DEVAM EDEN PROJELER

 

 

 

ARAŞTIRMA TÜRÜ

PROJE ADI

Kurumlara Özel Araştırmalar

TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI`NIN (TARAP) AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİNİ OLUŞTURMA PROJESİ (2015-)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ANALİZİ: TESPİTLER, İHTİYAÇLAR VE SORUNLAR ARAŞTIRMA PROJESİ (2015-)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

YATIRIM PROJELERİNDE KARŞILAŞTIRMALI KARAR ALMA ANALİZİ ARAŞTIRMA PROJESİ (2015-)

Kurumlara Özel Araştırmalar

TÜRKİYE`DE GÖÇMEN İŞGÜCÜNE YÖNELİK ARZ VE TALEBİN SEKTÖRLER BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, GEÇİCİ VE DÖNGÜSEL GÖÇ BAĞLAMINDA MEVSİMLİK GÖÇMEN İŞÇİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİNİN ANALİZİ PROJESİ

(2014 -2016 )

Belediye Hizmetlerine Yönelik Bilimsel Araştırmalar

KALKINMA BAKANLIĞI İLE "YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET STANDARTLARI ARAŞTIRMA PROJESİ " (2011- )

Belediye Hizmetlerine Yönelik Bilimsel Araştırmalar

KALKINMA BAKANLIĞI İLE "YEREL YÖNETİMLER İÇİN EĞİTİM MALZEMESİ GELİŞTİRME (YEREP-YERELNET) ARAŞTIRMA PROJESİ" (1999 - )