TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ (TODAİE) İLE İSLAM ÜLKELERİ İSTATİSTİK, EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ (SESRIC) ARASINDA “İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI” İMZALANMIŞTIR.