ÇİĞDEM ADEM

Kısa Özgeçmiş (BIO)



Akademik Özgeçmiş

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü
Y.Lisans :Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Dersler

Yayınları

Kitap Bölümleri
Adem, Çiğdem, (2010), ‘Çevreci Yurttaslik’, Yurttaşlık Tartışmaları Yeni Yaklaşımlar, (ed.) Filiz Kartal, Ankara: TODAİE Yayınları, s.191-221.
Adem, Çiğdem, (2008), ‘Non-State Actors and Environmentalism in Turkey’, Politics of Modern Turkey, içinde (eds.) Ali Çarkoğlu ve William Hale, London: New York: Routledge Publications, s.71-86. (yeniden basım)
Adem, Çiğdem, (2005), ‘Non-State Actors and Environmentalism in Turkey’, Environmentalism in Turkey: Between Development and Democracy, içinde, Fikret Adaman and Murat Arsel, (ed.), Aldershot: Ashgate Publications, s.71-86.

Makaleler
Adem, Çiğdem, (2001), ‘The Development of Environmentalism in Turkey: A Sociological Case Study of Two Environmental NGOs’, Conference Proceedings of the Seventh International Conference on Social Movements, Manchester: UK, s.1-27.
Aksit, B., Adem, Ç., Serdaroglu, A., Tabakoglu, B., (2001), ‘Turkiye’de Sınıfsal ve Sınıfları Kesen Toplumsal Hareketler, Devlet ve Toplum: Deprem ve Çevre Alanlarında STKlar ve Devlet İlişkileri’, 2-4 November 2001, 3. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirileri, Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara, s.41-59.

Sunuları

Yönettiği Tezler