Kısa Özgeçmiş (BIO)

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden 2013 yılında mezun olmuştur. Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans öğrencisidir.Akademik Özgeçmiş

Lisans: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2008-2013) Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı (2013- )

Dersler

Yayınları

Sunuları

Yönettiği Tezler