TODAİE ÇARŞAMBA KONFERANSLARI KAPSAMINDA FİLM GÖSTERİMİ: MODERN ZAMANLAR


 Gösterim 1 Kasım 2017 Çarşamba Saat:14:00‘da Küçük Konferans Salonunda yapılacaktır. Öğrencilerimizin katılımı zorunludur.Fotoğraflar