2017-2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİNDE DERS GÜNÜ DEĞİŞİKLİĞİ


Prof. Dr. Feyzi ULUĞ‘nun Salı Günü Saat : 09.30 da görünen"KYY-51402 Yönetsel Davranış"  Dersi 

Pazartesi saat: 13.30‘a alınmıştır. Bilgilerinize.