SONGÜL ALTINIŞIK

Kısa Özgeçmiş (BIO)1980’de Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi. 1981’de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Eğitim Yönetimi, Teftiş, Planlama ve Ekonomi alanında Bilim Uzmanlığı(Yüksek Lisans) derecesini, 1988 yılında da aynı alanda Doktorasını aldı. 1997 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör oldu. Uzun yıllar TC Merkez Bankası’nda çalışmış olup, idari görevler, araştırmacılık, öğretim görevliliği ve Bankanın Eğitim Planlama Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

Hacettepe, Gazi, Kırıkkale ve Atılım Üniversiteleri ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) ve Kara Harp Okulu’nda lisans ve yüksek lisans derslerinde yarı zamanlı öğretim üyeliğini yürüttü. 2009 yılından itibaren iki yıl süreyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde profesör olarak görev yaptı. 2010 yılından itibaren Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE)’nde olup, 2011-2013 yılları arasında yaklaşık 2,5 yıl süreyle Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2014 yıllarında yaklaşık 3,5 yıl TODAİE’ de Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü. 2013 yılında 3,5 ay süreyle TODAİE ‘de Genel Müdürlüğe vekalet etti.

Eğitim, yönetim,denetim, kadın, hizmet içi eğitim, iş doyumu, kalite, verimlilik, performans yönetimi, siyaset ile ilgili yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, kitap editörlüğü ve kitap bölümü yazarlığı ve alanıyla ilgili çok sayıda bilimsel dergilerde hakemliği bulunmaktadır. İletişim, empati, denetim, çatışma yönetimi, örgüt yapısı, yönetici yetkinliğinin geliştirilmesi, eğiticilerin eğitimi, eğitim planlaması, yetişkin eğitimi, liderlik, motivasyon, insan ilişkileri konularında kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerde konferans ve seminerler vermiştir.Akademik Özgeçmiş

EĞİTİM DURUMU

2010 TODAİE Profesör
2009 Abant İzzet Baysal Ü. Profesör
1997 Üniversitelerarası Kurul/YÖK Doçent
1988 Hacettepe Üniversitesi Eğ.Bil.Bölümü Doktora
1983 A.Ü.Hukuk F.ve T.İş B. Bankacılık Okulu Sertifika
1982 Hacettepe Üniversitesi Eğ.Bil.Bölümü Master
1980 Hacettepe Üniversitesi Mezun.Son.Eğ.Fak. Lisans
1978 Gazi Eğitim Enst.Mat.Böl.


ÇALIŞTIĞI KURUM VE GÖREVLERİ

2010- TODAİE Profesör
2013(3,5 ay) TODAİE Genel Müdür Vekili
2011-2013 TODAİE Genel Müdür Yardımcılığı
2010-2013 TODAİE. Sürekli Eğitim Mer.Müd
2010- TODAİE Akademik Kurul Üyeliği
2010- TODAİE Yönetim Kurulu Üyeliği
2009_2010 Abant İzzet Baysal Ü. Fakülte Kurulu Üyeliği
2009-2010 Abant İzzet Baysal Ü. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği(Prof.Temsilcisi)
2009-2010 Abant İzzet Baysal Ü. Profesör
1997-2003 TC Merkez Bankası (TCMB) Eğitim Planlama Müdürü
1989-1996 TC Merkez Bankası Yönetici, araştırmacı ve öğretim elemanı
1988-1974 TCMB Ankara- Ankara Kambiyo Şubesi Memur-Yönetici
1972-1974 Ticaret Bakanlığı Memur-Şef


TOPLUMSAL KATKI

1. Ulusal Nitelikli Mesleki Kuruluşların Komitelerinde Görev ve Üyelik

AİBÜ Öğretim Üyeleri Derneği Kurucu ÜYE

MEB Sağlık Vakfı Kurucu ÜYE

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Derneği ÜYE

Ağın Düşün Sanat Derneği ÜYE

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Akademik Çalışmalar Komitesi (1997-1999) Komite ÜyeliğiUlusal- Yerel Düzeyde Yazılı Basında Yayın

2012 Öğretmen ve Evrensel Değerler Öğretmenler Odası_İGEDER Öğretmen ve Eğitim Dergisi Yıl 3Sayı 6 Aralık-Ocak-_Şubat 2012 (s.53-54)

2007 Kadınların Konumu ve Çağdaşlıkla İlişkisi Ağın Düşün ve Sanat Dergisi Mart- Nisan/Ankara

1995 Gelişmişlik Ölçütü Kadın Cumhuriyet Gazetesi 12 Ağustos

1989 Türkiye’de Kadınlar Çağdaş Konumda Değil Milliyet Gazetesi 12 Mart

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER

2011-2013 Genel Müdür Yardımcılığı TODAİE

2010-2013 Sürekli Eğitim Merkezi(SEM) Müd. TODAİE

2009-2010 Öğretim Üyesi (Prof.Dr.) AİBÜ Eğitim Fakültesi

2009--2010 Fakülte Kurulu Üyeliği AİBÜ Eğitim Fakültesi

2009-2010 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Prof.Temsilcisi) AİBÜ Eğitim Fakültesi

1996-2003 TCMB Eğitim Planlama Müdürü (1.Derece Kadrolu) Banka personeli ile ilgili yönetim, eğitim, iletişim, verimlilik konularında araştırma yapılması, eğitim programlarının yürütülmesi, değerlendirilmesi ve bankaya personel alım yükseltim sınavlarının yapılmasının eşgüdümlenmesi.

1995-1996 TCMB Eğitim Planlama Müdür Yardımcısı Banka personeli ile ilgili yönetim, eğitim, iletişim, verimlilik konularında araştırma yapılması, eğitim programlarının yürütülmesi, değerlendirilmesi ve bankaya personel alım yükseltim sınavlarının yapılmasının eşgüdümlenmesine yardımcı olunması.

1989-1995 Yönetici, Araştırmacı, Öğretim Elemanı Banka personelini etkili kılmak için gerekli araştırmaları yapmak ve banka HİE programlarında öğretim görevlisi.

1982-1989 Yönetici Birim Orta Kademe YöneticiliğiAraştırmalar

a. Bireysel

2010 Öğretmenlerin Denetmen (müfettiş) Olmaya Yönelik Görüşleri

2008 Öğretmenlere Göre Kadınların Denetmen (Müfettiş) Olmasının Engelleri

2000 HİE’in İşlevlerine İlişkin Görüş ve Tutumlar

1997 HİE’e Katılmanın Okul Yöneticilerinin İş Doyumuna Etkisi

1996 TCMB’de İş Doyumu ve İş Doyumuna Verilen Önem

1993 Banka Personelinin Çocuklarına Verilen Karşılıksız Burslar

1993 Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarda Uzmanlık Kadrolarının İncelenmesi

1993 TCMB’deki Yardımcı Hizmetlillerin Sınıf ve Kadro Değişikliği

1988 Kadın Öğretmenlerin Okul Müdürü Olmasının Engelleri

1984 TCMB’de Yönetici Davranışlarıb. Ortak

2015 Kızmaz, Sefa, Songül Altınışık Toplumsal Gelişme Açısından Öğretmenlerde Verimliliğin Etkenleri

2015 Altınışık, Songül, Sefa Kızmaz, Mahmut Karakaya Okul Yöneticilerinin Mülakat Sınavıyla Seçilmesine İlişkin Uygulamanın Değerlendirilmesi

2015 Altınışık, Songül, Neşe Songür 2015 Genel Seçimlerine Katılan Partilerin Eğitimin Niteliğine İlişkin Politikalarının Çözümlenmesi

2014 Binbir, Ümit, Songül Altınışık Kamu Denetçiliği(Ombudsmanlık) Kurumu’nun Eğitim Denetimindeki İşlevi

2014 Elmas, Abdullah, Songül Altınışık Köy Enstitülerinde Denetimin Çözümlemesi

2011 Kızmaz, Sefa, Songül Altınışık Okul Yöneticilerinin Mesleki Başarılarında Lisansüstü Eğitimin Etkisi

2010 Doğuş, Yurdagül, Songül Altınışık Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

2008 Altınışık, Songül, Gülşen Danacı Türkiye’de Yetişkin Egitiminin Ekonomik İşlevselliği

2006 Altınışık, Songül, Çiğdem Aras Öğretmenlerin Motivasyonu

2003 Ataklı, Aylanur,Elif Dikmetaş,Songül Altınışık Üniversite Hastanelerinde Çalışan Yönetici ve Klinik Sekreterlerinin İş Doyumu

1995 Altınışık, Songül(Koordinatör), N.Kale, D.Atalay, Z.Altuncu, G.O.Bayır TCMB’de Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

1991 Altınışık, Songül, Hasan Ersel TCMB Şubelerinin Standart Kadro Çalışmasına İlişkin Olarak Yapılan İş Yükü Tahmini ve Şubelerin Gruplandırılması

DerslerLisans

Sınıf Yönetimi
Eğitim Bilimine Giriş
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
İletişim Teorisi
Müzakere Teknikleri


Yüksek Lisans ve Doktora

Toplam Kalite Yönetimi
Araştırma Teknikleri
Grup Dinamiği
Yönetim Kuram ve Süreçleri
Karşılaştırmalı Eğitim
Örgütsel Davranış
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kalkınma ve Eğitim(Doktora)
Eğitim Denetimi
Müzakere Teknikleri
Eğitim ve Okul Yönetimi
Örgütsel Psikoloji
Gelişim ve Öğrenme
Yetişkin Eğitimi
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Türkiye’nin Güncel Sorunları


Verdiği Ders ve Kurumlardan Bazı Örnekler (Lisans)

2009 2010 Bahar Sınıf Yönetimi AİBÜ 2 2
2009 2010 Güz Sınıf Yönetimi AİBÜ 2 2
2008 2009 Bahar Egitim Bilimine Giriş AİBÜ 2 3
2007-2008 Güz Eğitim Bilimine Giriş Hacettepe 2 3
2006-2007 Güz Eğitim Bilimine Giriş Hacettepe 2 3
2005-2006 Güz Öğretmenlik Mesleğine Giriş Hacettepe 2 3
2004-2005 Güz Öğretmenlik Mesleğine Giriş Hacettepe 2 3
2000-2001 Güz İletişim Teorisi Kara Harp Ok. 2 3
2000-2001 Bahar Müzakere Teknikleri Kara Harp Ok. 2 3
1999-2000 Güz İletişim Teorisi Kara Harp Ok. 2 3
1999-2000 Bahar Müzakere Teknikleri Kara Harp Ok. 2 3
1997-1998 Bahar Eğitim Yönetimi Gazi 2 3

Yüksek Lisans ve Doktora
2009-2010 Bahar İnsan Kaynakları AİBÜ 3
2009-2010 Bahar Eğitim ve Kalkınma (Doktora) AİBÜ 3
2009-2010 Bahar Eğitim ve Kalkınma (Doktora) AİBÜ 3
2009-2010 Bahar Eğitim ve Kalkınma (Doktora) AİBÜ 3
2009-2010 Güz Eğitim Denetimi AİBÜ 3
2009-2010 Güz Eğitim ve Okul Yönetimi TODAİE 3
2009-2010 Güz Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Atılım 3
2008-2009 Bahar İnsan Kaynaklarının Yönetimi (Doktora) AİBÜ 3
2008-2009 Bahar TKY AİBÜ 3
2008-2009 Bahar Eğitim ve Kalkınma (Doktora) AİBÜ 3
2008-2009 Bahar Eğitim Denetimi (Seminer) TODAİE
2008-2009 Güz Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Atılım 3
2008-2009 Güz Eğitim ve Okul Yönetimi TODAİE 3
2007-2008 Bahar Türkiye’nin Güncel ve Toplumsal Sorunları Atılım 3
2007-2008 Güz Eğitim ve Okul Yönetimi TODAİE 3
2007-2008 Bahar Eğitim Denetimi TODAİE 3
2007-2008 Güz Yetişkin Eğitimi Hacettepe 3
2007-2008 Güz Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Atılım 3
2006-2007 Bahar Yetişkin Eğitimi Hacettepe 3
2006-2007 Bahar Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Atılım 3
2006-2007 Güz Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Atılım 3
2004-2005 Bahar Gelişim ve Öğrenme (Doktora) Kırıkkale 3
2004-2005 Bahar Örgütsel Psikoloji Kırıkkale 3
2004-2005 Bahar Soruşturma Semineri Kırıkkale -
2004-2005 Güz İnsan Kaynakları Yönetimi Kırıkkale 3
2004-2005 Güz Karşılaştırmalı Eğitim Kırıkkale 3
2003-2004 Bahar Örgütsel Psikoloji Kırıkkale 3
2003-2004 Bahar Denetim Semineri Kırıkkale -
2003-2004 Güz Yönetim Kuram ve Süreçleri Kırıkkale 3
2003-2004 Güz Grup Dinamiği Kırıkkale 3
2002-2003 Güz İnsan Kaynakları Yönetimi Kara Harp Ok. 3
2001-2002 Güz İnsan Kaynakları Yönetimi Kara Harp Ok. 3

Yayınları

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

a. Bireysel

2008 Ekonomik Krizlerin Eğitim Politikalarına Etkileri Gaziosmanpaşa Ü. Sosyal Bil. Araştırmaları Dergisi Cilt-2 Sayı-2007/2 (Sayfa 268-290)

2006 Hizmet İçi Eğitimi(HİE)’nin İşlevlerine İlişkin Görüş ve Tutumlar Atatürk Ü. K.K.Bekir Eğt.Fak.Dergisi Sayı 13 (Sayfa 363-372)

1998 Örgütsel Verimliliğin Sağlanmasında Yönetici Davranışlarının Rolü ve Önemi Verimlilik Dergisi, MPM Yayını 1998/1

1997 Örgütsel Etkililikte İş Doyumunun Etkisi Eytepe Dergisi, Yıl 3, Sayı 2, Bahar

1997 İşsizliğin Çözümlenmesinde Eğitimin Rolü Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl 22, Sayı 230-231 Mart-Nisan

1996 Örgütlerde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Eytepe Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, Güz

1996 HİE ve Türkiye’deki Uygulama Eytepe Dergisi, Yıl 2, Sayı 3, Yaz

1995 Yönetim Statüsünde Çalışanlar İçinde Kadınların Konumu Eytepe Dergisi, Yıl 1, Sayı 4, Güz

1995 Öğretmenler Niçin Okul Müdürü Olmayı İstemiyor Eytepe Dergisi, Yıl 1, Sayı 3, Güz

1995 Kadın Öğretmenlerin Okul Müdürü Olmasının Engelleri Eytepe Dergisi, Yıl 1, Sayı 3, Güz

1995 Yönetim Statüsünde Çalışanlar İçinde Kadınların Konumu Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl 20, Sayı 208 Martb. Ortak

2015 Dursun, Abdülkadir, Songül Altınışık Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler, Stratejik Public Managemement Journal (SPMJ), November 2015 (Issue 1)(p.1-13)

2013 Arslan, Mehmet, Songül Altınışık İlköğretim Okullarındaki Stratejik Planların Taklitçi Eşbiçimlilik Düzeylerinin Belirlenmesi, PEGEM Eğitim ve Öğretim Dergisi, Cilt 3 Sayı 1 (s.1-14)

2003 Ataklı, Aylanur,Elif Dikmetaş,Songül Altınışık Üniversite Hastanelerinde Çalışan Yönetici ve Klinik Sekreterlerinin İş Doyumu Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Cilt 6 Sayı 2(s.99-121)Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Ait Kitaplardaki Bildiriler

a. Bireysel

2009 Öğretmenlere Göre Kadınların Denetmen (Müfettiş) Olmasının Engelleri İnternational Conference On Educational Science (ICES’08) 23-25 June 2008 Eastern Mediterranean U. Famagusta-North Cyprus Volüme I (P.127-138)

b. Ortak

2009 Altınışık, Songül, Gülşen Danacı The Economic Functionality Of The Literacy Courses İn Adult Education 10 th International Conference Further Education 23-26 October 2008 Balkan Society for Pedagogy & Education Selcuk U. KONYA Eğitim Akademi Yayınları Volüme I (P.129-136)Ulusal Bilimsel Etkinliklere Ait Kitaplardaki Bildiriler

a. Bireysel

2010 Öğretmenlerin Denetmen(Müfettiş) Olmaya Yönelik Görüşler 2.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi 23-25 Haziran 2010 Kütahya Bildiri Kitabı Nobel Yayın Dağıtım (s.525-536)

2001 Milli Eğitim Bakanlığı HİE Politika ve Uygulamaları (2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Eğitimi.Eğitimde Yansımalar :VI) Öğretmen H.H.Tekışık Eğt.Araş.Gel.Vakfı Yayınları No:4 (Sayfa 426-440)

2000 Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Sağlanmasında Okul Yöneticilerinin İş Doyumunun Önemi (VIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 1-3 Eylül 1999) Trabzon-KTÜ- Sayfa (70-79) Cilt-I

1999 Kamu Hizmetinde Toplam Kalite Yönetiminin Sağlanması İçin Etkili Bir Araç Olarak Hizmet İçi Eğitim (Kamu Yönetiminde Kalite I.Ulusal Kongresi 26-27 Mayıs 1998 Ankara) TODAİE Birinci Baskı Mart 1999 Yayın No:289 Birinci Cilt Sayfa 187-202 1999 On Yıl Öncesine Kıyasla Kadın Öğretmenlerin Okul Müdürlüğündeki Sayısal Azlığının Görünümü (IV.Ulusal Eğt. Bilimleri Kongresi Bildirileri 3 (10-12.9.1997)) Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1076 Sayfa 94-108 Eskişehir

1998 HİE’e Katılmanın Okul Yöneticilerinin İş Doyumuna Etkisi (VII.Ulusal Eğt.Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül 1998 Konya) Selçuk Ü.Yayını

1998 İlköğretimde Okul Yöneticilerinin Yeterliklerinin Sağlanmasında İş Doyumunun Önemi (Eğitimde Yansımalar:IV Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim 27-28 Kasım 1998) Öğretmen H.H.Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yayınları No:1 Ankarab. Ortak2011 Kızmaz, Sefa Songül Altınışık Okul Yöneticilerinin Mesleki Başarılarında Lisansüstü Eğitimin Etkisi 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu(USOS) 5-7 Mayıs 2011 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi- Sivas BİLDİRİ CİLT 1 (s.423-428)

2010 Doğuş, Yurdagül, Songül Altınışık Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu(USOS) 20-22 Mayıs 2010 Elazığ 9 . Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 20-22 Mayıs 2010 Elazığ, Tam Metinler, ISBN 978-975-394-067-2 (Sayfa 987-993)

2005 Altınışık, Songül, Çiğdem Aras, Öğretmenlerin Motivasyonu XIV.Ulusal Eğt.Bilimleri Kong. Eylül Pamukkale Ü. Kongre Kitabı Cilt 1, Editör:Prof.Dr.Hüseyin Kıran Sayfa 142-147 Anı Yayıncılık Ankara

2005 Altınışık, Songül, Sibel KILIÇ Çin Eğitim Sisteminin Analizi XIV.Ulusal Eğt.Bilimleri Kong. Eylül Pamukkale Ü. Kongre Kitabı Cilt 1, Editör:Prof.Dr.Hüseyin Kıran Sayfa 234-240 Anı Yayıncılık Ankara

1999 Bircan İsmail, Songül Altınışık Siyasette Toplam Kalite Yönetimi Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kong.26-27 Mayıs 1998 Ankara TODAİE Birinci Baskı Yayın No:289 İkinci Cilt Sayfa 411-429Uluslararası Kongre-Sempozyum Bildirileri

a. Bireysel

2013 Kamuda İnsan Kaynağının Geliştirilmesinde Etkili Bir Araç: Hizmetiçi Eğitim XXI. Yüzyılda Kamu Yönetiminin Yeniden Düşünülmesi:Kamu Çalışanlarının İlişkiler, İletişim ve İşbirliği Alanlarında Kapasitelerinin Geliştirilmes PASAFEC_Uluslararası Konferans TODAİE 12-14 Haziran 2013, Elazığ

2010 Öğretmenlerin Denetmen (müfettiş) Olmaya Yönelik Görüşleri, 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi 23-25 Haziran 2010 Kütahya TEMSEN–Dumlupınar Ü.

2008 Öğretmenlere Göre Kadınların Denetmen (Müfettiş) Olmasının Engelleri ICES 2008 International Scienses Education, 23-25 Haziran 2008 North Cyprus

b. ortak

2015 Çağlar, Nihan, Songül Altınışık Neo-liberal Politikalarda Okul Özerkliği Uygulamalarının Türk Eğitim Sistemi Açısından Uygulanabilirliği Educational Reserches and Publications Association ERPA International Congresses on Education 2015-Athens, Greece, 4-7 June 2015

2015 Kır Çelik, Sevda, Songül Altınışık Kadın Öğretmenlerin Yönetim ve Denetim Boyutuna İlişkin İşdoyumlarının Hemşire ve Kadın Bankacılarla Karşılaştırılması VII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Dokuz Eylül Ü._TEMSEN, 20-22 Mayıs 2015 İzmir

2014 Elmas, Abdullah, Songül Altınışık Köy Enstitülerinde Denetimin Çözümlenmesi VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Yıldız Teknik Ü.-TEMSEN 18-20.6.2014/İstanbul

2014 Binbir, Ümit, Songül Altınışık Kamu Denetçiliği( Ombudsmanlık) Kurumunun Eğitim Denetimindeki İşlevi VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Yıldız Teknik Ü.-TEMSEN 18-20.6.2014/İstanbul

2008 Altınışık, Songül,Gülşen Danacı, The Economic Functionality Of The Literacy Courses İn Adult Education 10.İnternational Conference Further Education İn The Balkan Countries, 23-26 Ekim 2008Ulusal Kongre-Sempozyum Bildirileri

a. Bireysel

2015 Kamu Yönetiminde Verimlilik Bağlamında Yönetici Yetkinlikleri (çağrılı bildiri) 5.Ulusal Verimlilik Kongresi, 6-7 Ekim 2015, Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

2007 Ekonomik Krizlerin Eğitim Politikalarına Etkileri, Eylül 2007 GaziOsmanPaşa Üniversitesi- Tokat

2001 Milli Eğitim Bakanlığı HİE Politika ve Uygulamaları (2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Eğitimi, Eğitimde Yansımalar :VI) Öğretmen H.H.Tekışık Eğt.Araş.Gel.Vakfı-Ankara

2000 HİE’in İşlevlerine İlişkin Görüş ve Tutumlar IX. Ulusal Eğt.Bilimleri Kong.,27-30 Eylül Atatürk Üniversitesi-Erzurum

1999 Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Sağlanmasında Okul Yöneticilerinin İş Doyumunun Önemi (VIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 1-3 Eylül) Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon

1999 Kamu Hizmetinde Toplam Kalite Yönetiminin Sağlanması İçin Etkili Bir Araç Olarak Hizmet İçi Eğitim (Kamu Yönetiminde Kalite I.Ulusal Kongresi 26-27 Mayıs 1998 Ankara) TODAİE-Ankara

1999 On Yıl Öncesine Kıyasla Kadın Öğretmenlerin Okul Müdürlüğündeki Sayısal Azlığının Görünümü (IV.Ulusal Eğt. Bilimleri Kongresi Bildirileri 3 (10-12.9.1997)) Anadolu Üniversitesi-Eskişehir

1998 HİE’e Katılmanın Okul Yöneticilerinin İş Doyumuna Etkisi (VII.Ulusal Eğt.Bilimleri Kongresi, 9-11 Eylül 1998 Konya) Selçuk Üniversitesi- Konya

1998 İlköğretimde Okul Yöneticilerinin Yeterliklerinin Sağlanmasında İş Doyumunun Önemi (Eğitimde Yansımalar:IV Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim 27-28 Kasım 1998) Öğretmen H.H.Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi-Ankarab. ortak

2015 Altınışık, Songül, Neşe Songür

2015 Genel Seçimlerine Katılan Partilerin Eğitimin Niteliğine İlişkin Politikalarının Çözümlenmesi EYFOR VI. Eğitim Yönetimi Forumu 5-7 Kasım 2015, Girne/KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

2015 Altınışık, Songül, S. Kızmaz, M.Karakaya Okul Yöneticilerinin Mülakat Sınavıyla Seçilmesine İlişkin Uygulamanın Değerlendirilmesi EYFOR VI. Eğitim Yönetimi Forumu 5-7 Kasım 2015, Girne/KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

2015 Dursun, Abdülkadir, Songül Altınışık Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler 2. Stratejik Kamu Yönetimi Semozyumu 20-22 Ekim 2015, İstanbul Marmara Üniversitesi

2015 Kılıç, Ayhan, Songül Altınışık Hayat Boyu Öğrenmede Türkiye Açısından Yeni Bir Model: Üçüncü Bahar Üniversitesi 10.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (EYEDDER) 07-09 Mayıs 2015,Gaziantep Gaziantep Üniversitesi

2015 Kızmaz, Sefa, Songül Altınışık Toplumsal Gelişme Açısından Öğretmenlerde Verimliliğin Etkenleri 24.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-19 Nisan 2015 Niğde Niğde Üniversitesi

2011 Kızmaz, Sefa Songül Altınışık Okul Yöneticilerinin Mesleki Başarılarında Lisansüstü Eğitimin Etkisi 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu(USOS) 5-7 Mayıs 2011 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas

2010 Doğuş, Yurdagül, Songül Altınışık Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri , 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu(USOS) 20-22 Mayıs 2010 Elazığ Fırat Üniversitesi

2005 Altınışık, Songül, Çiğdem Aras, Öğretmenlerin Motivasyonu XIV.Ulusal Eğt.Bilimleri Kong. Eylül Pamukkale Üniversitesi-Denizli 2005 Altınışık, Songül, Sibel KILIÇ Çin Eğitim Sisteminin Analizi XIV.Ulusal Eğt.Bilimleri Kong. Eylül Pamukkale Üniversitesi-Denizli

1998 Bircan İsmail, Songül Altınışık Siyasette Toplam Kalite Yönetimi Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kong.26-27 Mayıs 1998 Ankara TODAİE- AnkaraProjeler

2013 Kamu Denetçiliği Kurumu Yapılandırması (Prof.Dr.S. Altınışık/Yönetici, Prof.Dr.N.Songür, Yrd.Doç.Dr. H.M. Özgen, F.Kaldırım)

1991 TCMB Banknot Matbaası Şubesinin Örgüt Yapısının Yeniden Düzenlenmesi (Koordinatör: Prof.Dr. Sinan Artan)

1990 TCMB Örgüt Yapısının Çözümlenmesi ve Görev Tanımlarının Yapılması (Koordinatör: Prof.Dr. Sinan Artan)DİĞER YAYIN ETKİNLİKLERİ

1. Kitap

a. Bölüm Yazarlığı

2015 Altınışık, Songül, “Türk Eğitim Sistemi Açısından Yeni Bir Oluşum: Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık”, Prof. Dr. Mustafa Aydın’a Armağan Eğitim ve Toplum Yazıları Ed: M.B.Aksu-H.Şimşek Gazi Kitabevi, Ankara

2015 Altınışık, Songül, Ümit Binbir “Son Onbeş Yılda Türkiye’de Eğitim Denetimine İlişkin Yapılan Tezlerin Analizi”, Prof. Dr. Mustafa Aydın’a Armağan Eğitim ve Toplum Yazıları Ed: M.B.Aksu-H.Şimşek Gazi Kitabevi, Ankara

2001 Altınışık, Songül, “Öğrenme”, Yönetim ve Organizasyon, Ed: S.Güney Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

b. Editörlük/Yayına Hazırlayan/lar

2013 İsbir, E.G.(Ed.), Haz:Songül Altınışık, H.M. Özgen, V.F.Urhan Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar 60.Yıl Özel Yayını TODAİE

1995 Özdemir, Mehmet, Songül Altınışık (Hazırlayan), Avrupa Birliği El Kitabı TCMB Yayını, Ankara

2. Atıflar (Bazıları)

a. SSCI Kapsamındaki

2011 Babaoğlan, E. Birkaç Kadın Denetçiden Biri Olmanın Zorlukları Amme İdaresi Dergisi, 44(4) 121-144 SSCI

2008 Can, N. Okul Yöneticilerinin Yönetimde Cinsiyet Faktörüne İlişkin Görüşleri Eğitim ve Bilim, 2008, Cilt 33 Sayı 147 s.35-41 SSCI

2002 Gürsel, M., A.Murat Sümbül, H.Sarı An Analysis Of Burnout and Job Satisfaction between Turkish Headteachers and teachers European Journal Of Psychology Of Education Volume 17 issue 1 (Pages 35-45) Published Me.42002 SSCI

b. Diğerleri

2008 KEİG (Kadın Emeği ve İstihdam Girişimi) Avrupa Birliğinde Çalışma Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği: Türkiye Açısından Bir İnceleme KEİG Kitap

2008 Demir, Nesrin Avrupa Birliğinde Demokrasi AB Sertifika Programı (SAGEM) Pamukkale Ü. Stratejik Araştırma- Geliştirme Entegrasyon Programı Kitap

2008 Öztürk, Ayşe, M.Engin Deniz Okul Öncesi Öğretmenlerin Duygusal Zeka Yetenekleri İş Doyumları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İlköğretim Online7(3), 578-599 Dergi

2008 Öztürk,Ayşe, Engin Deniz Analysis Of Emotional İntelligence Job Satisfaction and Burnout Levels Of Preschool Teachers According To Some Variables (P.577-599) Elementary Education Online, 7 (3) 2008 http:/ilkogretim-online.org.tr

Dergi

2008 Gültekin, M., Z.Çubukçu İlköğretim Öğretmenlerinin HİE’e İlişkin Görüşleri Manas Ü. Sosyal Bilimler Ens.Dergisi Sayı 19, Bişkek-Kırgızistan Dergi

2007 Sayın, Aysun Avrupa Birliğinde Çalışma Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği: Türkiye Açısından Bir İnceleme Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez (Yük.Lis.)

2007 Demir, Nesrin Avrupa Birliğinde Demokrasi Seçkin Yayınevi-Ankara Kitap

2007 Acar, Elvan Uzmanlık Alanında Çalışmanın İş Doyumuna Etkisi Paradoks, Ekonomi, Sosyal ve Politika Dergisi ISSN 1305 Sayı 1 Dergi

2006 Ünalan, Demet, F. Çetinkaya, Ö. Özyurt, A. Kayabaşı Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerde İş Memnuniyeti Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Cilt-9, Sayı:1, (Sayfa 1-18), 2006 Dergi

2005 Demir, Nesrin Avrupa Birliği Parlamentosu Nobel Yayın Evi (Sayfa 274) Kitap

2005 Kayıkçı, Kemal MEB Müfettişlerinin Denetim Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İş Doyumu Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,Güz 2005Sayı 44(s.507-527) 2005 Doğan, Necati İlköğretim Okullarında Görevli Müdür Yardımcılarının İş Doyumu Kırıkkale Ü. Sosyal Bilimler Ens. Tez (Yük.Lis.)

2004 Kaankıdı, H.Tuba MEB Merkez Örgütüne Çalışan Kadınların Yönetim Kadrolarında İlerlemelerini Engelleyen Faktörler Kırıkkale Ü. Sosyal Bilimler Ens. Tez (Yük.Lis.)

2003 Bozkurt, Enver, Havva Demirel Kopenhag Zirvesi Sonunda Kıbrıs’daki Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi www.kolayforum.net makale

2003 Ataklı, A., E.Dikmetaş The Job Satisfaction Of The manager And Clinic Secretary Manas Ü. Sosyal Bilimler Ens.Dergisi Sayı 8, Sayfa 157-161 Bişkek-Kırgızistan Dergi

2003 Ataklı, A., E.Dikmetaş, S.Altınışık Üniversite Hastanelerinde Çalışan Yönetici ve Klinik Sekreterlerinin İş Doyumu Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 6 Sayı 2, Sayfa 99-121 Dergi

2002 Seymen, Oya Aytemiz, Tamer Bolat Örgütsel Öğrenme Ezgi Kitapevi Bursa Kitap

2002 Boydak,Özan Mukadder, Burhan Akpınar Okul Yönetiminde Kadın Yöneticilerin Başarısı Fırat Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Cilt-12, Sayı:2, (Sayfa 219-234) Elazığ Dergi

2002 Ataklı A., S. Ekinci Osmanlıdan Günümüz Türkiye’sine Kadar Yönetici Sekreterliği Journal Of Qafgaz Ü. Azerbaijan, 9, Page 159-171 Dergi

2002 Güneş, Firdevs Ders Kitaplarının İncelenmesi Ocak Yayınları ISBN:975-422-212-6 Kitap

2002 Karataş, Muhammet Üniversitelerin Sosyo Ekonomik Gelişmedeki Rolü ve Önemi(Muğla Üniversitesi Örneği) TC Muğla Üni.Sosyal Bil.Ens.İktisat Anabilim Dalı Doktora Prog.(s.190 ve 254) Tez(Doktora)

2001 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye-AB İlişkileri ve Sağlık (Hazırlayan:Nilüfer Avcı Işık) T.C. Sağlık Bakanlığı AB Koordinasyon D.Bşk.lığı ANKARA(Sayfa 31 ve 119) Kitap

2001 Ağaoğlu, Esmahan İlköğretimde Denetçilerin Branşlaşması Çağdaş Eğitim Dergisi Aralık Sayı 282 Sayfa 17-20 Dergi

1998 Çameli, Sevim Milli Eğitim Bakanlığı 16.Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı TC MEB Talim ve Terbiye Kurulu Bşk.lığı Sayfa 57 Kitap

1996 Erçetin, Şule Ergün İlköğretim Müfettişlerinin Okul Yönetiminde Kadınların ve Erkeklerin Yeteneklerine İlişkin Tutumları Çağdaş Eğitim Dergisi, Aralık Sayı 227 Dergi

1990 Aksayan S. Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Etkenlerinin İrdelenmesi İstanbul Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1990 Tez (Doktora)

1989 Özcan, Ümit Türk Bankacılık Sisteminde Orta Kademe Yöneticilerinin Yeterlikleri ve HİE’de Uygulanabilecek Bir Model Ankara Ü. Sosyal Bilimler Ens. Tez (Doktora)

1988 Erki, Bekir Sıtkı Bankalarda Personel Yetiştirme Sorunları ve Bir HİE Modeli Ankara Ü. Sosyal Bilimler Ens. Tez (Doktora)III. DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1. Dergi Hakemliği, Yayın Kurulu Üyeliği

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Pegem A. Yayıncılık Eğitim Danışmanlık

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi EYFOR

Abant İzzet Baysal Ü. Eğitim Fak. Dergisi Abant İzzet Baysal Ü.

Amme İdaresi Dergisi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

International Journal of Educational Research (e-ijer) www.e-ijer.com

Milli Eğitim Dergisi T.C.Milli Eğitim Bakanlığı

Journal of Research in Education and Teaching( Jret) Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi www.jret

TOJNED (The Online Journal of New Horizons in Education) Dergisi www.tojned.net

IOJES International Online Journal Of Educational Sciences www.iojes.net

Hacettepe Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Hacettepe Ü.

Bilim Yolu Kırıkkale Üniversitesi

Savunma Bilimleri Dergisi Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü2. Bilim Kurulu Üyeliği

Uluslar arası Katılımlı VI.Eğitim Denetimi Kongresi 18-20.6.2014-İstanbul TEMSEN-Yıldız Teknik Ü.

EYFOR V Eğt.Yön.Forumu 11.12.9.2014-Konya

EYUDER-Necmettin Erbakan Ü. Uluslar arası Katılımlı V.Eğitim Denetimi Kongresi-2013-Kahramanmaraş

TEMSEN-S.İmam Ü.

EYFOR IV.-2013-Balıkesir EYUDER-Balıkesir Ü. Uluslar arası Katılımlı IV.Eğitim Denetimi Kongresi-2012-Muğla

TEMSEN-Muğla Ü.

EYFOR-III 2012-Nevşehir EYUDER_Nevşehir Ü. Uluslar arası Katılımlı III.Eğitim Denetimi Kongresi- 22-246.2011-Mersin

TEMSEN-Mersin Ü.

EYFOR II 22-23 Ekim 2011 EYUDER

International Conference on New Horizons in Education8-10 June 2011-Guarda-Portugal Ins.Politecnico da Guarda-Sakarya U.

International Conference on New Horizons in Education 23-

25 June 2010 Doğu Akdeniz Ü., Gazi Ü., Sakarya Ü.

Sunuları

Uluslararası

2004 Uluslararası Stratejik Savunma Yönetimi Sempozyumu Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü- Ankara/Türkiye Sempozyum/ 2 gün

2002 Annual Conferance Of The İnt.Association Of Schools İns.Of Adminastration Public Adm.İns.for Turkey & The Middle East TODAIE- İstanbul/Türkiye Konferans/ 4 Gün

2001 Managment and Human Recourses Conferance Banking Association-Roma/İtalya Sempozyum/ 4 Gün

2000 Education English in Adult Education Course FSI-Londra Kurs/ 1 Hafta

1996 Managment and Operation Course Federal Reserve Bank Of Newyork/Amerika Kurs/ 1 HaftaUlusal

2004 Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu K.K. Eğitim ve Doktrin Komutanlığı 2 gün

2003 Ulusal Eğitime Destek Kampanyası Eğitim Kurultayı İstanbul Valiliği 3 gün

2002 XI. Eğitim Bilimleri Kongresi Yakın Doğu Üniversitesi-Kıbrıs 4 gün

2000 Stres Yönetimi Semineri TCMB 3 gün

2000 Yöneticiler Bilgisayar Eğitim Programı-2 Kursu TCMB 4 gün

1999 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XX. Ulusal Kongresi Kara Harp Okulu 2 gün

1997 İnsan Kaynaklarında Psiko-Teknik Yöntemlerin Kullanılması Semineri ORHİM Organizasyon ve Halkla İlişkiler Merkezi 3 gün

1996 Konuşurken Yazarken Doğru ve Güzel Türkçe ile Kendimizi İfade Edebilme Semineri TCMB 5 gün

1995 AB Bankacılığı ile Türk Bankacılık Sisteminin Uyumu Semineri Banka Uzmanları Derneği 2 gün

1995 Türkiye AB İlişkileri Semineri TCMB 5 gün

1989 Bilgisayar Okuryazarlığı Kursu TCMB 2 hafta

Yönettiği Tezler

Sevda Kır Çelik Eğitim Sektöründe Çalışan Kadınların İş Doyumlarının Diğer Sektörlerde Çalışan Kadınların İş Doyumlarıyla Karşılaştırılması

Müge Açelya Ergin Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yapılandırma Politikaları

Erkan Esen Denetim Sürecinde Öğretmenlerin Eğitsel İşlevinin Denetmenlerce Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen Algıları

Abdülkadir Dursun Uluslar arası Denetim Sistemindeki Gelişmelerin Türk Kamu Denetimine Yansımaları

Zafer Taşuk Üstün Zeka ve Yetenekli Bireylere Yönelik Türk Kamu Politikalarının Değerlendirilmesi

Fatih Narcıoğlu Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Okula Başlama Yaşı: Öğretmenlere Göre 60 ve 66 Aylık Çocukların Hazırbulunuşlukları

Elif Seylim AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tülay Gültürk 2000 Yılı Sonrası Dönemde Siyasi Partilerin Eğitim Siyasalarının İrdelenmesi

Raziye Bayık Resmi ve Özel Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Özel Eğilim Yönetmeliklerini Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler

Ümit Binbir Kamu denetçiliği Kurumu’nun Türk Eğitim Sistemindeki Yerinin Değerlendirilmesi

Abdullah Elmas Köy Enstitülerinde Denetim Uygulamalarının Çözümlemesi

Abdurrahman Kara MEB Çalışanlarının Psikolojik İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Sunulabilecek Destek Hizmetleri

Fatma Sümer TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ZORUNLU EĞİTİM SÜRECİNİN DİĞER ÜLKE EĞİTİM SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Vahit Canbolat MEB İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN 652 SAYILI KHK’DAN ÖNCE GÖREV YAPAN BÜROKRATLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Cesur Gezer İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin Yönetimsel Uygulamalarının Toplam Kalite Açısından Değerlendirilmesi(Yenimahalle İlçesi Örneği)

Mehmet Arslan İlköğretim Okullarındaki Stratejik Planların Taklitçi Eşbiçimlilik Düzeylerinin Belirlenmesi(Van İli Örneği)

İshak Çelebi İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Rolleri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki

Sadullah Sarı Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Emine Özel Eren Öğretmenlerin Küreselleşmeye İlişkin Görüşleri

Ayser Aydın İlköğretim Okullarındaki Fiziksel-Duygusal İstismar ve İhmal Durumları

Kızmaz, Sefa Öğretmenler Günü Kutlamalarının Değerlendirilmesi Çayırlı, Alev Türk Eğitim Sistemi İle Japon Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması

Ulusal Jüri Üyelikleri/Doktora-Yüksek Lisans Tezleri(Bazıları)

2013 Üzümcü, Cemal(Doktora) Fırat Ü.

2013 Hacettepe Ü.

2009 Gözler, Alpaslan Birleştirilmiş Sınıflı Okulların Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerileri (Doktora) Fırat Ü.

2009 Akçakoca Bedriye,Selda Öğretmenlerce Uygulanan İstismar Konusu TODAİE

2008 Şahin, Merali Öğrencilerde Okul Sevgisini Artıran Okul İçi Etkenlerin İncelenmesi TODAİE

2008 Andiç, Zuhal Eğitimde Fırsat Eşitliği TODAİE

2008 Keten, Menderes AB Eğitim Politikaları ve Türkiye’ye Etkileri TODAİE

2008 Nasırlı, Ahmet Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algılarının Yükümlülüklerine Etkisi TODAİE

2008 Çetin, Fatih Kişilerarası İlişkilerde Kendilik Algısı Kontrol Odağı ve Kişilik Yapısının Çatışma Çözme Yaklaşımları Üzerine Etkileri:Uygulamalı Bir Araştırma Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü

2006 Küpeli, Hayrettin Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü

2006 Şeşen, Harun Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü

2005 Pehlivan, Oğuz Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü

2004 Kulaç, Ömer Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü

2003 Karataş, Meryem TCMB

2003 İrban, Haydar Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü

2003 Doğan, Mustafa Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü

Dönem Projeleri

Ayhan Kılıç EYYL/2014 Yetişkin Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Üçüncü Bahar Üniversitesi’nin Türkiye Açısından Uygulanabilirliği

Bayram Akyüz EYYL2014 Son Onbeş Yılda Eğitim Yöneticilerinin Seçilmesine İlişkin Yönetmeliklerin Karşılaştırılması

Kaan Demirörs EYYL72014 Denetim Uygulamalarının Okul Yöneticilerinin Yönetim Becerilerini Etkileme Düzeti

Fatma Küçükbaşol KYYL/2013 Türk Eğitim Sisteminde Fırsat Eşitliğinin Cinsiyet Bağlamında Analizi

Özgü Karaca Bozkurt KYYL/2013 Mobbing(İş Yaşamında Psikolojik Taciz) ile Mücadele Deneyimleri: İsveç, Fransa, Almanya ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırılması

S.Uğur Kaptan EYYL/2012 Okula Dayalı Yönetim İlkelerinin Türk Eğitim Sistemi Açısından Uygulanabilirlik Düzeyinin Değerlendirilmesi

Kadir Şahin EYYL/2012 Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğrenci Başarısına Etkisi

Mehmet Arslan KYYL/2012 Büro İşlerinde Sağlık İşgörenlerinin İşe Uyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Cevdet Yalçın KYYL/2012 Kamu Yönetimi Açısından Dilin Doğru Kullanılmasının Önemi ve Gerekliliği

Arzu Üney EYYL/2011 Kadın Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

İsmet Kaymak KYYL/2011 Öğretmen Akademisi Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Uygulamalarına Katkısı

Safiye Altınok EYYL/2011 Türk Eğitim Sisteminin Hizmetiçi Eğitim Yönünden Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırılması