TODAİE DÜZCE`DE

TODAİE, Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen, Kalkınma Bakanlığı’nın finansal desteği ile yürütülen “Yerel Yönetimler Personelinin Kapasitesinin Artırılması Eğitim Projesi` kapsamında “Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimi, Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliliklerinin Artırılması, Kamu İhale Mevzuatı ve 5018 Sayılı Kanun ve Kamu Zararı” konularında 34 öğretim elemanı ve bürokratın katılımıyla eğitim başlamıştır. Açılışa TODAİE Genel Müdürü, Düzce Valisi Sayın Zülkif DAĞLI ve Düzce Belediye Başkanı Sayın Mehmet KELEŞ katılmıştır.Fotoğraflar

2017-05-24 10:05:33