KARİYER UZMANLIK SEMPOZYUMU TODAİE EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

Kariyer uzmanlık sisteminin geldiği boyutların, Türk bürokrasisindeki yeri ve etkinliğinin, kamu politikalarının oluşturulmasında üstlenmiş olduğu rolün, felsefi temellerinin ve hukuksal statüsünün düzenlenişinden kaynaklanan sorunların tartışılması ve değerlendirilmesi TODAİE ev sahipliğinde 10 Mayıs 2018 günü gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma katılan üst kademe yöneticileri, akademisyenler ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kariyer meslek mensuplarının yoğun ilgisi ve katkılarıyla literatür, hukuki alt yapı ve meslek deneyim paylaşılmıştır.Fotoğraflar

2018-05-10 18:49:23