2017-2018 BAHAR DÖNEMİ DERS SEÇİMİ


Ders seçim ilkeleri,  Bahar Dönemi Ders Programı, Seminer Dersi Programı ve Dönem Ödevi Projesi Ders Programlarına ilgili linklerden erişebilirsiniz.

Seminer ve dönem ödevi projesi dersleri öğretim üyeleri ile görüşülerek seçim yapılan dersler olup daha sonra bu çerçevede duyuru yapılacaktır.