ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Öğretim Üye ve Yardımcıları Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünün (Enstitü) öğretim üye ve yardımcılarının sicil ve disiplin amirlerini göstermek amacıyla 7163 sayılı Enstitü Teşkilat Kanunu gereğince hazırlanmıştır.

Madde 2- Öğretim üye ve yardımcılarının I. sicil amiri Enstitü Genel Müdür Yardımcısı, II. sicil amiri ise Enstitü Genel Müdürüdür.

Sicil değerlendirmesi öğretim üyeleri için Enstitü Akademik Kurulunun, öğretim yardımcıları için ise görev ilişkisi kurulan öğretim üyelerinin görüşleri dikkate alınarak yapılır.

Sicil amirlerinden birinin verdiği raporun olumsuz olması halinde durum Enstitü Yürütme Kurulunda görüşülür.

Madde 3- Öğretim üye ve yardımcılarınca ve sicil amirlerince doldurulacak faaliyet ve sicil raporları ektedir.

Madde 4- Öğretim üye ve yardımcılarının sıralı sicil amirleri aynı zamanda disiplin amirleridir.

(Yönetim Kurulunun 12.5.1999 tarih ve 709 sayılı kararı ile yapılan ek) Öğretim Üyeleri ve Yardımcıları için Disiplin Kurulu Enstitü Yürütme Kurulu , Yüksek Disiplin Kurulu ise Yönetim Kurulu‘dur.

Madde 5- Bu Yönetmelik 25/12/1986 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Yönetmeliği Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

 


EK : 1

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU

 

AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI

FAALİYET RAPORU

Yılı :

Öğretim Üyesinin/Yardımcısının Adı ve Soyadı :

Öğretim Üyesinin/Yardımcısının Görev Alanı :

İlgili Öğretim Üyesi (Öğretim Yardımcıları için) :

 

ÖĞRETİM VE EĞİTİM

Öğretim Üyesinin/Yardımcısının yıl içinde katıldığı seminerler, verdiği dersler, yaptığı öğretim ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir.

 

 

İNCELEME VE ARAŞTIRMA

Öğretim Üyesi/Yardımcısı tarafından yıl içinde yapılan her türlü inceleme ve araştırmalar ve bu inceleme ve araştırmalar sonunda hazırlanan raporlar hakkında (sayfa tutarları dahil) ayrıntılı bilgi verilecektir.

 

 

YAYIN

Öğretim Üyesi/Yardımcısı tarafından yıl içinde yazılan ve dergilerde yayınlanan telif ve çeviri yazılarla basılmış kitapları hakkında bibliyografya örneğine uygun olarak ayrıntılı bilgi verilecektir.

 

 

YÖNETİME YARDIM

Öğretim Üyesi/Yardımcısı tarafından yıl içinde yerine getirilen her çeşit yönetime yardım görevleri hakkında kısaca bilgi verilecektir.

 

 

EK : 2

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU

AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI

 

S İ C İ L R A P O R U

 

Öğretim Üyesinin/Yardımcısının Adı ve Soyadı :

Fotograf

Öğretim Üyesinin/Yardımcısının Görev Alanı :

İlgili Öğretim Üyesi (Öğretim Yardımcıları için) :

 

MESLEKİ YETENEĞİ

I. Sicil Amiri - II. Sicil Amiri

 

1. Bilimsel eserleri izleme ve öğrenme durumu (sadece öğretim yardımcıları için)

…………………

…………………

2. Eğitim, araştırma, inceleme, uygulama, derleme ve yayın, çeviri ve telif çalışmaları

…………………

…………………

DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ

 

1. İş arkadaşları ve amirleriyle olan kişisel ilişkileri ve davranışları (sadece öğretim yardımcıları için)

…………………

…………………

2. Sorumluluk ve hizmet duygusu (işi gereği gibi ve zamanında yapma ve işe karşı ilgi derecesi)

…………………

…………………

 

SİCİL AMİRİNİN NİHAİ KANAATİ ………………… …………………

BİRİNCİ SİCİL AMİRİNİN

Adı ve Soyadı :

Unvanı :

Sicil Raporunun Düzenlenme Tarihi :

İKİNCİ SİCİL AMİRİNİN

Adı ve Soyadı :

Unvanı :

Sicil Raporunun Düzenlenme Tarihi :

 

NOT: Sicil Amirlerinden birinin verdiği raporun, olumsuz olması halinde durum Enstitü Yürütme Kurulunda görüşülür.