TAMAMLANMIŞ PROJELER

 

Araştırma Projelerinde Uyulması Gereken Temel İlkeler İçin Tıklayınız 

   Türkiye`nin ilk ve en geniş kapsamlı kamu yönetimi araştırması olan ve MEHTAP kısa adıyla bilinen "Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi" Yönetim Kurulu Raporu 1963 yılında yayımlanmıştır. İkinci Plan döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla TODAİE`nin öncülüğünde oluşturulan, İdari Reform Danışma Kurulu, "İdarenin Yeniden Düzenlenmesi: İlkeler ve Öneriler" başlıklı raporu yayımlamıştır. 1982 yılında TODAİE`de yürütülen Kamu Yönetimi Komisyonu çalışmaları sırasında kamu yönetimi örgütlerine ilişkin çok sayıda KHK taslakları hazırlanmıştır. Bu Kararnameler, 1983 yılında çıkarılmıştır. Kapsamlı reform araştırmalarının sonuncusu olan Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA) Raporu da 1991 yılında yayımlanmıştır.

MEHTAP raporunu indirmek için tıklayınız.

KAYA raporunu indirmek için tıklayınız.

Diğer tamamlanmış araştırma projelerini de içeren tablo aşağıda verilmiştir. 

 

 

ARAŞTIRMA TÜRÜ

PROJE ADI

Kurumlara Özel Araştırmalar

BASIN İLAN KURUMU KARİYER SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (2016-2017)

Kurumlara Özel Araştırmalar

TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI`NIN (TARAP) AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİNİ OLUŞTURMA PROJESİ (2016)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ANALİZİ: TESPİTLER, İHTİYAÇLAR VE SORUNLAR ARAŞTIRMA PROJESİ (2016)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

YATIRIM PROJELERİNDE KARŞILAŞTIRMALI KARAR ALMA ANALİZİ ARAŞTIRMA PROJESİ (2016)

Kurumlara Özel Araştırmalar

TÜRKİYE`DE GÖÇMEN İŞGÜCÜNE YÖNELİK ARZ VE TALEBİN SEKTÖRLER BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, GEÇİCİ VE DÖNGÜSEL GÖÇ BAĞLAMINDA MEVSİMLİK GÖÇMEN İŞÇİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİNİN ANALİZİ PROJESİ

(2014 -2016 )

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

İRAN ÜLKE ARAŞTIRMASI: SİYASİ, İKTİSADİ VE SOSYAL YAPISI VE GÖRÜNÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ (2015)

Kurumlara Özel Araştırmalar

ÇSGB STRATEJİK PLANLAMA FONKSİYONUNU ETKİNLEŞTİREN  BİLGİ ALTYAPI TASARIM (BİLGİ-ALTYAPI) PROJESİ (2015)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

KAMUDA KURUMSAL BİLİŞİM KAPASİTESİ VE SİSTEM DİNAMİKLERİ YAKLAŞIMI ODAKLI BİR STRATEJİ ÖLÇÜMLEME MODELİ GELİŞTİRME PROJESİ-
(DİNAMİK STRATEJİ ÖLÇER PROJESİ (dSTÖP) (2014)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

MERKEZİ PERSONEL HİZMETLERİ ÖRGÜTLENMESİ ARAŞTIRMA (MEP) PROJESİ (2014)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

YEREL YÖNETİMLERİN "YERELLİK" DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ (2014)

Kurumlara Özel Araştırmalar

AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASINDA YÖNETİŞİM VE HESAP VEREBİLİRİLİK DEĞERLENDİRME PROJESİ (2013-2014)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

TÜRKİYE‘DE PARLAMENTER SİSTEM ARAŞTIRMA PROJESİ (2013-2014)

Kurumlara Özel Araştırmalar

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU YAPILANDIRMA PROJESİ (2013)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

İLKÖĞRETİMDE İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK: ÖĞRETMENLERİN İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK ALGISI VE EĞİTİMİ ARAŞTIRMA PROJESİ (2013)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

TÜRKİYE`DE BAKANLIK ÖRGÜTLENMESİ (2012-2013 )

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

KAMU POLİTİKASI ANALİZİ (2012)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

DEPREMLERDE İDARENİN SORUMLULUĞU (2012-2013 )

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

TÜRKİYE‘DE İL BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAYISAL ÖLÇEKLENDİRİLMESİ A.P. (2012)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

E-SAĞLIKTA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A.P. (2011)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

T.C. DEVLET TEŞKİLATI REHBERİNİN YEMDEN YAPILANDIRILMASI A.P. (2011)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

AB ENERJİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARININ TÜRKİYE‘NİN AB TAM ÜYELİK MÜZAKERELERİNE YANSIMALARI A.P.(2011)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ HARİTALAMA A.P. (2010-2012)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE TEFTİŞ VE İÇ DENETİM A.P.(2010-2012)

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

TÜRKİYE‘DE ÖZÜRLÜLÜĞE DAYALI AYRIMCILIĞIN ÖLÇÜLMESİ A.P.(2010)

Kurumlara Özel Araştırmalar

 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NORM KADRO VE YENİDEN YAPILANMA A.P.(2010)

Kurumlara Özel Araştırmalar

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE MÜLKİ İDARİ AMİRLERİ PERFORMANS KRİTERLERİ BELİRLEME ARAŞTIRMASI (MİAPER) (2006)

Kurumlara Özel Araştırmalar

TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMASI (2005)

Belediye Hizmetlerine Yönelik Bilimsel Araştırmalar

ALMAN TEKNİK İŞBİRLİĞİ KURUMU (GTZ) İLE "YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNE NİTELİK KAZANDIRILMASI (YEREL HİZMET) ARAŞTIRMA PROJESİ" (2003-2006)

Kurumlara Özel Araştırmalar

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMASI (2003)

Kurumlara Özel Araştırmalar

 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMASI ( 2002-2003 )

Kurumlara Özel Araştırmalar

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMASI / 2002-2003

Kurumlara Özel Araştırmalar

 REFİK SAYDAM HIFZISIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI NORM KADRO ARAŞTIRMASI / 2002-2003

Kurumlara Özel Araştırmalar

ORMAN BAKANLIĞI YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMA PROJESİ / 2002-2003

Bağımsız Bilimsel Araştırma Projeleri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE "YEREL YÖNETİMLER BİLGİ TABANI (YERELBİLGİ) PROJESİ" (2002-2003)

Kurumlara Özel Araştırmalar

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMASI / 2002

Kurumlara Özel Araştırmalar

 ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMASI / 2002

Kurumlara Özel Araştırmalar

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMASI / 2001-2002

Kurumlara Özel Araştırmalar

 KALKINMA BANKASI A.Ş. YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMASI / 2001-2002

Kurumlara Özel Araştırmalar

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMASI / 2001-2002

Kurumlara Özel Araştırmalar

TC EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMASI / 2001-2002

Kurumlara Özel Araştırmalar

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU YENİDEN YAPILANMA VE NORM KADRO ARAŞTIRMASI / 2001-2002

Kurumlara Özel Araştırmalar

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI ÖRGÜT ARAŞTIRMASI / 2000-2001,

Kurumlara Özel Araştırmalar

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİ KURUMU (MKE) ARAŞTIRMASI

Kurumlara Özel Araştırmalar

TÜRK HAVA KURUMU BAŞKANLIĞI (THK) ARAŞTIRMASI

Kurumlara Özel Araştırmalar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ARAŞTIRMASI

Kurumlara Özel Araştırmalar

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Hizmetlerine Yönelik Bilimsel Araştırmalar

DPT İLE "YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRME (YERYÖN) ARAŞTIRMA PROJESİ"(1998)

Kurumlara Özel Araştırmalar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI NORM KADRO AAP. (TÜRPEP 1997)

Kurumlara Özel Araştırmalar

MİVBANK VERİ TABANI VE SORGULAMA YAPISI 1996

Kurumlara Özel Araştırmalar

MAHALLİ İDARELER VERİ BANKASI OLUŞTURULMASI PROJESİ (MİVBOP) / 1995

Kurumlara Özel Araştırmalar

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMASI

Kurumlara Özel Araştırmalar

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OYAK) ARAŞTIRMASI

Kurumlara Özel Araştırmalar

MAHALLİ İDARELERİN KÜLTÜR FONKSİYONLARI ARAŞTIRMASI / 1991

Genel Kamu Yönetimi Araştırmaları

KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMA PROJESİ (KAYA) / 1988-1991

Kurumlara Özel Araştırmalar

TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TDÇİ) ARAŞTIRMASI

Kurumlara Özel Araştırmalar

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜPRAŞ) ARAŞTIRMASI,

Kurumlara Özel Araştırmalar

PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (POAŞ) ARAŞTIRMASI

Kurumlara Özel Araştırmalar

TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ (TOBB) ARAŞTIRMASI

Kurumlara Özel Araştırmalar

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ ANONİM ORTAKLIĞI (DİTAŞ) ÖRGÜT ARAŞTIRMAS

Genel Kamu Yönetimi Araştırmaları

BAKANLAR KURULU KARARIYLA TODAİE‘NİN YÖNETİMİNDE KURULAN KAMU YÖNETİMİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARI / 1982-1983

Genel Kamu Yönetimi Araştırmaları

BAKANLAR KURULU KARARIYLA VERİLEN GÖREV UYARINCA YÜRÜTÜLEN KIRTASİYECİLİKLE SAVAŞ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI / 1966-1970

Genel Kamu Yönetimi Araştırmaları

MERKEZİ HÜKÜMET TEŞKİLATI ARAŞTIRMA PROJESİ (MEHTAP) / 1962-1963.
Dosyalar

(38 KB) (25.01.2017)