Kısa Özgeçmiş (BIO)

2009 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2012 yılında “Şehitliğin İnşası ve İmhası: Turan Emeksiz Örneği” başlıklı tez çalışmasıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi) Anabilim Dalı’nda tamamladı. Doktora çalışmasını aynı üniversitede sürdürmektedir.Akademik Özgeçmiş

Öğrenim Geçmişi:

Lisans:

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimi Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü (2005 – 2009)

Yüksek Lisans:

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi) Anabilim Dalı, (2009 – 2012)

Doktora:

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi) Anabilim Dalı, (2012 – )

Akademik Deneyim:

Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2011 –2012)

Dersler

Yayınları

Kitap Bölümü

“Anıtkabir’in Unutulan Kabirleri”, Neye Yarar Hatıralar (Bellek ve Siyaset Çalışmaları) içinde, s. 81 – 150, Der. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2012.

“Turan Emeksiz: Bir Simgenin Doğuşu ve Yok Edilişi”, “Öl Dediler Öldüm” (Türkiye’de Şehitlik Mitleri) içinde, s. 133 – 146, Der. Serdar M. Değirmencioğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.

Bildiri

“Devrim Şehidine Adanan Mekânın İnşası ve İmhası”, Kolektif Belleğin İzinde Sokak ve Toplumsal Hareketler Kolokyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Disiplinler Arası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği, 21-22 Mayıs 2011, İstanbul.

Sunuları

Yönettiği Tezler