Kısa Özgeçmiş (BIO)

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Öğretim üyesidir. 1984 yılında Erciyes Üniversitesi İşletme bölümünü üçüncülük derecesi ile bitirdi. Yüksek Lisansını Erciyes üniversitesi İşletme bölümünde 1987 yılında ve Doktorasını 1995 yılında, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimi alanında “Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Öğretim üyesi olarak ve Haziran 2009- Temmuz 2016 arasında TODAİE eDevlet Merkezi (eDEM) Müdürü olarak çalışmıştır. Prof. Bensghir, 2013 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyin bir organı olan CEPA- Kamu Yönetimi Uzmanlar Komite üyesi seçilmiş ve 2014-2017 arasında Komite çalışmalarına Türkiye temsilcisi olarak eDevlet alanında katkıda bulunmuştur. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında ilk Doçentlerden biri olan Kaya Bensghir, TODAİE ve çeşitli üniversitelerde başta yönetim bilişim sistemleri ve Dijital Devlet ve Sosyal Medya politiği, e-devlet olmak üzere, BT ve örgütsel değişim, sistem analizi, bilgi sistemleri tasarımı, e-iş ve e-ticaret konularında dersler ve kamu personeline e-devlet, bilgi yönetimi, e-imza vb konularda seminerler vermektedir. Kaya Bensghir’in, Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim başlıklı kitabı ve ortak yazarlı (F. Topcan) Türkiye’de E-imza: Kamu Kurumlarına Uygulanması, (A. Akay) Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri–Türkiye Uygulamaları kitabı ile yurt içi ve yurt dışında basılan editörlü kitaplarda yayınlanan çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca, yönetim bilişim sistemleri, e-imza, kamu görevlilerinin yetiştirilmesinde BT eğitimi, halkla İlişkiler ve web teknolojileri ve belediye web sitelerinin değerlendirilmesi, e-yerel yönetimler, belediyelerde CBS kullanımı, internet kafeler, kamu yöneticilerin ve vatandaşların e-devletten beklentileri vb konularda çeşitli araştırmaları, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulan bildirileri ve yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış makaleleri vardır. Kaya Bensghir, TODAİE ve üniversitelerde bilişim konularında yüksek lisans ve doktora tez danışmanı ve tez kurul üyesi olarak görev almaktadır. Amme İdaresi Dergisi ve Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi -TODAİE; Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dergisi, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi ve Polis ve Sosyal Bilimsel Dergisinde hakem kurul üyeliğinde bulunmaktadır. Kaya Bensghir 1996 dan beri Türkiye Bilişim Derneği üyesidir. Ayrıca Mobile Government Consortium International ve. European Conference on E-government ile yurt içinde gerçekleştirilen e-devlet ve bilişim konulu konferanslarda kurul üyeliğinde bulunmaktadır. 2017 Mart ayından beri YÖK Siber Güvenlik Çalışma Grubu üyesidir.Akademik Özgeçmiş

Dersler

Yayınları

Sunuları

Yönettiği Tezler