AZERBAYCANLI BELEDİYE BAŞKANLARINA YÖNELİK “YEREL HİZMETLER EĞİTİM PROGRAMI” 28 KASIM-02 ARALIK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENMİŞTİR.

Eğitim Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi’nin ortaklaşa kurduğu Azerbaycan Bakü’de yer alan Kafkasya Kamu Yönetimi Araştırma ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

 

 Fotoğraflar

2016-12-05 13:03:33
2016-12-05 13:03:33