AMME İDARESİ DERGİSİ 50. YIL SAYISI ÇIKTI!

Amme İdaresi Dergisinin 50.Yılında yayınlanan Cilt 50, Sayı 1, Mart 2017 sayısına bu linkten ulaşılabilir: http://www.todaie.edu.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=1208&dergi=1

 GENEL MÜDÜRDEN 

Amme İdaresi Dergisinin 50. Yılına Dair

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü`nün temel işlevlerinden bir tanesi kamu yönetimi alanında yayın faaliyetidir. Bu faaliyet alanı içerisine 1952`den itibaren sayısı 450`yi aşan kitap yayını yanında, bilimsel dergi yayını da girmektedir. Bu minvalde, Enstitü`nün beş adet bilimsel dergisi bulunmaktadır. Bunlar; Amme İdaresi Dergisi (1968), Turkish Public Administration Annual (1974), İnsan Hakları Yıllığı (1979), Turkish Yearbook of Human Rights (1979), ve Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi`dir (1992). 1968 yılından itibaren her yıl dört sayıdan oluşan bir cilt ile yayınlanmaya başlayan Amme İdaresi Dergisi 50 yıllık kesintisiz yayın hayatı ile yalnızca Enstitü`nün değil, Türkiye ve yakın coğrafyasında kamu yönetimi alanının en saygın ve önemli dergisidir.

Dergi`nin haklı itibarı, yayın ilkelerinin titizlikle uygulanmasına dayanmaktadır. 2007 yılında Dergi uluslararası indekslerde de taranmaya başlamış ve ünü, ulusal düzeyden uluslararası düzeye çıkmıştır. Altı yıl editörlüğünü, dört yıldan bu yana da Genel Müdür olarak Enstitü adına sahipliğini yapma onuruna nail olduğum Amme İdaresi Dergisi`ne nice yıllar ve nice 50. yıl dileklerimle, Dergiye 50 yılda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

 

                                                  Prof. Dr. Onur Ender ASLAN

                                                                                     

                                                                                   Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

                                                                                     Genel Müdürü