ARAŞTIRMA VE YARDIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

    
TODAİE`nin kuruluş amacı kapsamında belirlenen, araştırma ve yardım çalışmaları bu birim tarafından yürütülmektedir. Birim, kamu yönetimi ile ilgili genel akademik ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak ve kamu yönetimi ile ilgili konularda gerektiğinde görüş bildirmek; kamu yönetimi reformuyla ile ilgili araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek; kamu yönetimi ile ilgili öğretim malzemeleri geliştirmek ve hazırlamak görevlerini yerine getirmektedir.


Nitekim, 25/6/1958 tarih ve 7163 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu`nun 2. Maddesi B fıkrasın da Enstitü`nün görevleri arasında; 1. Amme İdaresi ile ilgili meseleler üzerinde araştırma ve anket ve incelemeler yapmak; 2. Amme İdaresi öğretimi yapan müesseselere yararlı öğretim malzemesi meydana getirmek; 3. İlgililerin talepleri üzerine Amme İdaresini ıslaha yararlı tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunmak ve bu hususta mütehassıslarını görevlendirmek; Amme İdaresiyle ilgili meseleler hakkında mütalaa ve rey beyan etmek; sayılmaktadır.