Kısa Özgeçmiş (BIO)Akademik Özgeçmiş

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Doktora, 2004.
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, Y. Lisans, 1995.
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, Lisans, 1992.
• Ankara Ayrancı Lisesi, 1987.

GÖREVLER
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü:
• Doç. Dr., Eylül 2011-
• Yrd. Doç. Dr., Aralık 2010-
• Dr. Asistan: Kasım 2004-
• Asistan: 1996-

BURSLAR
• TÜBA, Yurtiçi-yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu (Nisan 2000-Şubat 2002; Kasım 2000-Mart 2001tarihleri arasında University of Toronto’da misafir araştırmacı)
• MEB-Macaristan Hükümeti Araştırma Bursu (Ekim 1997-Şubat 1998 tarihleri arasında Budapest University of Technolgy and Economics’de misafir araştırmacı).
• Milli Prodüktivite Merkezi Araştırma Bursu (yüksek lisans tezi alan araştırması desteği; 1994)

YÖNETİLEN ARAŞTIRMA PROJELERİ
• Türkiye’de Tarım Sektöründeki Göçmen İşgücüne Yönelik Arz ve Talebin Değerlendirilmesi, Geçici ve Döngüsel Göç Bağlamında Tarımdaki Mevsimlik Göçmen İşçilerin Ekonomik ve Sosyal Durum ve Etkilerinin Analizi; Göç İdaresi GM, Kasım 2014 – Kasım 2015.
• Türkiye’ye Yönelik Kitlesel Akınlar: Türkiye’nin örnek uygulamaları ve liderliği, uygulanan politikalar ve bu politikaların sonuçları üzerine karşılaştırmalı değerlendirme, yük paylaşımı gerçeği; Göç İdaresi GM, Eylül- Aralık 2014.
• İlköğretimde İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Öğretmenlerin İnsan Hakları ve Vatandaşlık Algısı ve Eğitimi; TODAİE, 2013.
BİLİMSEL TOPLANTI ORGANİZASYONLARI
• 4-5 Nisan 2013 tarihlerinde TODAİE tarafından düzenlenen Sosyal Adalet için İnsan Hakları Konferansı Düzenleme Kurulu üyeliği.
• 20-22 Ekim 2010 tarihlerinde TODAİE tarafından düzenlenen VIII. KAYFOR toplantısının Düzenleme Kurulu üyeliği.
• 20-22 Mart 2008 tarihlerinde TMMOB tarafından düzenlenen II. Su Politikaları Kongresi’nin Bilim Kurulu üyeliği.
• 4 Haziran 2007’de TODAİE ve IASIA ortaklığı ile Ankara’da düzenlenen Public Administration and International Organizations başlıklı uluslararası sempozyumun Düzenleme Kurulu üyeliği.
• 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde TODAİE’de düzenlenen “İnsan Hakları ve Yurttaşlık” konferansının Yöneticiliği ve Bilim Kurulu üyeliği.
• 21-23 Mart 2006 tarihlerinde TMMOB tarafından düzenlenen I. Su Politikaları Kongresi’nin Bilim Kurulu üyeliği.
• 1-2 Kasım 2000’de TODAİE’de düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumunun Düzenleme Kurulu üyeliği.
HAKEMLİK YAPILAN AKADEMİK DERGİLER
Amme İdaresi Dergisi (SSCI)
İnsan Hakları Yıllığı
Çağdaş Yerel Yönetimler
Anadolu Ün. Sosyal Bilimler Dergisi
Human Rights Review (JAT)
Turkish Year Book of Human Rights
Turkish Public Administration Annual
Law and Justice Review (JAT)
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

ÜYELİKLER
Siyasal İlimler Türk Derneği
Türk Sosyal Bilimler Derneği
TMMOB Şehir Plancıları Odası

DİLLER
• İngilizce (çok iyi), Farsça (orta), Almanca (başlangıç), Türkçe (anadil)

İDARİ GÖREVLER (TODAİE)
• Şube müdürü, Derleme ve Yayın Şubesi – Ocak 2014-
• Koordinatör, Göç Yönetimi Yüksek Lisans Programı – Ekim 2014-
• Üye, Yürütme Kurulu, Mayıs 2010 – Haziran 2011; Ocak 2014-
• Üye, Program Kurulu - Mayıs 2010-
• Şube müdürü, Öğretim ve Yetiştirme Şubesi, Mayıs 2010-Haziran 2011
• Müdür, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Merkezi, Mayıs 2005 – Mayıs 2010
• Danışma Kurulu Üyeliği, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi, 2010-

Dersler


Yüksek lisans programlarda verilen dersler:
• İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Siyaset (2007-2008; 2009-2010; 2010; 2011 yaz; 2011-2012 güz; 2011-2012 bahar dönemi: A.Ü. SBF İnsan Hakları Yükseklisans Programı)
• Siyasal Kuramın Temel Kavramları (2010-2011 güz dönemi)
• Toplum, Devlet ve Siyaset (2011-2012 güz dönemi)
• Basic Concepts of Politics (2014-2015 bahar dönemi)
• Yurttaşlık Kuramları (2015-2016 güz dönemi: A.Ü. SBF İnsan Hakları Yükseklisans Programı)
Doktora programında verilen dersler:
• Çağdaş Siyaset Felsefesi
• Feminist Kuram ve Siyaset

Yayınları

Kitap
• Changing Concepts and Practices of Citizenship: Experiences and Perceptions of Second-Generation Turkish-Germans (Staarbrücken: VDM Verlag, 2009).

Derleme Kitaplar (Editörlük)
• Sosyal Haklar: Sosyal Adalet için İnsan Hakları (Bildiriler Kitabı), Editörler: K. A. Ertan, F. Kartal, Y. Ş. Atay, Ankara: TODAİE, 2014
• Yurttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar (Ankara: TODAİE, 2010)
• Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları (Ankara: TODAİE, 2011; 2. Baskı 2015)

Kitap Bölümleri
• “Julia Kristeva: Öznellik ve Psikanaliz”, Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar, III, (Ed.), Hilâl Onur İnce, Ankara: Doğu Batı Yayınları, s. 75-99, 2015.
• “Philip Pettit’nin Cumhuriyetçi Özgürlük Kavramı”, Cumhuriyetçilik, Armağan Öztürk (Ed.), İstanbul: Doğu-Batı, s. 339-365, 2013. (Turkish)
• “Kuşaklar-arası Adalet Üzerine”, Yeni Kuşak İnsan Hakları, Kıvılcım A. Ertan (Ed.), Ankara: TODAİE, pp. 217-230, 2013. (Turkish)
• “Refah ve Demokrasi: Türkiye`de 2000`lerde Sosyal Hak Siyaseti”, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, Eyyup G. İsbir (Ed.), Ankara: TODAİE, pp. 677-692, 2013.
• “Cosmopolitan Citizenship as a Thin Concept: who is willing to die for humanity?”, Nationalism and Human Rights, (Ed.) Grace Cheng, NY: Palgrave Macmillan, pp. 123-140, 2012.
• “Public Goods”, Political and Civic Leadership: A Reference Handbook, (Ed.) Richard Couto, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC.: SAGE Publications, pp. 153-161, 2010.
• “Dışlayıcı Bir Kurum Olarak Yurttaşlığın Evrimi: Polis’ten Küresel Düzene”, Yurttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar, (ed.) Filiz Kartal, Ankara: TODAİE, s. 11-55, 2010.
• “Yurttaşlık mı, İnsan Hakları mı?” Yurttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar, (ed.) Filiz Kartal, Ankara: TODAİE, s. 11-55, 2010. Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
• “Özelleştirilen Yurttaşlık: Türkiye’de Sağlık Politikalarındaki Dönüşüm”, Amme İdaresi Dergisi, cilt 42, sayı 2, s. 23-43, 2009.
• “Liberal and Republican Conceptualizations of Citizenship: A Theoretical Inquiry”, Turkish Public Administration Annual, cilt 27-28, s. 101-130, 2001-2002.
• Theorizing State/Capital Relation: Debates in 1970s and 1980s”, Turkish Public Administration Annual, cilt 24-26, s. 31-48, 1998-2000.
• “Yerel Yönetimlerde Özelleştirme: Ankara Örneği”, Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt 9, sayı 1, s. 58-80, Ocak 2000.
• “Su Yönetimi: Son Dönem Politika Arayışları”, Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt 8, sayı 4, s. 100-121, Ekim 1999.
• “Macaristan’da Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması”, Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt 7, sayı 2, s. 121-127, Nisan 1998. Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Yayınlanan Bildiriler
• “Kamu Yönetimi Reformunun Öngördüğü Yurttaşlık: Risk Yurttaşı”, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, KAYFOR VI Bildirileri, (ed. N. Akyıldız vd.), Ankara, TODAİE, s. 697-704, 2009.
• “The Rights-Bearing Citizen as a Problematic Actor of Liberal Politics: Communitarian and Republican Critics”, Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy, Volume 2: Social and Political Philosophy, (ed.) W. L. McBride, Ankara: Philosophical Society of Turkey, pp. 159-163, 2006.
• “Suyun Metalaşması, Suya Erişim Hakkı ve Sosyal Adalet”, Su Politikaları Kongresi, 2. Cilt, Ankara: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, s. 478-485, 2006.
• “Küreselleşen Sermayeye Karşı Küreselleşen Muhalefet”, Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, (ed. B. Ayman-Güler ve A. Sabuktay),Ankara: TODAİE, s. 637-41, 2002. Kitap İncelemeleri
• “İnsan Hakları Üzerine” (On Human Rights) (James Griffin), İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 27, s. 97-99, 2009.
• “Is Democracy Possible Here? Principles of a New Political Debate” (by Ronald Dworkin), CEU Political Science Journal, Vol. 2, No. 3, pp. 352-355, 2007.

Sunuları

Bildiri Sunulan Uluslararası Bilimsel Toplantılar
• “Labor Rights Violation of Immigrant Women Domestic Workers in Turkey”, Turkish Migration Conference: Comparative Perspectives and Continuities, Regent`s University London, 30 May - 1 June 2014, London, UK.
• “Recalling ‘Citizen’ While Rethinking Public Administration: social and political implications”, Rethinking Public Administration in the 21st Century, PASAFEC International Conference, Fırat University and Public Administration Institute for Turkey and the Middle East, 12-14 June 2013, Elazığ, Turkey.
• “Republican Freedom as Non-Subjection”, Liberty, Equality and Fraternity, First International Philosophy Congress, Uludağ Üniversitesi, 14-16 Ekim 2010, Bursa.
• “Education for Citizenship: Responsive to Human Rights and Differences”, Bordering, Re-bordering and New Possibilities in Education and Society, 14th World Congress of World Council of Comparative Education Societies (WCCES), Boğaziçi Üniversitesi, 14-19 Haziran 2010, İstanbul.
• “Marketization of health care services in Turkey: re-conceptualization of social citizenship”, Workshops in Political Theory, Fourth Annual Conference, Manchester Metropolitan University, 3-5 Eylül 2007, Manchester.
• “The Impact of Migration on ‘National’ Character of Citizenship”, First Global International Studies Conference, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 24-27 Ağustos 2005, İstanbul.
• “The Citizen Condition: Citizenship Understanding of Second-Generation Turks in Germany” International Conference on Constituting Communities, Political Solutions to Cultural Differences in Europe, University of Copenhagen, 23-25 Ekim 2003, Kopenhag.
Bildiri Sunulan Ulusal Bilimsel Toplantılar
• “Kamu Politikalarındaki Dönüşümün Yurttaşlık Perspektifinden İrdelenmesi: Yeni Bir Yurttaşlık Rejimi”, V. Kamu Yönetimi Forumu, Kocaeli Üniversitesi, 18-20 Ekim 2007, Kocaeli.
• “İkinci Kuşak Türk-Almanların ‘Çoklu Vatandaşlık’ Anlayışları”, 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 7-9 Aralık 2005, Ankara.

Yönettiği Tezler