Kısa Özgeçmiş (BIO)

Neşe Songür, doktorasını 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. 2000 yılında İşletmecilik Eğitimi alanında doçent, 2012 yılında İşletme Bilim dalında profesör unvanı almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent ve Doçent olarak çalışan Songür, Eylül 2002’den beri Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde görev yapmaktadır. Gazi Üniversitesi ve TODAİE’de çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. TODAİE’de ve çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyinde Stratejik Yönetim, Örgüt Teorisi, İşletme Politikaları ve Stratejileri, Üretim Yönetimi, Kalite Yönetimi derslerini vermektedir. Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama konusunda kamu kurumlarına ve çalışanlarına yönelik seminerler düzenlemektedir. Yeni Kamu İşletmeciliği, Değişim ve Kamu Yönetimi ile Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama konularında makaleleri, bildirileri, kitap bölümleri, araştırmaları ve kitabı bulunmaktadır.Akademik Özgeçmiş

Eğitim Durumu
• Lisans: Ege Üniversitesi, İşletme Fakültesi (1982).
• Yüksek Lisans Dersleri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı (1985).
• Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı (1987). Tez başlığı: “Uluslararası İşletmecilikte Genel Ticaret Şirketleri – Türkiye Yönünden Genel Bir Değerlendirme”.
• Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı (1993). Tez başlığı: “Mevsimlik Olasılıklı İstem Durumundaki Envanter Problemleri”.
• Doçentlik: Gazi Üniversitesi, Muhasebe ve İşletmecilik Eğitimi (2000).
• Profesörlük: İşletme Bilim Dalı, Aksaray Üniversitesi (2012).
Mesleki Deneyim
• Araştırma Görevliliği: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (17.06.1987 – 15.05.1990)
• Yardımcı Doçentlik: Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, İşletme Eğitimi Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Eğitimi A.B.D.,(25.10.1993- 8.11.2000)
• Doçentlik: Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, İşletme Eğitimi Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Eğitimi A.B.D., (07.05.2001- 01.10.2002)
• Doçentlik: TODAİE, İşletme İktisat Maliye Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalı, (Kasım 2002-Ocak 2012)
• Profesörlük: TODAİE, İşletme İktisat Maliye Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalı (Ocak 2012’den beri)

Görev Alınan Projeler
1. “Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’ndeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Profili Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, KOSGEB yayınları, Ankara, 1999. (Sanem Alkibay ve İbrahim Ertürk ile birlikte).
2. “Orman Bakanlığı Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi” Ankara, 2002. (Turgay Ergun, Doğan Leblebici ve Türksel Kaya Bensghir ile birlikte)
3. “Orman Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi” Ankara, 2002. (Turgay Ergun, Doğan Leblebici ve Türksel Kaya Bensghir ile birlikte)
4. “Karayolları Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi” Ankara, 2002. (Feyzi Uluğ, Kamil Ufuk Bilgin, Şevket Özdemir, Serpil Coşkun ile birlikte)
5. “İlköğretim Okulu İkinci Kademe Öğrencilerinin İş Eğitimi Dersine Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma” Gazi Üniversitesi, Kasım 2003. (Yiğit Özbek ve İlbilge Güneysu ile birlikte)
6. “TBMM Genel Sekreterliği Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi” Ankara, Ocak 2005. (Feyzi Uluğ, Şevket Özdemir, Nihat Aytürk ile birlikte)
7. “Kamu Denetçiliği Kurumu Örgütsel Yapılanma Projesi” Ankara, Nisan 2013. (Songül Altınışık, Hande Özgen ve Fatma Kaldırım ile birlikte)

Raportörlük
Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı (2014-2018) Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu Raportörlüğü
Kongre, Sempozyum, Panel gibi Bilimsel Toplantılarda Düzenleme Komitesi Üyeliği, Bilim Kurulu Üyeliği, Başkanlık ve Diğer Görevler

1. “3. Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi”, 4–5 Aralık 2003, TODAİE, Sürekli Geliştirme ve Değişime Direnç başlıklı oturumda oturum başkanlığı.
2. “3. Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi”, 4–5 Aralık 2003, TODAİE, Düzenleme Komitesi üyeliği.
3. “1. Kamu Kalite Semineri-Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Bilgi Paylaşımı”, 24 Mayıs 2007 Kamu Kalite Platformu-Ankara, oturum yöneticiliği.
4. “2. Kamu Etiği Kongresi” 27–28 Mart 2013, TODAİE, Bilim kurulu üyeliği
5. “2. Kamu Etiği Kongresi” 28 Mart 2013, TODAİE, oturum başkanlığı

TODAİE’de ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Kurul ve Komisyonlarda Üyelik

1. TODAİE Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürü 2003-2010
2. TODAİE Akademik Kurul Üyeliği 2002’den beri
3. TODAİE Yürütme Kurulu Üyeliği 2003-2010
4. TODAİE Yönetim Kurulu Üyeliği 2002’den beri
5. TODAİE Program Kurulu Üyeliği 2003-2010; 2012’den beri
6. TODAİE SEM Program Kurul Üyeliği 2003-2010; 2013’den beri
7. TODAİE “Merkezi Eğitim Yürütme Kurulu” ve “Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu”
8. TODAİE Disiplin Kurulu Üyeliği
9. TODAİE İdari Personel Hizmet İçi Eğitim Program Kurulu Üyeliği
10. TODAİE Yüksek Lisans Programlarının Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları Komisyon Başkanı
11. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği (2004–2007 arası ve 2011 yılı)
12. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) “Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gelişim Programlarının Oluşturulması Projesi” Teknik Komite Üyeliği
13. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Stratejik plan hazırlık sürecinde eğitim danışmanlığı
14. Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ‘Stratejik Yönetim Eğitim El Kitabı’na hazırlık sürecinde danışmanlık.

Dersler

TODAİE`de Verilen Dersler
• Stratejik Yönetim
• Kamu İşletmeciliği
• Dönem Projesi
• Örgüt Teorisi
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Üretim Yönetimi
• İşletme Politikaları ve Stratejileri

Hizmet İçi Eğitim ve Sertifika Programları Kapsamında Verilen Eğitimler

1. Orman Bakanlığı Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi kapsamında Bakanlık personeline “Örgüt Analizi Araştırma Yöntemleri Semineri”, Ankara, 17 Ekim 2001.
2. Orman Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi” kapsamında Genel Müdürlük personeline “Örgüt Analizi Araştırma Yöntemleri Semineri”, Ankara, Aralık 2001.
3. Milli Eğitim Bakanlığı, İşletme Mezunu Sınıf Öğretmenlerine Yönelik İş Eğitimi (Ticaret) Hizmet İçi Eğitim Kursu, “İşletmecilik Eğitimi”, 18–21 Haziran 2002, Yalova.
4. Milli İstihbarat Teşkilatı Şube Müdürlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri “Stratejik Yönetim”, Ankara, 20 Aralık 2002.
5. Karayolları Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi Genel Müdürlük personeline “Norm Kadro Saptama ve Norm Kadro Kılavuzu Hazırlama Yöntemleri Semineri”, Ankara, Mart 2003.
6. İçişleri Bakanlığı 88. Dönem Kaymakamlık Kursu “Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme”, Ankara, 19 Ocak 2004.
7. “Orman Genel Müdürlüğü Yöneticilik Eğitimi” Hizmet İçi Eğitim Semineri “Stratejik Yönetim”, Ankara, 10 Mart 2004.
8. “Emniyet Genel Müdürlüğü” Stratejik Planlama ve İnsangücü Planlaması Hizmet İçi Eğitim Semineri “Stratejik Yönetim”, Ankara, 3–4 Mayıs 2004.
9. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı “Genel Yönetim Semineri “Stratejik Yönetim” Ankara, 20–21 Mayıs 2004.
10. “TBMM Genel Sekreterliği Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi” Genel Sekreterlik personeline “Norm Kadro Saptama ve Norm Kadro Kılavuzu Hazırlama Yöntemleri Semineri”, Ankara, 26–28 Temmuz 2004.
11. “Arnavutluk Merkezi Personel Kurulu Eğitim Programı” Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama, Ankara, 25 Kasım 2004.
12. “Savunma Sanayi Müsteşarlığı”, Stratejik Yönetim Semineri “Stratejik Yönetim”, Ankara, 31 Ocak–3 Şubat 2005.
13. “Belediye Başkanları Eğitimi” Yerel Yönetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi “Belediyelerde Stratejik Yönetim”, Ankara, 4 Şubat 2005.
14. Belediye Üst Düzey Yöneticiler Eğitimi” Yerel Yönetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi “Belediyelerde Stratejik Yönetim”, Ankara, 10 Şubat 2005.
15. “Savunma Sanayi Müsteşarlığı” Stratejik Yönetim Semineri “Stratejik Yönetim”, Ankara, 14 Şubat -17 Şubat 2005.
16. Belediye Orta Düzey Yöneticiler Eğitimi” Yerel Yönetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi “Belediyelerde Stratejik Yönetim”, Ankara, 18 Şubat 2005.
17. “Orman Genel Müdürlüğü Toplam Kalite ve Verimlilik Eğitimi” Hizmet İçi Eğitim Semineri “Stratejik Yönetim”, Marmaris, 21 Şubat 2005.
18. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Şube Müdürlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri “Stratejik Yönetim”, Ankara, 24 Şubat 2005.
19. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Yönetici Kursu “Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme”, Ankara, 17 Mart 2005.
20. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Kurumsal Stratejik Planlama Teknikleri Semineri” İzmit, 23–24 Mart 2005
21. Atılım Üniversitesi İdari personeline Yönelik “Yönetimde Verimlilik ve Örgüt Kültürü Semineri” Ankara, 28 Mayıs 2005
22. K.K.T.C. Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Teknikleri Eğitim Semineri, “Norm Kadro Hazırlama”, Lefkoşe, 28–30 Kasım 2005
23. Belediyelere Yönelik “Stratejik Planlama Teknikleri Semineri”, Ankara, 21–24 Aralık 2005
24. Belediyelere Yönelik “Stratejik Planlama Teknikleri Semineri”, Ankara, 28–30 Aralık 2005
25. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı “Stratejik Yönetim Semineri”, Ankara, 16 Mart 2006
26. “Emniyet Genel Müdürlüğü” Daire Başkanlarına Yönelik “Stratejik Yönetim Semineri”, Ankara, 28 Mart 2006
27. Belediyelere Yönelik “Stratejik Planlama Teknikleri Semineri”, Ankara, 29–31 Mart 2006
28. Moğolistan Kamu Yöneticileri Eğitim Programı” Stratejik Planlama, Ankara, 6 Kasım 2006.
29. “KKTC Üst Düzey Yöneticiler Çağdaş Yönetim Teknikleri Semineri” Stratejik Planlama, Lefkoşe, 7–9 Aralık 2006
30. “AB Yerel Yönetimler Reform Programı" kapsamında Yerel Yönetimler Maliyesi Danışmanlarına yönelik Stratejik Planlama Semineri, 13–16 Şubat 2007.
31. “AB Yerel Yönetimler Reform Programı" kapsamında Yerel Yönetimler Eğiticilerine yönelik Stratejik Planlama Semineri, 13–16 Şubat 2007.
32. Adalet Bakanlığı Stratejik Planlama Ekibine yönelik “Stratejik Planlama Teknikleri Semineri”, Kızılcahamam -Ankara, 14–15 Haziran 2007
33. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, “Stratejik Planlama Teknikleri Semineri”, Ankara, 14–17 Ocak 2008.
34. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, “Stratejik Yönetim Semineri”, Ankara, 30 Ocak–1 Şubat 2008.
35. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibine yönelik “Stratejik Planlama Teknikleri Semineri”, Ankara, 21–24 Nisan 2008.
36. Adalet Bakanlığı Üst düzey yönetimine yönelik “Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama”, Kızılcahamam-Ankara, 5 Eylül 2008.
37. Belediyelere yönelik Stratejik Yönetim Semineri, Ankara, 8–9 Temmuz 2009.
38. Belediyelere yönelik Stratejik Yönetim Semineri, Ankara, 13–14 Temmuz 2009
39. Türkiye Adalet Akademisi, “Stratejik Yönetim Semineri” Ankara, 22 Ekim 2009.
40. Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personeline yönelik, “Stratejik Yönetim Semineri” Ankara, 30 Nisan 2010.
41. Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 8 Aralık 2010, TODAİE, Ankara.
42. Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 9 Mart 2011, TODAİE, Ankara.
43. Kamuda Üst Düzey Yönetim Stratejileri Semineri, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 24 Mart 2011, TODAİE, Ankara.
44. Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri MEB Yöneticilerine yönelik, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 13 Nisan 2011, TODAİE, Ankara.
45. Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri MEB Yöneticilerine yönelik, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 20 Nisan 2011, TODAİE, Ankara.
46. Devlet Personel Başkanlığı Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri, “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”, 8 Haziran 2011, TODAİE, Ankara
47. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,” Stratejik Yönetim”,15 Mart 2012, Ankara.
48. Atom Enerjisi Kurumu, “Stratejik Planlama Teknikleri Semineri”, 10-11 Mayıs 2012, Ankara.
49. Kosova Üst Düzey Yöneticiler Eğitimi, “Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim”, 5 Haziran 2012, TODAİE, Ankara.
50. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, Süreç ve Sonuç Odaklı Denetim Semineri, 12–13 Haziran 2012, Kuşadası.
51. Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 8 Kasım 2012, TODAİE, Ankara.
52. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 27 Şubat 2013, Ankara.
53. Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 4 Mart 2013, TODAİE, Ankara.
54. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı nezdinde Devlet İdarecilik Akademisi Yerel Yönetimler Semineri, “Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama, 11 Mart 2013, Bakü.
55. Balıkesir Valiliği Kamuda Stratejik Yönetim ve Planlama Semineri, “Kamuda Stratejik Yönetim ve Planlama”, 23 Mayıs 2013, Balıkesir.
56. Atılım Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Programı, “Stratejik Planlama”, 28 Mayıs 2013, Ankara.
57. Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 4 Haziran 2013, Ankara.
58. Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 3 Aralık 2013, Ankara.
59. Toprak Mahsulleri Ofisi, “Stratejik Yönetim”, 17 Aralık 2013, Ankara.
60. Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi Komutanlığı (SATEM), “Stratejik Yönetim”, 15 Ocak 2014, Ankara.
61. Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 6 Mart 2014, Ankara.
62. Toprak Mahsulleri Ofisi, “Stratejik Planlama Teknikleri Semineri”, 10–11 Mart 2014, Ankara.
63. TEİAŞ, “Stratejik Planlama Teknikleri Semineri”, 17–18 Mart 2014, Ankara.
64. Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Semineri, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, 7 Nisan 2014, Ankara.
65. Adalet Bakanlığı, “Stratejik Planlama Teknikleri Semineri”, 15–16 Mayıs 2014, Ankara.
66. Kamu İdarelerine yönelik “Stratejik Planlama Teknikleri Semineri”, 12–13 Haziran 2014, Ankara.

Yayınları

Yayımlanan Kitap
Songür, Neşe, “Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama” TODAİE Yayın No: 359, 2011.

Yayımlanan Kitap Bölümleri
1. Songür, Neşe, “Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim”, Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu, Ed. Tayfun Çınar, TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, TODAİE Yayın No:338, Haziran 2007.
2. Songür, Neşe, “Kamu Yönetiminde Değişim ve Stratejik Planlama”, Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ed. Filiz Kartal, TODAİE Yayın No:357, 2011.
3. Songür, Neşe, “Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Ed. Eyyup G. İSBİR, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2997, 2013.
Yayınlanan Makaleler
1. Songür, Neşe, “Japonya, Güney Kore ve Türkiye’de Genel Ticaret Şirketleri Modeli”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Yıl:1987, s.89–101.
2. Songür, Neşe, “Türkiye’de Makarna Sanayii ve Avrupa Topluluğu Pazarı”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:1–2, Yıl:1989, s.337–353.
3. Songür, Neşe, “Stokastik Envanter Modellerinde P ve Q Sistemleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Yıl:1990, s.345–359.
4. Songür, Neşe, “Bankacılık Sektöründe Kalite ve Uluslararası Kalite Güvence Yönetimi Standartlarının Uygulanması”, Verimlilik Dergisi, Yıl:1997 / 1, s. 125 – 142.
5. Songür, Neşe, “Hizmet İşletmelerinin Üretim ve Pazarlama Fonksiyonları Açısından Sınıflandırılması”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:5, Sayı:5, 1997, s.87 – 99.
6. Songür, Neşe, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Üretim Yapı ve Sorunlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:6, Sayı:6, 1998, s.161–180.
7. Songür, Neşe, “Özel Okul Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri” , Milli Eğitim Dergisi, Temmuz, Ağustos, Eylül 1999 , Sayı:143 , s.135-138.
8. Songür, Neşe, Alkibay, Sanem, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmanında Banka Kredilerinden Yararlanma Durumları Ostim Örneği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Haziran 1999, s.157-168.
9. Demir, Hulusi, Songür, Neşe, “Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, Kasım 1999, s.150-168.
10. Alkibay, Sanem, Songür, Neşe, “Küçük İşletmelerin Demografik Profilleri ve Bazı Sorun Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Ostim Örneği)”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, Yıl:2000, s.39–61.
11. Songür,Neşe, Yazıcıoğlu.Yahşi, “Kalite Belgesine Sahip Tekstil Sektörü İşletmelerinin Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:8 , Sayı:8 , 2000, s.123-144.
12. Alkibay, Sanem, Neşe Songür, “An Investigation Into The Export Problems Of Companies Participating In International Affairs” , Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002, Sayı:10, s.25–38.
13. Songür, Neşe, ‘Belediyelerin Stratejik Planlama Sürecindeki Gereklilikleri Yerine Getirme Durumları Üzerine Bir Araştırma”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, Cilt 17, Sayı 4, Ekim 2008, s.63–86.
14. Songür, Neşe, H.N. Basım, H. Şeşen, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışında Adalet Algısının Öncüllük Rolü”, Amme İdaresi Dergisi, TODAİE, Cilt 41, Sayı 4, 2008, s.79–100.
15. Songür, Neşe, ‘Belediyelerin Stratejik Planlama Yaklaşımına Bakış Açıları”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, Cilt 18, Sayı 4, Ekim 2009, s.27–52.
16. Türkmen, Burcu, Neşe Songür, “KOBİ’lerde E-Ticaret Kullanımına Yönelik Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010, Sayı:23, s.231–242.

Sunuları

1. Demir, H., Songür, N., “Mevsimlik Olasılıklı İsteme Sahip Yapınların Envanter Problemleri İçin Bir Simülasyon Modeli ve Uygulaması”, 1.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 11-12 Kasım 1993, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
2. Songür, N., “Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Yöneticilerin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüş ve Tutumları”, 4.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 10-12 Eylül 1997, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
3. Songür, N., “Tüsiad-Kalder Kalite Ödülü İş Mükemmelliği Modelinin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanabilirliği”, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Kalite Günleri 1 , 19 Haziran 1998 , Ankara.
4. Songür, N., Alkibay,S., “Devlet ve Özel Üniversite Personelinin Rekabet Aracı Olarak Toplam Kalite Kültürüne Hazır Olma Düzeylerinin Karşılaştırılması”, 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 12-14 Kasım 1998, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
5. Songür, N., “Kobi’lerin Uluslararası Rekabet Güçlerini Arttırmak İçin Alınması Gereken Tedbirler” Kobi Zirvesi, 6-8 Aralık 1999, TOSYÖV-TOBB-Dünya Gazetesi, Ankara.
6. Songür, Neşe, Y. Yazıcıoğlu, “ISO 9000 Belgeli Türk Tekstil Sektörü İşletmelerinin Bazı Özellikleri ve Buna Bağlı Olarak ISO 900 Şartlarını Yerine Getirmedeki Başarı Durumları” 9. Ulusal Kalite Kongresi, TÜSİAD-KalDer, 21–22 Kasım 2000, İstanbul.
7. Yazıcıoğlu, Y., Songür, N., “Tekstil Sektörü İşletmelerini ISO 9000 Belgesi Almaya Yönelten Etmenler ve Elde Ettikleri Sonuçlar”,
7.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Başkent Üniversitesi, 23-26 Kasım 2000, Kızılcahamam- Ankara
8. Songür, N., “K.K.T.C. Sanayi Odasına Kayıtlı Kobi’lerin Temel Yönetim Sorunları Işığında Rekabet Güçleri ve Geleceğe İlişkin Beklentileri”, 21.Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 3-4 Ocak 2002 , Gazimağusa-KIBRIS
9. Songür, Neşe, “Stratejik Yönetim”, Orman İşletmeciliğinde Toplam Kalite ve Verimlilik Yönetimi Semineri, 29 Eylül- 3 Ekim 2003, Ankara.
10. Songür, N. “Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı ve Ormancılığımız” Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı ve Ormancılığımız Paneli, 22 Mart 2004, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara.
11. Songür, Neşe, “Stratejik Yönetim Süreci ve Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim”, Gümrük Müsteşarlığı Stratejik Planlama ve Vizyon Geliştirme Semineri”, 3-5 Mayıs 2004, Ankara.
12. Songür, Neşe, “Stratejik Yönetim ve Aşamaları-Stratejik Planlama Uygulaması Çalıştayı”, Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama Bilgilendirme ve Yönlendirme Semineri” 28-29 Eylül 2004, Ankara.
13. Songür, Neşe, “Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama”, Açılış Dersi, TODAİE, 2005–2006 Öğretim Yılı Açılış Töreni, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, Sayı 4, Aralık 2005, s.145–155.
14. Songür, Neşe, “Stratejik Yönetim ve Planlama”, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Kurulu Bilgilendirme Toplantısı” 5-6 Eylül 2008 Kızılcahamam-Ankara.
15. Songür, Neşe, “Stratejik Plan Hazırlamakla Yükümlü Belediyelerin Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma” 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 23–24 Ekim 2008, Sakarya Üniversitesi, s.71–83.
16. Songür, Neşe, D. Kaniş, “Okul Stratejik Planlama Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”, V. Eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR),11–13 Eylül 2014, Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Yönettiği Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
1. Oğuzkan ŞATIROĞLU, “Sürekli Kalite İyileştirmede Kıyaslama ve Dayanaklı Tüketim Malları Sektöründe Bir Uygulama Örneği”, (2000), Gazi Üniversitesi
2. Emel TINGIR, “İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Uygulamaya İlişkin Bir Model Önerisi”. (2001), Gazi Üniversitesi
3. Enver Ahmet EMİROĞLU, “Mamul Tasarımında Kalite Fonksiyon Açınımı Tekniği ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama Örneği”. (2002), Gazi Üniversitesi
4. Emin KAYALI, “Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Sendika Üyesi Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine Bakış Açıları-Zonguldak İli Örneği”, (2004), TODAİE.
5. Serkan OPAK, “Kamu Bankacılığı ve Banka Özelleştirmelerinin Değerlendirilmesi” (2005) , TODAİE
6. Erdinç İNCE, “Emniyet Örgütünde Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine Birim Amirlerinin Bakış Açısı” (2005) TODAİE
7. Hasan DOĞANCI, “Emniyet Örgütünde Ast-Üst İletişimi” (2005) TODAİE
8. Murat ÖZAVŞAROĞLU, “Okul Gelişim Modelinin Örgütsel Etkililiğe Dönük Algı Durumunun Belirlenmesi-Eskişehir İli Örneği” (2005) TODAİE
9. Hüseyin KURT, “Alt Düzey Yöneticilerin Problem Çözme ve Karar Verme Yeterlik Algıları -Ankara Emniyet Müdürlüğü Örneği”, (2006), TODAİE
10. Emine AYDINOĞLU, “Katı Atık Yönetimi ve Büyükşehir Belediyeleri Uygulamaları” (2006), TODAİE.
11. Süleyman BÜYÜKŞAHİN, “4857 Sayılı İş Yasası’nın İşçilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma” (2006) TODAİE.
12. Muhittin DEMİRKASIMOĞLU, “Gereksiz ve Yanlış Tetkik İstemlerinin Teşhis Maliyetlerine Etkisi”, (2006) TODAİE.
13. Recep EĞRİBOYUN, “İş Doyumu ve Motivasyon: TCDD Lokomotif Personeli Üzerine Bir Araştırma” (2006) TODAİE.
14. Uygur ALTAY, “Kurumsal Kaynak Planlaması ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, (2007) Ankara Üniversitesi.
15. Saida BAIRAMOVA, “KOBİ’lerde Kalite Yönetim Sistemi ve Bir İşletmede Örnek Uygulama” (2007) Ankara Üniversitesi.
16. Subutay ERASLAN, “Terörizmle Uluslararası Mücadelede İnterpol’ün Rolü”, (2007) TODAİE.
17. Fahrettin ÖZDOĞAN, “Emniyet Örgütünde Motivasyon: Haberleşme Daire Başkanlığı Personeli Üzerine Bir Araştırma” (2007) TODAİE.
18. Sabit YÜNLÜ, “Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Yurtkur’da Bir Araştırma” (2007) TODAİE.
19. Gültekin TOKAT, “Futbol Süper Lig Karşılaşmalarında Görev Yapan Polislerin Güdülenmeleri Üzerine Bir Araştırma” (2007) TODAİE.
20. Ayşe Özge PERVAN, “Stratejik Planlama ve Türk Kamu Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma” (2008) TODAİE.
21. Arife GÜLEŞİR, “Sokak Çocukları Sorununun Giderilmesinde Güvenlik Birimlerinin Rolünün Değerlendirilmesi” (2008) TODAİE.
22. Perihan AKTEPE, “Stratejik Yönetim Yaklaşımıyla Banka Birleşmeleri: Garanti-Osmanlı Bankası Örneği” (2008) Gazi Üniversitesi.
23. Burcu TÜRKMEN, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Elektronik Ticaret: OSTİM’ de Bir Araştırma” (2008) Gazi Üniversitesi.
24. Sema ÖNDER, “Hizmet Kalitesi Ölçümü ve Halkla İlişkiler Bağlamında Değerlendirme: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ankara Uygulaması”(2008) Gazi Üniversitesi.
25. Burcu TÜRKMEN, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Elektronik Ticaret: OSTİM’ de Bir Araştırma” (2008) Gazi Üniversitesi.
26. Burcu BALIBEY KAYRAL, “Marka Yönetiminin Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Bir İnceleme” (2008) Gazi Üniversitesi.
27. Hüseyin ARSLANKÖYLÜ, “Lise Öğretmenlerinin Okul Yönetiminde Kararlara Katılımı: Mersin İli Örneği”(2010) TODAİE.
28. Taner ŞANVER, “Emniyet Teşkilatının Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi-Elazığ Emniyet Müdürlüğü Örneği”, (2010) TODAİE.
29. Süleyman MAZLUM, “Yöneticilerin Güdüleme Rollerine İlişkin Öğretmen Görüşleri”, (2010) TODAİE.
30. Harika GÜNEŞ, “Öğrencilerin Üniversite Örgüt Kültürü Algılamaları: Gazi Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma”, (2011) Gazi Üniversitesi.
31. Nazlı İpek YILDIZ, “Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Türkiye Sigortacılık Sektöründeki Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma” (2011) Gazi Üniversitesi.
32. Bedrana AYHAN, “Uluslararası Tecrübeler Işığında Tamamlayıcı Bir Sosyal Güvenlik Sistemi Olarak OYAK Örneği”, (2011) Atılım Üniversitesi
33. Burcu GÖNEN, “Stratejik Yönetim Dersinin Öğrencilere İş Dünyasında Gerekli Nitelikleri Kazandırma Düzeyi: Ankara Üniversitelerinde Bir Araştırma”, (2013) Atılım Üniversitesi
34. Kübra AKBEY, “Devlet Okullarındaki Fırsat Eşitliğine İlişkin Veli Görüşleri: Çankaya İlçesi Örneği”, (2013) TODAİE.
35. Durmuş KANIŞ, “Okul Stratejik Planlama Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”, (2014) TODAİE.
36. Fadile Gürsoy, “Sağlık İşletmeleri Personelinin İşe Yabancılaşma Düzeyi: Van İli Örneği”,(2014) Atılım Üniversitesi.
37. Özgür Mutlu, “Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri ve Telekomünikasyon Sektöründe Bir Araştırma”, (2014) Atılım Üniversitesi.
Doktora Tezleri

1. Ali Rıza SAKLI, “Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim-Kurumsal Yönetişim İlişkisi: KİT’lere Yönelik Bir Araştırma ve Model Önerisi” (2010) TODAİE