Kısa Özgeçmiş (BIO)

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü`nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2012 yılında "Kapitalist Toplumda Kamusal Katılım: `Eleştirel` ve `Radikal` Yönetişim Kuramlarının Kuramsal ve Siyasal Sınırlılıkları" başlıklı tez çalışmasıyla ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı`nda tamamladı. Doktora çalışmasını 2012 yılından itibaren aynı üniversitede sürdürmekte ve Şubat 2011 tarihinden bu yana TODAİE`de Kamu Yönetimi Asistanı olarak görev yapmaktadır. İlgi alan ve konuları; kapitalist devlet, Türkiye siyasal iktisadı, kamusal mekan ve toplumsal sınıflar, kamu yönetimi kuram ve uygulaması, neoliberal yönetim tekniği olarak güvenlikleştirme, post-politika, radikal siyasal-toplumsal kuram ve bilgi felsefesidir.Akademik Özgeçmiş

Dersler

Yayınları

Sunuları

Yönettiği Tezler