TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI GİRİŞ YAZILI SINAVINA GİREN ADAYLARIN DİKKATİNE

13 Mayıs 2018 Pazar günü yapılan TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI GİRİŞ YAZILI SINAVI Cevaplı Soru Kitapçıklarına adaylar aday.ankara.edu.tr internet adresinden sisteme giriş yaparak ulaşabilirler. Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını 18 Mayıs 2018 17:00′ye kadar TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ‘ne yapacaklardır.

İtiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR520001002533699103995008 numaralı hesaba 20 ₺ (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ‘ne yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın TC kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.