TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ VE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU – DIŞ PAYDAŞLAR İLETİŞİM ÇALIŞTAYI


        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)`nun dış paydaşlarla iletişimini güçlendirmek; sorun alanlarını tespit edip öneriler geliştirmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü işbirliğiyle "ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU – DIŞ PAYDAŞLAR İLETİŞİM ÇALIŞTAYI" düzenlenmiştir. 

       12 Eylül 2017 tarihinde EPDK binasında gerçekleştirilen çalıştay EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz ve TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Onur Ender Aslan tarafından gerçekleştirilen konuşmalar ile başlamış; bu konuşmaların ardından Yrd. Doç. Dr. Sayın Süha Oğuz Albayrak`ın program ve temalarının tanıtımını içeren sunumu sonrasında çalıştay farklı salonlarda eşzamanlı olmak üzere doğalgaz, elektrik, lpg ve petrol sektörü temsilcilerinin kendi aralarında toplandığı yaklaşık ikişer saat süren üç ardıl oturum halinde gerçekleştirilmiştir. 

       Çalıştayda EPDK`nin görevlerini yerine getirirken işbirliği içerisinde bulunduğu dış paydaşlardan olan sektör temsilcilerinin kendi sektörlerindeki işleyişe dair tespit ve önerileri EPDK tarafından kayıt altına alınmıştır.

 Fotoğraflar