Kısa Özgeçmiş (BIO)

Doktorasını, Ankara Üniversitesinde 1998 yılında tamamladı. 2004 yılında Kamu Yönetimi alanında doçent, 2010 yılında profesör oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) öğretim üyesi, Yönetim ve Yürütme Kurulu üyesidir. TODAİE’de Kamu Yönetimi, Kamu Yönetiminin Güncel Sorunları, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Karşılaştırmalı Düzenleme Politikaları ve Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Reformları derslerini; Orta Doğu Teknik Üniversitesinde State, Economy and Politics in Post-Mao China dersini vermektedir. Başlıca inceleme alanları; kamu yönetimi reformları, düzenleme politikaları ve kurumları ile günümüz Çin Halk Cumhuriyeti’dir. International Review of Administrative Science’ın yayın kurulu üyesidir.Akademik Özgeçmiş

Dersler

Yayınları

Sunuları

Yönettiği Tezler