TURKISH ANNUAL OF HUMAN RIGHTS (İNSAN HAKLARI YILLIĞI)

Editorial Board

Prof. Onur Ender ASLAN

Assoc. Dr. Filiz KARTAL

Prof Dr. Oya ÇİTÇİ

Prof. Dr. Seriye SEZEN

Assoc. Dr. Aslı AKAY

 

Advisory Board

Prof. Tekin AKILLIOĞLU, Bilkent University

Prof. Rona AYBAY, Bilgi University

Prof. Naz ÇAVUŞOĞLU, İstanbul University

Prof. Oya ÇİTÇİ, TODAİE

Prof. Mehmet Semih GEMALMAZ, İstanbul University

Prof. Mesut GÜLMEZ

Prof. İbrahim KABOĞLU, Marmara University

Prof. Meryem KORAY, Yıldız Teknik University

Prof. İoanna KUÇURADİ, Maltepe University

Prof. Maksut MUMCUOĞLU, Ankara University

Prof. Fazıl SAĞLAM, Yıldız Teknik University

Prof. Mümtaz SOYSAL

Prof. Melda SUR, Dokuz Eylül University

Prof. Turgut TARHANLI, Bilgi University

Prof. Yıldırım ULER, Yakın Doğu University

Prof. Oktay UYGUN, İstanbul University

Prof. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Galatasaray University

Assoc. Prof. Filiz KARTAL, TODAİE

Assoc. Prof. Nuran SAVAŞKAN AKDOĞAN, TODAİE