Kısa Özgeçmiş (BIO)

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Lisans eğitimini 2011 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl başladığı Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. İlgi alanları Kentleşme ve Emek, Kent Kuramları ve Kentsel Politikalardır.Akademik Özgeçmiş

Lisans: ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (2006-2011)
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı (2011- )

Dersler

Yayınları

Sunuları

Yönettiği Tezler