Kısa Özgeçmiş (BIO)

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2004 yılından bu yana Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde çalışmaktadır.Akademik Özgeçmiş

Akademik Özgeçmiş

1999 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitimi

2004 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Genel Kamu Hukuku) Yüksek Lisans.

Tez Konusu: “Küreselleşme Sürecinde İnsan Hakları: Sığınma Hakkı”Danışman: Yrd. Doç. Dr. Alev Özkazanç

2011 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Doktora.

Tez Konusu: “Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler”Danışman: Prof. Dr. Metin GündayGÖREVLER

• Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Asistan, 2004-2012

• Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yrd. Doç., 2012-2018

• Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Doktor Öğretim Üyesi, 2018-BURSLAR

• Fransız Hükümeti Bursu (2009 Nisan-Mayıs-Haziran aylarında IRA Bastia’da -l’institut regional d’adminastration de Bastia- kullanılmak üzere )PROJELER

• Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme YEREP Yerelnet, Yerel Yönetimlerde Yeni Yasal Düzenlemelerin Işığı Altında Hizmet Sunum Yöntem Arayışı Araştırması –İlçe Belediyeleri-, TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, 2016.

• Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme YEREP Yerelnet, Yerel Yönetimlerde Yeni Yasal Düzenlemelerin Işığı Altında Hizmet Sunum Yöntem Arayışı Araştırması –Büyükşehir Belediyeleri-, TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, 2015.

• Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme YEREP Yerelnet, Yerel Yönetimlerde Yeni Yasal Düzenlemelerin Işığı Altında Hizmet Sunum Yöntem Arayışı Araştırması –İl Özel İdareleri-, TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, 2014.

• Afet Risklerinin Azaltılmasında Yönetişim ve Hesapverebilirlik Değerlendirme Raporu-Afet Risklerinin Azaltılması Ülke Durum Raporu Hazırlanması Projesi, TODAİE, 2014.

• Türkiye’de Depremlerde İdarenin Sorumluluğu Araştırma Projesi, TODAİE, 2013.

• Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi YEREP Yerelnet , Kentsel Dönüşüm Araştırması Modülü, TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, 2012.

• TODAİE YerelNET Web Portalı Araştırma Projesi, YerelNET Yargı Kararları, 2010/…BİLİMSEL TOPLANTILAR

2009 Kamu Etiği Sempozyumu (Düzenleme Kurulu üyeliği), TODAİE, 25-26 Mayıs 2009.

2010 II. Kamu Politikaları Çalıştayı (Düzenleme Kurulu üyeliği), TODAİE, 10-11 Haziran 2010.

2012 Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Süreci Çalıştayı, TODAİE, Yerel Yönetimler Merkezi, 10-11 Aralık 2012.

2013 Sosyal Adalet için İnsan Hakları: Sosyal Haklar Konferansı (Düzenleme Kurulu üyeliği), TODAİE, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi, 4-5 Nisan 2013.ÜYELİKLER

2011 TODAİE İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Program Kurulu Üyeliği.

2014 TODAİE Etik Komisyon Kurulu Üyeliği (2014-2015).

Dersler

2011-2014 Güz Dönemi, A.Ü SBF İktisat-Maliye-Çalışma Ekonomisi, İdare Hukuku (2. Sınıf).

2012/… TODAİE KYYLP Programı Yönetim Hukuku.

Ders içeriği: Kamu Hukukunun bir alt dalı olarak idare hukukunun konusu, idarenin hukukla sınırlanması ve kayıtlanmasıdır. Devlete ilişkin faaliyetlerin hukuksal kuruluşunu ve devletin hukuksal görünümünü anlama çabası olarak idare hukuku, idarenin hukukla sınırlanmasının bilgisini üretir. İdarenin hukuksal kuruluşu, idari işlev – kamu hizmeti- çerçevesinde ele alınmakta ve idarenin teşkilatı, personeli, malları, işlem ve eylemleri, sorumluluğu ve yargısal denetimi, idari işlevin somut biçimleri olarak inceleme konusu yapılmaktadır.

Yayınları

KİTAP

• Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler, Ankara, TODAİE, 2011.

DERLEME KİTAP

• Sosyal Haklar: Sosyal Adalet için İnsan Hakları (Bildiriler Kitabı), Editörler: K. A. Ertan, F. Kartal, Y. Ş. Atay, Ankara, TODAİE, 2014.

KİTAP İÇİNDE EK

• “Korsika”, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Koray Karasu (Ed.), 3. B., Ankara, İmge, Ekim 2013, s. 135-143.

MAKALELER

• “Memurluğa Girişin Genel Bir Şartı Olarak Güvenlik Soruşturması”, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 34, s. 43-74, 2016.

• “6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Riskli Alan Kararı”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 25, Sayı 4, s.1-25, Ekim 2016.

• “Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin Hukuki Niteliği”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 48, Sayı 3, s. 1-39, Eylül 2015.

• “İdari İşlemde Başvuru Yollarının Gösterilmesi Yükümlülüğü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 24, Sayı 96, s. 293-318, 2011.

• “Elektrik Piyasası ya da Elektrik Kamu Hizmeti”, Mülkiye, Cilt 31, Sayı 254, s. 51-72, 2007.

• “Anayasa Değişikliğinin Uzanamadığı Yer: Uyarma ve Kınama Cezalarının Yargısal Denetimi ve Bir Danıştay Kararı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 20, Sayı 70, s.112-135, 2007.

Sunuları

2006 “Sığınma Hakkı: İnsan Olmanın Soyut Çıplaklığı”, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Ankara, 14-15 Aralık 2006.

2009 “Elektrik Hizmeti Kamu Hizmetidir”, Türkiye VI. Enerji Sempozyumu, TMMOB, Ankara, 17-1 9 Aralık 2009.

2012 “Kadının Soyadına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının Cinsiyet Ayrımcılığı Üzerine Düşündürdükleri”, Uluslararası Kadın Konferansı, Kadın Olmak Farkındalık ve Özgürleşme, Bildiriler Kitabı, (Ed. Vahap Tecim vd.), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 9-11 Mayıs 2012. http://dekaum.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/PROOCEDINGS.pdf, s.182-197.

2013 “Enerji Sektörü ve Kamu Hizmeti”, Enerjide Kamu Hizmeti ve Özelleştirme Çalıştayı, Enerji Sanayi Maden Kamu Emekçileri Sendikası, 19 Ocak 2013, Ankara.

Yönettiği Tezler