Kısa Özgeçmiş (BIO)

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden 2013 yılı bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim bilimleri yüksek lisans öğrencisidir.Akademik Özgeçmiş

Lisans: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2008-2013)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı (2013- )

Dersler

Yayınları

Sunuları

Yönettiği Tezler