JOURNAL OF MODERN LOCAL GOVERNMENTS (ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER DERGİSİ)

Editorial Board
Prof. Onur Ender ASLAN
Assoc. Prof. Filiz KARTAL
Prof. Oya ÇİTÇİ
Prof. Seriye SEZEN
Assoc. Prof. Aslı AKAY
 
Advisory Board
Prof. Örsan AKBULUT (TODAİE) 
Prof. Meral TECER
Prof. Argun AKDOĞAN (TODAİE)
Prof. İlhan TEKELİ 
Prof. Adalet ALADA (İstanbul U.)
Prof. Feyzi ULUĞ (TODAİE)
Prof. Onur Ender ASLAN (TODAİE)
Prof. Kamil Ufuk BİLGİN (TODAİE)
Prof. İsmail BİRCAN
Prof. Ömer BOZKURT
Prof. Oya ÇİTÇİ (TODAİE)
Prof. Yücel ERTEKİN (Çağ U.)
Prof. Cevat GERAY
Prof. Can HAMAMCI 
Prof. Türksel KAYA BENSGHİR (TODAİE) 
Prof. Ruşen KELEŞ 
Prof. Ayşegül MENGİ (Ankara u.) 
Prof. Ömer PEKER
Prof. Seriye SEZEN (TODAİE) 
Prof. Neşe SONGÜR (TODAİE)
Assoc. Prof. Aslı AKAY (TODAİE)
Assoc. Prof. Tayfun ÇINAR ( Ankara U.)
Assoc. Prof. Kıvılcım ERTAN (TODAİE)
Assoc. Prof. Filiz KARTAL (TODAİE)
Assoc. Prof. Serap KAYASÜ (METU)
Assoc. Prof. Birkân UYSAL