GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONUNU ZİYARETİ

Enstitümüz Genel Müdürü Prof.Dr.Sayın Onur Ender ASLAN Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Ali YALÇIN’ı Makamında Ziyaret Etmiştir.Fotoğraflar

2016-12-27 11:30:42