EK SÜRE İSTEM DİLEKÇELERİ


 2015-2016 Akademik Yılı Tezli Yüksek Lisans  Programı öğrencilerinin ikinci ek süre istemleri kabul edilenler ekte sunulmuştur.