Kısa Özgeçmiş (BIO)

Doç. Dr. Burak Tangör, Uluslararası İlişkiler bilim alanı öğretim üyesidir. Ayrıca, TODAİE Derleme ve Yayın Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Avrupa bütünleşmesi, Balkanlar ve güvenlik çalışmaları üzerine araştırmalar yapmakta ve bu konularda birçok üniversitede dersler vermektedir. Yayınlanmış son çalışmaları arasında “Turkey’s Role in European Security Governance”, Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), Vol. 6, No. 3- 4, 2012, pp. 219-243; “Kuramsal Tartışmalar Işığında İnsan Güvenliği ve Politikaları”, Uluslararası Hukuk&Politika, Cilt 8, Sayı 30, 2012, s. 59-92; Avrupa Birliği’nin Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları: OGSP, Ankara, Seçkin, 2010 yer almaktadır.Akademik Özgeçmiş

ÖĞRENİM DURUMU:

İlköğretim: Ankara Aydınlıkevler İlkokulu, 1987.
Lise: Ankara Gazi Anadolu Lisesi, 1994.
Lisans: Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi SBF, 1998.
Y.Lisans: Avrupa Toplulukları-Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi, 2001.
Y.Lisans: European Integration (Avrupa Bütünleşmesi), University of Essex, 2004.
Doktora: Uluslararası İlişkiler, Gazi Üniversitesi, 2007.
Doçentlik: Uluslararası İlişkiler, Üniversitelerarası Kurul, 2013.

Y.Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişimi (Prof.Dr. H. GÜNUĞUR).
Y.Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: European Security Governance (Prof.Dr. E.J.KIRCHNER).
Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı: Avrupa Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Bosna, Kosova ve Makedonya Krizleri ve Türk Dış Politikası (Doç.Dr. Ç.ÖZEN)

GÖREVLER:

Ar.Gör.: Gazi Üniversitesi İİBF, 1999-2007.
Öğr.Gör.Dr.: TODAİE, 2007-2010.
Yrd.Doç.Dr.: TODAİE, 2010-2013.
Doç.Dr.: TODAİE, 2013-…

İDARİ GÖREVLER:

• TODAİE Derleme ve Yayın Şube Müdürü, 2017-…
• TODAİE Dış İlişkiler Merkezi Müdürü, 2014-2017
• TODAİE Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014-…
• TODAİE Program Kurulu Üyeliği, 2014-…
• TODAİE Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Program Kurulu Üyeliği, 2013.
• TODAİE Dış İlişkiler Merkezi (TODİM) Program Kurulu Üyeliği, 2009-...
• TODAIE-Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA) Eğitim Programları Koordinatörlüğü, 2009-2013.
• "Kamu Yönetimi ve Teknoloji", KAYFOR 2010, Ankara, 20-22 Ekim 2010, Yürütme Kurulu Üyeliği.
• “International Conference on eGovernment Sharing Experiences” (TODAİE, UNDP, TİKA, SESRIC, Antalya, 8-11 December 2009) Düzenleme Kurulu Üyeliği.
• “Uluslararası Yardım ve Kamu Yönetimi”, IV. Uluslararası Uzmanlık Konferansı (Ankara, 23-27 Haziran 2008) Düzenleme Kurulu Üyeliği.
• Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi Editör Yardımcılığı (2005-2007).
• Gazi Üniversitesi İİBF Çift Ana Dal/Yan Dal Koordinatörlüğü (2004-2007).

Dersler

Doktora:

• Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenliği, Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, (Güz 2013-…)
• AB’nin Güncel Siyasi Sorunları, Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, (Bahar 2013-…), (Seminer Dersi).
• Avrupa Güvenlik Politikaları, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm, (Bahar 2013).
• AGSP ve Küresel Güvenlik, Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, (Güz 2009-2012).

Yüksek Lisans:

• Güvenlik Stratejileri ve Uluslararası Terörizm, TODAİE Kamu-Kolluk-Adalet-Eğitim Yönetimi, (Bahar 2008-...).
• Uluslararası İlişkiler, TODAİE Kamu-Kolluk-Adalet-Eğitim Yönetimi, (Güz 2009-...).
• Avrupa Birliği, TODAİE Kamu Yönetimi, (Güz 2014-…).
• Avrupa Bütünleşmesinin Güncel Sorunları, TODAİE Kamu Yönetimi (Yaz 2008, Bahar 2009).
• Küresel Çatışma ve İşbirliği, TODAİE Kamu-Kolluk-Adalet-Eğitim Yönetimi, (Bahar 2012-…) (Seminer Dersi).
• Uluslararası Bütünleşme Teorileri ve AB, Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, (Bahar 2011-...).
• Turkey and the European Security, Ankara Üniversitesi, Karşılaştırmalı Avrupa ve Türk Siyasal Çalışmaları, (Güz 2011-...).
• Avrupa Birliği Siyasi Tarihi, Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, (Güz 2012-...).
• Avrupa Birliği ve Savunma Politikaları, Gazi Üniversitesi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, (Bahar 2014-…).
• Avrupa Birliği Hukuku, Ufuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, (Güz 2013).
• Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, (Güz 2011- Güz 2012). •

Lisans:

• Introduction to International Relations, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, (Bahar 2011).
• Balkan Politikaları, TOBB ETÜ, Uluslararası İlişkiler, (Güz 2010).
• Uluslararası İlişkiler, Kara Harp Okulu, (Bahar 2008-Bahar 2010 ve Güz 2012).

Kısa Süreli Programlarda (Sertifika Programlarında) Verilen Dersler:

• AB`nin Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları
• Avrupa Güvenliği ve Türkiye
• Ulusal Güvenlik
• Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Gelişimi

Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

“Turkey’s Role in European Security Governance”, Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), Cilt 6, Sayı 3-4, 2012, s. 219-243.

“The 2008 Georgian Crisis and the Limits of European Security Governance”, Central Asia and the Caucasus, Cilt 12, Sayı 2, 2011, s. 34-52. (Y.Demirağ ile birlikte).

“Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Özel Askeri Şirketler”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 25, Yaz 2010, s. 127-153. (SSCI). (H.Yalçınkaya ile birlikte).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

“21. Yüzyılda BM, NATO, AB ve AGİT’in Balkanlar’daki Güvenlik Yaklaşımı: Güvenlik Yönetişimi”, H.Çomak ve C.Sancaktar (eds.), Security Approaches of International Organizations in the 21st Century and Security of the Balkans, International Balkan Congress 28-29 April 2011, Proceedings, Kocaeli, 2011, s. 42-60.

“Collusive Security? International Institutions and the Security of the Black Sea”, Black Sea Beneficiaries, III. Black Sea International Symposium, Giresun, 4-6 August 2010, Symposium Papers, KARASAM, s. 189-202.

“International Aid with Anti-Terrorist Conditionality”, International Aid and Public Administration, 4th International Specialised Conference, IIAS-TODAİE, Ankara, 23-27 June 2008. Tebliğ sunumunun videosu için bakınız “Annual Conference 2008: Ankara”, http://www.iias-iisa.org/e/conferences/past/Pages/ankara-videos.aspx (Ç.Özen ve A.Oflaslı ile birlikte).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

"Avrupa Birliği`nin Terörizmle Mücadele Stratejisi: Yeni Bir Bütünleşme Alanı Mı?", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2012, s. 85-118 (S.Sayın ile birlikte) (alan indeksli).

"Kuramsal Tartışmalar Işığında İnsan Güvenliği ve Politikaları", Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 8, Sayı 30, 2012, s. 59-92 (alan indeksli).

“Güvenlik Yönetişimi Yaklaşımı ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, 2004, s. 253-268.

“Ortadoğu Barış Süreci Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin İsrail’e Yaklaşımı, 1991-2001”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2004, s. 239-252.

“Avrupa Birliği’nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2001, s. 233-248.

Kitaplar:

Avrupa Birliği’nin Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları: OGSP, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2010.

Avrupa Birliği’nin Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişimi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009.

Avrupa Güvenlik Yönetişimi Bosna, Kosova ve Makedonya Krizleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2008.

Kitap Bölümleri:

"Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları", B.Akçay ve İ.Göçmen (der.), Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012, s. 579-607.

“Türk Dış Politikasının (Uluslararası) Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, F.Kartal (der.), Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara, TODAİE, 2010, s. 271-301.

“Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri”, B.Akçay, S.Kahraman, S.Baykal (der.), Avrupa Birliği’nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Ankara, Seçkin, 2008, s. 365-395.

“Transatlantik Dayanışma Bağlamında Batı-İran İlişkileri”, O.M.Öztürk ve Y.Sarıkaya (der.), Kaosa Doğru İran, Ankara, Fark, 2006, s. 275-298.

“Avrupa Entegrasyonu ve Karadeniz”, O.M.Öztürk ve Y.Sarıkaya (der.), Uluslararası Mücadelenin Yeni Odağı, Karadeniz, Ankara, Platin, 2005, s. 57-77.

“Avrupa Birliği-Suriye İlişkileri, 1977-2002”, T. Yılmaz ve M. Şahin (der.), Ortadoğu Siyasetinde Suriye, Ankara, Platin, 2004, s. 419-434.

“Uluslararası Terörizmdeki Gelişmeler”, O.M.Öztürk (der.), Uluslararası Terörizm ve Dış Politika, Ankara, Biltek, 2002, s. 99-112.

Kitap editörlüğü:

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Kayfor 2010, TODAİE, 2011. (O.E.Aslan, N.S.Akdoğan, H.M.Özgen ve A.Altunoğlu ile birlikte).

Ders Kitabı İçinde Bölüm:

“Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Balkanlar”, Ş.H.Çalış ve B.Demirtaş (ed.),Balkanlar’da Siyaset, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını No: 1691,2012, s. 84-88.

“Avrupa Birliği ve Balkanlar”, Ş.H.Çalış ve B.Demirtaş (ed.), Balkanlar’da Siyaset, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını No: 1691,2012, s. 224-228.

Diğer Yayınlar:

“NATO-AB Stratejik Ortaklığı Bağlamında Kıbrıs Sorunu”, Ortadoğu Analiz, Cilt 5, Sayı 51, Mart 2013, s. 86-94.

Sunuları

"Balance of Power Politics in the Balkans during the Post-Ottoman Era", Medunarodni Naucni Skup 100 Godina Od Odlaska Osmanlija sa Balkana (1912/3-2012/3), Dukljanska Akademija Nauka i Umjetnosti Academia Dioclitana Scientiarum et Artium, Podgorica, 12-15 Oktobar 2012.

"Balkans in the European Peace Project", From Balkan Wars to Balkan Peace Project Tirana Workshop Organization: EU Integration Process, Tirana, 16 May 2012.

“Karşılıklı Güvenilirlik: Türkiye, NATO ve AB arasında İşbirliğine Dayanan Güvenlik Meseleleri”, NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti ve Türkiye’nin Güvenliği Tartışması, NATO Güvenlik Çalıştayı, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 21 Mayıs 2011.

“Avrupa Birliği’nin Doğu Karadeniz Gündemi: Faaliyetleri ve Hibe Programları”, Soğuk Barışın Jeostratejik Düğüm Noktası Karadeniz, Karadeniz Çalıştayı, Gazi Üniversitesi, 21-22 Nisan 2011. “Political Economy of CSDP”, Workshop on the European Union in International Security, European Studies Center/Department of Politics and IR, University of Oxford, 26 February 2010.

“Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceğinde Balkanların Rolü”, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde 50 Yıl Konferansı, ATAUM, Ankara, 16-17 Nisan 2009.

“Tarihsel Bağlamda Uluslararası Güç Dengeleri ve Balkanlar”,Yeni Aktörler, Yeni Dengeler ve Yeni Güvenlik Olgusu Oturumları – 4: Balkanlar’da Güvenlik, Başkent Üniversitesi, Ankara, 22 Mayıs 2008.

“Terörizmle Uluslararası Mücadelede İş Birliği Alanları-II”, Altıncı Oturum, Küresel Terörizm ve Uluslararası İşbirliği İkinci Uluslararası Sempozyum, Ankara, 10-11 Mart 2008 (raportör).

“Avrupa Bütünleşmesinin Kuzey Doğu Akdeniz Bölgesine Etkileri”, Kuzey Doğu Akdeniz Uluslararası Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 12-13 Mayıs 2005.

Yönettiği Tezler

• Sevinç SAYIN, Avrupa Birliği’nin Terörizmle Mücadele Stratejisi, TODAİE Kamu Yönetimi, Aralık 2011.

• Şükrü ÖZBAĞCI, Sınıraşan Suçlarla Mücadelede Uluslararası Polis İşbirliği ve SECI Merkezi Örneği, TODAİE Kamu Yönetimi, Mart 2011.