TODAİE MEMURLARI SİCİL VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ


 TODAİE Memurları Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (Enstitü) memurlarının sicil ve disiplin amirlerini göstermek amacıyla 7163 sayılı Enstitü Teşkilat Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince hazırlanmıştır.

Madde 2- Memurlar hakkında sicil raporlarını dolduracak birinci ve ikinci sicil amirleri ile gerektiğinde kanaatine müracaat edilecek üçüncü sicil amirlerinin kadro (görev) unvanları ekli sicil amirleri çizelgesinde gösterilmiştir.

Madde 3- Memurların sıralı sicil amirleri aynı zamanda disiplin amirleridir.

Madde 4- Enstitü Yönetim Kurulu‘nun 25.12.1986 tarih ve 545 sayılı kararı ile kabul edilen "TODAİE Genel Müdürlüğü Memurları Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5- Bu Yönetmelik 9.3.1988 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Yönetmeliği Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

 

SİCİL RAPORU DOLDURULACAK MEMURUN

 

Birimi

 

Kadro Unvanı

 

Sınıfı

 

1.Sicil Amiri

 

2.Sicil Amiri

Gerektiğinde

3.Sicil Amiri

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter

G.İ.H.

Gn.Md.Yrd.

Genel Müdür

-

Genel Sekreterlik

Şef, Daktilograf, Programcı, Çözümleyici Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Uzman

G.İ.H.

Genel Sekreter

Gn.Md.Yrd

Genel Müdür

Genel Sekreterlik

Daire Tabibi, Tabib

S.H.S.

Genel Sekreter

Gn.Md.Yrd.

Genel Müdür

Genel Sekreterlik

Hemşire

S.H.S.

Daire Tabibi

Genel Sekreter

Gn. Md. Yrd.

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Müdürü

G.İ.H.

Genel Sekreter

Gn.Md.Yrd.

Genel Müdür.

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Şef, Memur, Daktilograf, Ambar Memuru, Santral Memuru, Veznedar, Mutemet, Şoför, Ayniyat Saymanı

G.İ.H.

İdari ve Mali İşl. Müdürü

Genel Sekreter

Gn. Md Yrd

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Dağıtıcı, Hizmetli, Bekçi, Aşçı, Teknisyen Yrd.

Y.H.S.

İdari ve Mali İşl. Müdürü

Genel Sekreter

Gn. Md. Yrd.

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Teknisyen

T.H.S.

İdari ve Mali İşl. Müdürü

Genel Sekreter

Gn. Md. Yrd.

Personel Müdürlüğü

Personel Müdürü

G.İ.H.

Genel Sekreter

Gn. Md. Yrd.

Genel Müdür

Personel Müdürlüğü

Şef, Memur

G.İ.H.

Personel Müdürü

Genel Sekreter

Gn.Md.Yrd.

Kütüphane Müdürlüğü

Kütüphane Müdürü

G.İ.H.

Genel Sekreter

Derleme ve Yayım Şb. Md.

Gn.Md.Yrd.

Kütüphane Müdürlüğü

Şef, Memur, Daktilograf

G.İ.H.

Kütüphane Müdürü

Genel Sekreter

Gn.Md.Yrd.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Öğrenci İşleri Müdürü

G.İ.H.

Genel Sekreter

Öğretim ve Yetişt. Şb. Md.

Gn. Md. Yrd.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Şef, Memur Daktilograf

G.İ.H.

Öğrenci İşleri Müdürü

Genel Sekreter

Gn.Md.Yrd.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü (Sosyal İşl.)

Öğrenci İşleri Müdürü

G.İ.H.

Genel Sekreter

Gn.Md.Yrd.

Genel Müdür

Öğrenci İşleri Müdürlüğü (Sosyal İşl.)

Şef, Ambar Memuru, Memur

G.İ.H.

Öğrenci İşleri Müdürü

Genel Sekreter

Gn.Md.Yrd.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü (Sosyal İşl.)

Hizmetli, Bekçi

Y.H.S.

Öğrenci İşleri Müdürü

Genel Sekreter

Gn.Md.Yrd.

Savunma Uzmanlığı

Sivil Savunma Uzmanı

G.İ.H.

Genel Müdür

Sivil Savunma Genel Müd.

İçişleri Bak.Müst.

İnsan Hakl Araşt. ve Derl. Merk. Md.ğü

Uzman

G.İ. H.

Genel Sekreter

İnsan Hak.Araş.ve Der.Mer. Md.

Gn.Md.Yrd.

Öğretim ve Yetiştirme Şube Müdürlüğü

Uzman

G.İ.H.

Genel Sekreter

Öğretim ve Yetişt. Şb.Md.

Gn.Md.Yrd.

Araştırma ve Yardım Şube Müdürlüğü

Uzman

G.İ.H.

Genel Sekreter

Araş. ve Yardım .Şb.Md.

Gn.Md.Yrd.

Derleme ve Yayım Şube Müdürlüğü

Uzman

G.İ.H.

Genel Sekreter

Derleme ve Yayım Şb.Md.

Gn.Md.Yrd.

*Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Uzman, Şef, Memur, Daktilograf

G.İ.H.

Genel Sekreter

Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü

Genel Md. Yrd