ENERJİ YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ENERJİ YÖNETİMİ

Enerji Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Akşam: Enerjinin üretimi, dağıtımı, tüketimi, hukuku, yönetimi, piyasası, uluslararası boyutları, ticareti, iletimi, taşınması, nakliyesi, güvenliği, yeni enerji teknolojileri, sürdürülebilirliği gibi konularla ilgili birimlerde çalışanlara yöneliktir.