TODAİE KIRŞEHİR’DE

Kalkınma Bakanlığı’nın finansal desteği ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Ahi Evran Üniversitesi işbirliği çerçevesinde Yerel Yönetimler Merkezi tarafından yürütülen “Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Projesi” kapsamında Kırşehir belediyeleri ve il özel idaresi personeline yönelik olarak 20 – 24 Kasım 2017 tarihleri arasında “Yönetici Yetkinliklerini Artırılması” ve “Kamu İhale Kanunu ve Uygulamaları” başlıklı ücretsiz eğitim programları düzenlenmiştir.Fotoğraflar

2017-11-27 15:27:29