Kısa Özgeçmiş (BIO)

TODAİE Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana bilim dalında Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Çalışma Alanlar içerisinde Avrupa Birliği, Yerelleşme-Bölgeselleşme, İmaj Yönetimi ve Lobicilik, Müzakere Teknikleri, Protokol Yönetimi, Uluslararası Sağlık Politikaları, Halk Sağlığı, Sağlık Yönetimi bulunmaktadır.Akademik Özgeçmiş

2009- Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı ABD, Sağlık Yönetimi doktora öğrencisi (tez aşamasında)
Kabul Edilmiş Tez Konusu: Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkelerine Göre Sağlık Açısından Durumu: Değerlendirme ve Öneri Geliştirme

2006-2007 Graz Üniversitesi (Avusturya), Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA) Lüksemburg ve Barselona Birimleri ve Bolzano Avrupa Akademisi (EURAC) tarafından düzenlenen Avrupa Komisyonu destekli European Integration and Regionalism konulu 5 Modülden oluşan eğitim programına seçilen 3 Türk öğrenciden birisiyim.
Bitirme Konusu: Avrupa Birliği Kapsamında Uluslararası Göçün Ulusal Vatandaşlığa Etkisi

Yaz 2001 Uluslararası İnsan Hakları Enstitüsü, Strazburg, Fransa Otuz Üçüncü Çalışma Dönemi’ne Uluslararası İnsan Hakları Enstitüsünün vermiş olduğu burs ile katıldım. İnsan Haklarının Üniversitelerde Avrupa Birliği Normlarında Öğretimi için kurulmuş olan Uluslararası Merkez tarafından Enstitü programından bağımsız olarak CiedhU eğitim programına seçilerek müfredat hazırlama, öğretim teknikleri ve araştırma yöntemlerinin de yer aldığı akademik çalışmalara katılarak Avrupa Birliği ve İnsan Hakları alanında eğitim verebilme hakkı kazandım.

Yaz 2000 Uluslararası Kadınlar Üniversitesi, Hannover, Almanya (DAAD Bursu ile) Türkiye’yi temsil için davet üzerine üç aylık lisansüstü (post-graduate) çalışmaya katılım.
Konu: AB’ye Entegrasyon Sürecinde Orta ve Doğu Avrupa’daki Kadınların İş Yaşamındaki Yerleri ve Sosyal Politikalara Uyumu

1998-2000 University College Northampton, Northampton, İngiltere MSc. Management Studies (Yönetim Bilimleri) (Academy International & Sunley Management Centre--Tam Burslu)
Tez Konusu: 1920 ile 1960 yılları arasında Batılılaşma Sürecinde Türk Kadınının İş Yaşamına Entegrasyonu ve Türkiye’de Değişen Sosyal Politikalar ve Haklar

1994-1998 Bilkent Üniversitesi, Ankara İİSBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü (Burslu)

Dersler

Yayınları

Sunuları

Yönettiği Tezler