TÜRKİYE VE MOĞOLİSTAN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNDE 50. YILA DOĞRU KONFERANSI

14 Mayıs 2018 Pazartesi Günü Türkiye ve Moğolistan`ın Diplomatik İlişkilerinin Başlangıcının 50. Yıldönümü Münasebetiyle TODAİE`de `Türkiye Moğolistan Diplomatik İlişkilerinde 50. Yıla Doğru Konferansı` Düzenlenecektir.

Türkı̇ye ve Orta Doğu Amme İdaresı̇ Enstı̇tüsü (TODAİE) ve Moğolı̇stan Ulusal Yönetı̇m Akademı̇sı̇ işbirliği ile "Türkı̇ye-Moğolı̇stan Dı̇plomatı̇k İlı̇şkı̇lerı̇nde 50. Yıla Doğru" konferansı TODAİE`de düzenlenecektir. 

Türkiye ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 2019`da 50. Yılına erişmesi vesilesiyle düzenlenen Konferans, 14 Mayıs 2018 (Pazartesi) günü saat 09.30`da TODAİE`de başlayacaktır. Konferans`ta iki ülke arasındaki tarihsel bağlar, ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkiler, uzmanlar ve akademisyenler tarafından katılımcılara aktarılacaktır.

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım‘ın 6-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği Moğolistan ziyaretinin ardından Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı`nın (TİKA) da destek verdiği bu etkinliğin iki ülke arasında yükselmekte olan ikili ilişkilere katkı yapması hedeflenmektedir. 2019 yılı içinde ise konferansın devamı niteliğindeki bir konferansın da Moğolistan`da düzenlenmesi planlanmaktadır.

Konferans`ta Türk ve Moğol akademisyenlerin yanı sıra, TİKA ve Ekonomi Bakanlığı gibi önemli kurumlarda çalışan bürokratlar ile TOBB gibi sivil toplum kuruluşlarından gelen bölge uzmanları da sunumlar yapacaklardır. Konferansa katkı vermek üzere Moğolistan`dan 2 Parlamento üyesi ile Moğolistan Ulusal Yönetim Akademisi Rektör ve Yardımcıları, yöneticileri ve öğretim üyelerinin yer aldığı 17 kişilik bir heyet katılacaktır. Türkiye`den ise üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversite öğrencilerinden katılımın olması hedeflenmektedir.   

Tam gün sürecek etkinlikler Konferans ile sınırlı kalmayıp Moğolistan Sanat gösterisi ile açılacak, TODAİE bahçesinde bir çevre düzenlemesi ile yerleştirilen Bilge Tonyukuk Kitabesini temsil eden anıtın açılışı yapılarak, Türkiye ile Moğolistan`ın ortak tarihine vurgu yapılacaktır. Konferans süresince Türk-Moğol tarihi ve kültürel varlıklarına ilişkin fotoğraflardan oluşan bir sergi ve TODAİE bahçesine kurulan Moğol çadırı gezilebilecektir. Akşam Moğolistan Büyükelçiliği`nin Konferans düzenleyicilerine ve davetlilerine vereceği bir resepsiyon ile etkinlik sona erecektir. 

Konferansın davetiyesi için tıklayınız.Fotoğraflar

2018-05-09 13:55:32

Dosyalar

(189 KB) (09.05.2018)