F. Dergisi, C.8, S.2., s.337-382, Ankara – 1992.

Avrupa Topluluğu’nda ve Üye Ülkelerdeki Uyumlaştırma Çalışmaları Işığında Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Topluluğu`na Uyumu Gazi Üni.İ.İ.B.F. Dergisi, C.8, S.1., s.305-362, Ankara – 1992.

Avrupa Topluluğu`nda Personel Rejimi Amme İdaresi Dergisi, C.24, S.4., s.131-147, TODAİE, Ankara - 1991.

Belediyelerin Şehir İçi Ulaşım Hizmetleri ve Toplutaşım İller ve Belediyeler Dergisi, Yıl.47, S.543, s.23-25, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara - 1991.

Bir Yönetime Katılma Aracı Olarak Yerel Yönetimler İller ve Belediyeler Dergisi, (Ortak) S.531, s.15-17, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara – 1990.

Mahalli İdarelerde Kadınların Yeri ve Önemi (Çeviri) İller ve Belediyeler Dergisi, S.518, s.390-392, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara – 1988.

Kitle İletişim Araçlarında Kadınlar (Çeviri) İller ve Belediyeler Dergisi, S.486, s.100-101, Türk Belediyecilik Derneği, Ankara – 1986.

Batı Almanya ve ABD`de Federalizm Uygulamasına Bir Bakış (Çeviri) İller ve Belediyeler Dergisi, S.475-476, s.298-306 Türk Belediyecilik Derneği, Ankara – 1985.

ULUSAL BİLİMSEL TOPL.SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLERİ

Türkiye’de İşgücüne katılıma Etkisi Açısından “Aşırı Eğitimli” Genç İşsizlik, (ortak) Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı 5-6 Kasım 20015, Hacettepe Üni. Ankara.

Kamu Personel Yönetiminde Ölçüt ve Gösterge Odaklı Performans Yönetimi Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2015, Marmara Üni.Sivil Toplum Kuruluşları Arş.ve Uyg.Merkezi, 20-22 Ekim 2015, İstanbul.

Kaymakamların Vizyoner Liderlik Açısından Yerel Hizmet Kalitesine Etkisi : Şarkikaraağaç İlçesi Örneği (Ortak) KAYFOR 13, Selçuk Üni. 15-17 Ekim 2015, Konya.

İnsan Kaynakları Verimliliğine Etkisi Açısından Çalışma Şartları-Gümrük ve Ticaret Bak.Verimlilik Arş.(ortak) 5.Verimlilik Kongresi 6-7 Ekim 2015, Bilkent, Ankara.

Yerel Kalkınma ve Yerelleşme Meselesi Açısından, Türkiye’de Optimal İl Ölçeği Sorunu (ortak) KAYSEM, İnönü Üni., 07-09 Mayıs 2015, Malatya.

Hollanda (Atanmış) - Türkiye (Seçilmiş) Güçlü Belediyecilik Akımının Yerel Hizmetlerde Halkla İlişkiler Etkisi Rotterdam-Ankara… (ortak) KAYSEM, İnönü Üni., 07-09 Mayıs 2015, Malatya.

Görme Engelli Memurların İş Performansında Erişilebilirlik”,(Ortak), Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu, Kocaeli Üni.-Türkiye İş Kurumu, Kocaeli, 6-7 Kasım 2014; Bildiriler Kitabı, s.33-57, Kocaeli Üni., 2014, Kocaeli.

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına Paralel Bir Değişim: İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üni.,SBF., İstanbul, 24 Ekim 2014; Bildiriler Kitabı, Marmara Üni.SBF., İstanbul, 2014.

Kurum Birleşmelerinde Kurumsallaşma Sorunu : Sosyal Güvenlik Kurumları Performans Araştırması KAYFOR XII, Aydın Adnan menderes Üni., 12-14 Eylül 2014, Kuşadası. (Ortak) Yerel Yönetimlerde Beşeri Sermaye ve Hizmet Yönetimi İlişkisi VI.Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Hazine Müsteşarlığı, H.Ü.İİBF. ve TBB, 11-12 Aralık 2013, Ankara.

Kamu Yönetiminde Profesyonel Yöneticiliğe Geçişte Üst Yönetici Kariyer Performansı (Ortak) KAYFOR XI, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Samsun 19 Mayıs Üni., Samsun.

Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları, KAYFOR XI-Bildiriler Kitabı, s.684-698, TODAİE, 2014.

Mevcut Durum ve Beklentiler Açısından Mahalle Yönetimi (Ortak) KAYSEM-2013, 11-12 Mayis 2013, Mustafa Kemal Üni., Hatay; Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Ed.Y.Bulut, V.Eren, S.Karakaya, A.Aydın, PEGEM Akademi yay., 2013, Ankara.

Kamu Personelinin Görevde Yükselmesinde Performans Etiği, II.Kamu Etiği Kongresi, 27-28 Mart 2013, TODAİE – Ankara.

Kamu Yönetiminde Performansa Etik Yansımalar (Ortak) Kamu Etiği Sempozyumu, TODAİE, 25-26 Mayıs 2009, Ankara.

Mevzuat-Uygulama İkileminde Yerel Yönetimler Personel Sorunları (Ortak) 4.Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, 19-20 Ekim 2009, Ankara.

Yerel Yönetimler Personeline Etkisi Açısından Yerel Yönetimler Reformu 1.Yerel Yönetimler Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 23-24 Ekim 2008, Sakarya.

Personel Reformu Girişimi, 657 DMK Revizyonu Çalışmaları Kamu Personel Sistemi Sempozyumu, Kamu Yönetimi Vakfı, 21 Mayıs 2008, Ankara.

Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi Kamu Yönetimi Vakfı ve Sağlık Derneği 19-23 Mart 2008, Antalya.

Kamu Performans Yönetimi ve Vali-Kaymakamların Performans Araştırması KAYFOR-4, Muğla Üni., 8-10 Kasım 2006, Muğla.

Özürlülerin Toplumsal Sorunlarına İstihdam Çözümü Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma ve Çatışma Bütünleşme, III.Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sosyoloji Derneği - Anadolu Üniversitesi 2-4 Kasım 2000, Eskişehir.

Demokratik Kültür Açısından Tekelci Kuruluşların Hizmet Sunumunda Halkla İlişkiler 21.Yüzyıl Eşiğinde Ulusal Pazarlama 4.Ulusal Pazarlama Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi - İ.İ.B.F., s.180-189, 18 - 20 Kasım 1999, Hatay.

Demokratik ve Bürokratik Kültürün Kamu Görevlilerinin İstek ve Beklentilerine Etkisi Kamu Yönetiminde Kalite 2.Ulusal Kongresi, s.345-362, TODAİE, 21-22 Ekim 1999, Ankara.

Türkiye`de Kamu Hastanelerinde Kaliteli Hizmet ve Halkla İlişkiler Etkisi (Ortak) Kamu Yönetiminde Kalite 1.Ulusal Kongresi 26-27 Mayıs 1998, TODAİE, Cilt.II, sh.133-152, 1999, Ankara.

Özürlülerin İstihdamındaki Kooperatif Girişimler Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik ve İstihdam Sorunları Semp., Altı Nokta Körler Derneği ve Diğer,Altı Nokta Körlere Hizm.Vakfı Yayını, No.3,sh.19-31, 1997, Ankara.

Farklı Statüdeki Kamu Görevlileri Sorunu Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı - 1, Türk Demokrasi Vakfı ve Diğer, C.2, sh.55-69, 1997, Ankara.

Yöneticinin Özendirici Rolü ve Liderlik Oluşumuna Etkisi 21.Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, Deniz Harp Okulu, C.2, s.452-459, 1997, İstanbul.

Kamu Yönetiminde Yönetsel Etiğin Yönetim ÖlçeğindeDeğerlendirilmesi 21.Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu, TODAİE, Yönetsel Etik ve Denetim Grubu Bildirileri (Ayrı basım), 1997, Ankara. Çalışan ve Çalışmak İsteyen Özürlülerin Verimliliklerinde Mesleki İyileştirme 3. Verimlilik Kongresi, Milli Prodüktivite Merkezi, Yayın no.599, s.145-159, 1997, Ankara.

Kamu Yönetiminde Kaliteli Hizmet Anlayışı Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu, TODAİE, C.1, sh.171-190, 1995, Ankara.

Sunuları

BILDIRILER
Yerel Yönetimlerde Muhtarlığın Yeri ve Önemi Uluslararası Muhtarlar Çalıştayı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu-Başiskele Belediyesi, 1 Kasım 2014, Kocaeli.
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışına Paralel Bir Değişim: İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üni.,SBF., 24 Ekim 2014. İstanbul.
Türkiye’nin Merkezi ve Yerel Yönetim Yapısı Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, 23-25 Eylül 2014, Bosna-Hersek.
Yerel Yönetimlerde Beşeri Sermaye ve Hizmet Yönetimi İlişkisi VI.Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Hazine Müsteşarlığı, H.Ü.İİBF. ve TBB, 11-12 Aralık 2013, Ankara.
Türk Kamu Personel Sistemi Kosova İns.Kayn.ve Sos.Güv.Bak.Heyetine, 6 Mayıs 2013, TODAİE, Ankara.
Büyükşehir Yönetiminde Mahalle Ölçeği (ortak) Workshop On Local Governance Today: “European And Turkish Experience In Local Politics, Democracy And Reciprocal Lessons, H.Ü.İİBF Siy. Bil.ve Kamu Yön.Böl.ve EGPA PSG IV, 22 Mart 2013, Beytepe, Ankara.
Türkiye’de Mahalle Yönetimi 1 Ordu Çalıştayı-Paneli, Ordu Valiliği, 19 Nisan 2013, Ordu.
Türkiye’de Mahalle Yönetimi 2 Ankara Çalıştayı-Paneli, TODAİE, 27 Mayıs 2013, Ankara.
Eğitimde Bireysel Performans Denetimi EYFOR, Muğla Üni., Mayıs 2012, Muğla.
Eğitim Denetiminde Yapısal Arayışlar TEM-SEN, Ocak 2012, Ankara.
Türk Kamu Personel Sistemi Çin İns.Kayn.ve Sos.Güv.Bak.Heyetine, Çeşitli tarihlerde (2004-2011), TODAİE, Ankara.
Redesigning Public Administration Training to Deal with the Global Development Agenda Euro-Mediterranean Conference, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 13-14 October 2008, Rome, Italy.
Kamuda Değişimin Sembolü : İnsan Kaynakları Yönetimi MOZAİK-İnsan Yönetmek Sanattır Programı, PERYÖN, 14.Ulusal İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi, 4-6 Ekim 2006, İstanbul.
Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması 2003-2004 Eğitim- Öğretim Yılı Açılış Dersi 7 Ekim 2003, TODAİE, Ankara.
Memur Sendikacılığının Uluslararası Boyutu Anayasa Değişiklikliğinin 6.Yılında Kamu Çalışanlarının Sendika Yasası, Türkiye Kamu-Sen Paneli, 5.5.2001, Ankara.
Türk Kamu Görevlilerine İlişkin Sorunlar Türk Kamu Yönetiminin Güncel Sorunları Paneli, G.Ü.İ.İ.B.F.Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu Nisan-1999, Ankara.
Özürlülerin İstihdamı Yerimiz Aranızda Olsun - Özürlü Kim ? Paneli, Çorum Belediyesi - T.S.D.Çorum Şubesi, 5 Aralık 1998, Çorum. Kamu Personel Rejiminin Aksayan Yönleri Kamu Büro-Sen Paneli, Ekim 1996, Ankara.

Çeşitli Kurumlarda KONFERANS VE SEMİNERLER
İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri 12.05.2015, SATEM, Ankara.
İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Semineri 5-6.05.2014, TKDK, Ankara.
İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Semineri 04.02.2014, TEİAŞ, Ankara.
Kamu Performans Yönetimi (Konferans) EYFOR – IV programında, 4 Ekim 2013, Valilik, Balıkesir.
Balıkesir Üni. – EYUDER, Balikesir – 2013. İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler 29 Mart 2013, Orman Gn.Md. Alanya.
İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri 16.03.2012, Yönetim Becerileri Seminer Programı, Doğa Koruma Milli Parklar Gn.Md., TODAİE, Ankara.
Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi 11 Mart 2013, Bakü.
Bireysel Performans Denetimi 12-13. 06.2012, MEB, Kuşadası. İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri 7-8.01.2012, Muş Alparslan Üni., Kızılcahamam İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri Adalet Bak., Ceza İnfaz Kurumları Ankara Eğitim Mrkz. 27-28.12.2011, Ankara.
657 Sayısı DMK Semineri 21.12.2011, GAP, Şanlıurfa İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri 14.01.2011, Batman Üni. Batman.
Bireysel Performans Yönetim Semineri 15.01.2011, Batman Üni. Batman.
Sicil ve Disiplin 02.06.2008, Etkin yöneticilik Semineri, TBMM, Ankara.
Yönetim Sorunları 02.06.2008, Etkin yöneticilik Semineri, TBMM, Ankara.
Yönetsel İletişim 02.06.2008, Etkin yöneticilik Semineri, TBMM, Ankara
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Emniyet Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Stratejik Planlama ve İnsan Gücü Planlaması Kursu 25.Ağustos 2004, Ankara.
Performans Yönetimi Açısından İnsan Kaynağı Planlaması İçişleri Bakanlığı, Stratejik Planlama Eğitimi, Eğitim Dairesi Başkanlığı 29 Temmuz 2004, Ankara.
Personelin Halkla İlişkileri (Orta ve üst kademe) Üst ve Orta Kademe Yöneticileri Örgüt Kültürü Semineri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2 Temmuz 2004, Diyarbakır.
Halkla İlişkiler Aday Meslek Memurları Eğitimi, Dışişleri Bakanlığı, 21 Haziran 2004, Ankara.
Disiplin ve Disiplin Soruşturması Genel Yönetim Semineri, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, 21-26 Mayıs 2004, Ankara. İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı ve Çağdaş Teknikler Çağdaş Personel Yönetimi Yönetimi Semineri, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. 27-29 Şubat 2004, Ankara.
İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Gelişme ve Yaklaşımlar İnsan Kaynağının Etkili ve Verimli Yönetimi Semineri, 27-30 Ocak 2004, TODAİE – Ankara.
İnsan Kaynakları Yönetiminde Amaç ve İlkeler İnsan Kaynağının Etkili ve Verimli Yönetimi Semineri, 27-30 Ocak 2004, TODAİE – Ankara.
Örgütlerde Dış Halkla İlişkiler Yönetsel İletişim Becerileri Semineri, 20-23 Ocak 2004, TODAİE, Ankara.
Örgütlerde İç Halkla İlişkiler Yönetsel İletişim Becerileri Semineri, 20-23 Ocak 2004, TODAİE – Ankara.
Yönetimde İletişimin Yeri ve Önemi, Etkili İletişim, İletişim Süreçleri Yönetsel İletişim Becerileri Semineri, 20-23 Ocak 2004, TODAİE-Ankara.
657 sayılı DMK ile İlgili Mevzuat Görevde Yükselme Eğitimi Programı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, 13 Ocak 2004, Ankara.
657 sayılı DMK ile İlgili Mevzuat Uzmanlık Eğitimi Programı Telekominikasyon Kurumu, 26 Aralık 2003, Ankara.
Zabıtanın, Personel Sistemi İçindeki Yeri ve Kurum İçi İlişkileri Çanakkale Belediyesi Zabıta Personeli Yerinde Eğitim Semineri 15-20 Aralık 2003, Çanakkale.
Türkiye’de Kamu Görevlileri Yönetimi ve İşe Alma Arnavutluk Merkezi Personel Kurulu Eğitim Programı 18-25 Ekim 2003, TODAİE-Ankara.
657 sayılı DMK ile İlgili Mevzuat Görevde Yükselme Eğitimi Programı Türkiye Taşkömürü Kurumu Gen.Müd. 19 Haziran 2002, Zonguldak.
657 sayılı DMK ile İlgili Mevzuat Görevde Yükselme Eğitimi Programı Türkiye Taşkömürü Kurumu Gen.Müd. 20-21 Mayıs 2002, Zonguldak.
Örgüt Analizi Teknikleri Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Teknikleri Semineri , Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen.Müd. 5 Kasım 2001, TODAİE, Ankara.
Organigram Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Teknikleri Semineri , Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen.Müd. 5 Kasım 2001, TODAİE, Ankara.
Halkla İlişkiler Teknikleri Personel Eğitim Semineri, Kültür Bakanlığı Eğitim Merkezi 1-3 Kasım 2001, Kuşadası.
Personel Yönetimi ve Disiplin Uygulamaları Teftiş Kurulu Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 11 Ekim 2001, Ankara.
Örgüt Şeması Hazırlama Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Teknikleri Semineri Sağlık Bakanlığı Eğitim Merkezi 3 Ekim 2001, Ankara.
Örgüt Analizi ve Şema Hazırlama Tekniği Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Teknikleri Semineri, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 25 Ekim 2001, Ankara.
Örgüt Şeması Hazırlama Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi, ÖSYM, NOKA Ekibi Eğitim Programı, 16 Ekim 2001, ÖSYM, Ankara.
Örgüt Analizi Teknikleri Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi, ÖSYM, NOKA Ekibi Eğitim Programı, 9 - 10 Ekim 2001, ÖSYM, Ankara.
Örgüt Analizi Teknikleri Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Teknikleri Semineri Sağlık Bakanlığı Eğitim Merkezi 4 Ekim 2001, Ankara.
İletişim ve Empati Satış Yöneticiliği ve Tıbbi Mümessillik Sertifikalı Eğitim Programı, Gazi Üni.- İlaç End.İşverenler Sendikası, 8 Haziran 2001, Ankara.
Personel Yönetim sistemi Türkiye Şeker Fab.A.Ş.Gen.Müd., Personel Kısım Şefleri Eğitimi, 10-13 Nisan 2001, Bor/Niğde.
Verimlilik Türkiye Şeker Fab.A.Ş.Gen.Müd., Personel Kısım Şefleri Eğitimi, 10-13 Nisan 2001, Bor/Niğde.
Örgütsel İletişim Türkiye Şeker Fab.A.Ş.Gen.Müd., Şeker Enstitüsü Uzman Personeli Eğitimi, 2-5 Nisan 2001, Ankara.
Sicil ve Disiplin Mevzuatı TODAİE - Türkiye Taşkömürü Kurumu, Personel İntibak Eğitimi, 14-16 Mart 2001, Zonguldak.
Yönetim Bilimi Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici Adayları - Hizmet İçi Eğitimi Temmuz 2000, ODTÜ – Ankara.
Yönetim Hukuku Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici Adayları - Hizmet İçi Eğitimi Temmuz 2000, ODTÜ – Ankara.
Devletin Küçültülmesi Genel Kurmay Başkanlığı, 4.Kolordu Komutanlığı, 26 Mayıs 1999, Sıhhiye Orduevi, Ankara.
Yönetim Sorunları ve Modern Çözüm Yolları Emniyet Gen.Müd. Polis Akademisi Başkanlığı, 22 Mart 1999, Ankara.
İl Personel Şeflerinin Eğitimi Maliye Bakanlığı, Mart - 1994, Ankara.
Aday Memurlar için Temel Eğitim Maliye Bakanlığı, Şubat - 1994, Ankara.
Personel Yönetimi Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Ekim 1993, Marmaris.
Halkla İlişkiler Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Eylül – 1993, Ankara.
TODAİE SEMİNERLERİ

Kamu Performans Yönetimi Seminerleri Çeşitli tarihlerde, TODAİE, Ankara.
İnsan Kaynakları Yönetim Seminerleri Çeşitli tarihlerde, TODAİE, Ankara.
İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Semineri Çeşitli tarihlerde, TODAİE, Ankara.
Kamu İnsan Kaynakları Performans Yönetim Semineri Çeşitli tarihlerde, TODAİE, Ankara.
Bireysel Performans Yönetim Semineri Çeşitli tarihlerde, TODAİE, Ankara.
Kamu Performans Yönetimi Seminerleri Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Seminer Programı, DPB – TODAİE ortak programı 2011-2015 arası çeşitli tarihlerde, TODAİE, Ankara.

GAZETE YAZISI VE RADYO PROGRAMI KATILIMLARI
Özürlüler için Uygun Ortam Yaratılmalı Entelektüel Bakış, Milliyet Gazetesi, 03.12.2000 Kamu Yönetimi Reform Yasaları Genel Değerlendirmesi, Konuşa Konuşa Programı (Yapımcı Murat ÖREN - Sunucu Yüce ER) TRT Ankara Radyosu, 17 Ağustos 2004, (Saat : 11.00 – 12.00)
Kamu Yönetimi Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırma Kanunu (I) İz Düşümü Programı (Sunucu : Sedat Ağaoğlu) Türkiye’nin Sesi Radyosu, 23 Temmuz 2004, (Saat : 12.30-1300).
Türkiye’de Yerel Seçimler Sonrası Yerel Yönetimlerin Sorunları İz Düşümü Programı (Sunucu : Rahmi Aygün), Türkiye’nin Sesi Radyosu, 26 Mart 2004, (Saat : 12.30-1300).

Yönettiği Tezler

DOKTORA TEZLERİ
Selahattin ATEŞ : Kamuda Performans Yönetimine Etkisi Açısından Birleşik Krallık Yukarıdan Aşağı Kamu Performans Yönetimi Modeli, TODAİE, Yönetim bilimi Doktora Programı, 2012.
Neriman İLHAN : Türk Kamu Yön. Yeniden yapılanma ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi, TODAİE, Kamu Yönetimi Doktora Programı, 2008.
Çetin KAPLAN : Disiplin ve Yönetsel Etiğin Disipline Etkisi Cumhuriyet Üni.Sos.Bil.Ens.Doktora Programı. 2004

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Pelin Pervin BAĞCI: Kamu Performans Yönetim Sürecine Etkisi Açısından Stratejik Planlama, TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2015.
Sezin Yavuz ANLAMAZ: Aynı Kamu Kurumunda Farklı Statülerde Çalışmanın Performansa Etkisi TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2015.
Orsev HARMANDAR: Kurumsal Motivasyon Araçlarının Performansa Etkisi TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2015.
İmren AKÇAKIR : AB’YE Uyum Açısından Türkiye’de IPARD Programı, TKDK Uygulaması TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2015.
Hilal TAŞKIN: Esnek İstihdam Modeli Kamuda Uygulanabilirliği Kadın Personel Performansına Etkisi TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2015.
Cihan BİLECEK : Insan Kaynakları Performansına Etkisi Açısından İşçi Sağlığı ve Güvenliği TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2015.
Mennan YEŞİLBAŞ : Kamu İnsan Kaynakları Performansına Etkisi Açısından Esnek İstihdam Modeli TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2015.
Sevil Cihan OKUR: Hemşirelik Mesleğinde Motivasyon Açısından Performans Yönetimi TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2015.
Fatih ÖZDEMİR: Ortaöğretimde Performans Değerlendirmesi Ankara Mamak Ortaöğretimi Perf. Ölçütleri Araştırması TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2015.
Yasemin KÜÇÜK : Mesleki ve Teknik Eğitimde Okul Müdürleri Liderlik Özelliklerinin Meslek Öğretmenlerinin Performansa Etkisi: Gölbaşı Mesleki ve Teknik Okkuları Performans Araştırması TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2015.
Adnan AKÇEKOCE: Müdürlerin Liderlik Özelliklerinin Öğretmen Performansına Etkisi: Etimesgut Ortaöğretim Performans Araştırması TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2014.
Kübra Gökçe ASLAN : Okul Yönetimi Performansına Etkisi Açısından İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2014.
Aynur OKÇU : Yerel Hizmetlere Etkisi Açısından Belediye Performans Yönetimi: Gölbaşı Beld.Perfor.Araştırması TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2014.
Özlem GÜNDOĞDU : Sağlik Hizmetleri Performans Değerlendirmesinde Sağlık İş Etiği: Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Performans Araştırması, TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2014.
Murat ULUĞ : Görme Engelli Memurların İş Performansına Etkisi Açısından Erişilebilirlik TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2014.
Ünal KARAKAŞ:İnsan Kaynakları Performansına Etkisi Açısından Çalışma Şartları; Gümrük ve Tic.Bk.Perf.Araşt. TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2014
Müslime Ay KURNAZ : Sağlik Hizmet Kalitesine Etkisi Açısından Sağlık Performans Yönetimi: Gölbaşı Devlet Hastanesi Performans Araştırması TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2014.
Mümtaze ŞENKUL : Kamu İnsan Kaynakları Yönetiminde Engellilerin İş Performans Yönetimi: MEB Engelli Araş. TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2014.
Öner SAMAT : İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi Açısından Kamu İç Denetimi: Tapu ve Kadastro Gn.Md.Araş. TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2014.
Nurdan BÜYÜKTANIR : Hizmet İçi Mesleki Eğitimin Öğretmen Performansına Etkileri : Altındağ İlçesi Araştırması TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2014.
Leyla ALP : Dezavantajlı Grupların İstihdamı, Uzm.Tezi, Çalışma ve Sos.Güv.Bakanlığı, 2014.
Halid BAĞMANCI: Esnek Çalışma Modellerinin Çalışanların Performansına Etkisi TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2014.
Edip MARAŞ : Kurumsal Birleşmenin Çalışanların Performansına Etkisi:SGK, TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2013.
Ercan AKTÜRK : Emniyet Hizmetlerine Etkisi Açısından Bireysel Performans: TODAİE Kolluk Yönetimi YLP, 2012.
Cihat OKUR : Performans Yönetimi ve AÜ Hastanesi İdari Personel Performans Araştırması, TODAİE. Kamu Yönetimi YLP, 2012.
Soner ÖZBAŞI : Performans Değerleme ve Karaman İli Performans Değerleme Araştırması TODAİE, Kolluk Yönetimi YLP, 2012.
Gürcü GÜNGÖR : Maliye Bakanlığı Bireysel Performans Denetimi, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2012.
Aysıl ATEŞ : CAF Performans Yönetimi Başbakanlık Örneği TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2012. Mehmet KÖKSEL: Performans Denetimi ve Türkiye’de Sayıştay Performans Denetimi TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2012.
Erol YILMAZ : Sağlık Bakanlığı Performans Denetimi TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2012.
Ahmet KEBELİ : Gençlik ve Spor Bakanlığı Performans Denetimi TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2012.
Abdullah SÜSLÜ : Performans Değerlendirmesinin İş Doyumu Üzerindeki Etkisi: Ankara İli İlköğretim Okulu Araş. TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2011.
Namık ÖZBEK : Sağlık Hizmet Performansına Etkisi Açısından Doktorların Tam Gün Çalışma Uygulaması TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2011.
Berna DEĞIRMENCI : Eşitlik ve Yeterlik İlkelerinin Yükselmeye Etkisi: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yükselme Araştırması, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2009.
Namık KARAMAN: Performans Değerlendirmesi, Eğitim Yönetiminde Performans Değerlendirmesi ve Samsun Milli Eğ.Md. Performans Araştırması, TODAİE, Eğitim Yönetimi YLP, 2009.
Ali PANCAR : Türkiye’de Kamu Hastanalerinde Yönetsel Özerklik: Ankara Kamu Hastaneleri Özerklik Araştırması, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2009.
İlhami KESİCİ : MEB’de Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanabilirliği, (Başarılı) TODAİE, Eğitim Yönetimi YLP, 2009.
Mehlika DOĞANOĞLU : Rehber Öğretmenleri Performans Değerlendirmesi: Ankara İli RAM Performans Arş. TODAİE, Eğitim Yönetimi YLP, 2008.
Şerafettin KOYUN : Eğitim Yönetiminde Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesi ve
Mustafa Koyuncu Anadolu Öğretmen Lisesi Performans Araştırması, TODAİE, Eğitim Yönetimi YLP, 2008.
Gülşen PEHLİVAN : 2914 sayılı Y.Ö.Personel Kanununa Tabi Akademik Personelin Disiplin Suç ve Cezaları ile bu Cezalara ilişkin Danıştay’ın Tutumu, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006
Alper ORKUN : Kaymakamlar için Performans Değerlendirme Modeli Önerisi TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006
Mithat BÜYÜKHAN : İş doyumu ve TODAİE İş Doyumu Araştırması, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Tufan KAVALCI : Memurların Emekliliği ve Emekli Sandığı Verileri TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006 Muzaffer SAĞLIK: Performans Denetimi ve Bazı Kamu Kuruluşlarının Perf.Den. TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
H.Ali ÖZEL : Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve R.S.Hıfzısıhha Merk. Başk. Yeniden Yapılandırılması Model Önerisi, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Saim PARLAK : Memurların Görevden Uzaklaştırılması ve Buna İlişkin Danıştay’ın Tutumu TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Kenan AY :Türk Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve SSK için bir Deneme, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
İsmail TANRIÖVER:Yerel Hizmetlerin Etkinliği Açısından Belediye Şirketleri : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Cahit AKSOY :Türkiye’de Belediyelerin Başarısına Etkisi Açısından Belediye Mali Yönetimi ve Antakya Belediyesi Mali Yönetim Araştırması, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Adem ÇAKICI :Emniyet Hizmetlerinde Polis-Halk İlişkilerinin Geliştirilmesinde: Toplum Destekli Polis Projesinin Değerlend., TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Özkan AYAZ : Türkiye’de Yapı Denetim Sisteminin Afet Yönetimine Etkisi, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Aydın SARI :Türkiye’de Kamu Denetiminin Etkinliğinin Artırılması Açısından Performans Denetimi, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Ebru CINKIR :Türkiye’de Yerel Yönetim Reformlarının Kentleşme Politikalarına Etkisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Nalan ELİTAŞ : Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler ve Personel Yapısı, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006. Seyit KOÇBERBER:Türk Kamu Yönetiminin Denetiminde Etkinlik ve Etik, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Şerafettin KOYUN : Eğitim Yönetiminde Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesi ve Mustafa Koyuncu Anadolu Öğretmen Lisesi Performans Araştırması, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Murat DÖNERTAŞ : Türkiye’de Ücretlere İlişkin Vergi Yükünün İstihdama Etkisi, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Rıdvan ARAS : İdari Vesayet ve Belediyeler, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2006.
Murat NEMUTLU : Emniyet Örgütünde Kariyer Planlaması TODAİE Kamu Yönetimi YLP, 2004.
Levent BAYRAM:Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarlarında İns.Kayn.Planlaması Model Önerisi TODAİE, Kolluk Yön.YLP, 2004.
Sait BODUR : Kamu Yönetiminde Etik ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kan.Tasarısı TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2004.
Hasan KALKAN : Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Polis Akademisinde Halkla ilişkiler Araştırması TODAİE, Kolluk Yönetimi YLP, Mayıs 2004.
Şemsi KANDEMİR: “Disiplin ve Türk Emniyet Teşkilatında Disiplin Yönetimi” TODAİE, Kolluk Yönetimi YLP, Mayıs 2004.
İbrahim KARADURAK : Devlet Memurları Disiplin Yönetimi ve Çevre ve Orman Bakanlığı Uygulamaları TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, Mayıs 2004.
M.Serdar KASAP: Kamu Yönetiminde İç Denetim ve Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasası Düzeni, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP., Mayıs 2004.
Zekayi SARIBAY: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukta Kamu Görevlileri Tarafından İşlenen İşkence ve Kötü Muamele Suçları ” TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2004.
Harun SARIFAKIOĞUL : Kamu Yönetiminde Tasarruf Önlemleri ve Şanlıurfa Valiliği Uygulaması, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2004.
Ergün TAŞÇI : 4483 Sayılı Kanuna Göre Türkiye’de Memur Yargılaması, TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, 2004.
Kemal Macit HİSAR: Sağlık İnsangücü Planlaması TODAİE, Kamu Yönetimi YLProgramı, Mayıs 2003.
Hayrettin KORUCU: Memurlara Sağlanan Güvenceler Açısından İdari Yargının İşlevi TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, Mayıs 2003.
Mesut OKUR : Öğretmen Hak ve Yükümlülüklerinin Yasal Çerçevesi TODAİE, Kamu Yönetimi YLP, Mayıs 2003.
Yaşar YILMAZ : Türk Emniyet Teşkilatında Sicil Sistemi ve Başarıma Etkisi TODAİE, Kolluk Yönetimi YLP, Mayıs 2003.
Recep REHİMOV: Azerbaycan Kamu Personel Yönetim Sistemi Gazi Üni.Sos.Bil.Ens., Yönetim Bilimleri YLP, 2002
İsmail DESTAN : Yerel Özerklik Açısından Belediye Personeli Gazi Üni.Sos.Bil.Ens., Yönetim Bilimleri YLP, 2002.
Nuri ŞAŞMAZ : Hastane Yöneticiliğinde Halkla İlişkiler Gazi Üni.Sos.Bil.Ens.,Yönetim Bilimleri YLP, 2001.
Bahar Boran BÖCÜ : Özürlülerin Büro Hizmetlerinde İstihdamı Gazi Üni.Sos.Bil.Ens., Büro Yönetimi Eğitimi YLP, 2000.
Müberra N. AYDOĞAN : Bankacılıkta Halkla İlişkiler Gazi Üni.Sos.Bil.Ens.,Bankacılık YLP, 1999.
Yusuf UCARI : Büro Yönetiminde Örgütsel Faktörler Gazi Üni.Sos.Bil.Ens.,Büro Yönetimi Eğitimi YLP, 1999. Mustafa KANLIDERE : Denetimde Disiplin Soruşturmaları Gazi Üni.Sos.Bil.Ens.Kamu Yönetimi YLP, 1998.
Leyla ÖCAL : Türkiye’de Memur (Öğretmen) Sendikacılığı Gazi Üni.Sos.Bil.Ens.Kamu Yönetimi YLP, 1998.
Gürol KORKMAZ : Terörizm ve Halkla İlişkiler Gazi Üni.Sos.Bil.Ens.Kamu Yönetimi YLP, 1998.
Mehmet BAYRAM: Kamu Örgütlerinde Çatışma ve Verimlilik Gazi Üni. Sos.Bil. Ens.Kamu Yönetimi YLP, 1996.