Kısa Özgeçmiş (BIO)

2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü`nden mezun oldu. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi) Anabilim Dalı`nda başladığı yüksek lisansını, 2012 yılında Prof. Dr. Aykut Çelebi danışmanlığında yürüttüğü "Neoliberal Çağda İşçi Sınıfının Konumu ve Sınıf Hareketi: 4/C ve Tekel Direnişi Örneği" adlı tez çalışmasıyla tamamladı. Aynı bölümde doktora çalışmasını sürdürmektedir. Siyaset felsefesi ve siyasal teoriler alanında çalışmaktadır.Akademik Özgeçmiş

Akademik Özgeçmiş Lisans (2004-2008 ) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Y.lisans (2009-2012) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi) Anabilim Dalı Doktora (2012-...) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset Bilimi) Anabilim Dalı

Dersler

Yayınları

Sunuları

Yönettiği Tezler