MOĞOLİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 50. YILINA DOĞRU KONFERANSI

Moğolistan ve Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 50. Yılına Doğru Konferansı TODAİE’de gerçekleştirildi. Konferans TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender ASLAN’ın konuşmasıyla başladı. Konferansta Moğolistan Ulusal Yönetim Akademisi Rektörü Prof. Dr. Zulfikar SARKIT, T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi M. Vural ALTAY, Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold RAVDAN, Türkiye ve Moğolistan Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Mehmet ERDOĞAN birer konuşma yapmışlardır.

Konferansın sabah bölümünde, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından tasarlanarak yapılan Bilge Tonyukuk Kitabesini temsil eden bir eserin açılışı gerçekleştirilmiştir. Konferansta Türk-Moğol sanatçılar tarafından bir müzik dinletisi performansı sergilenmiştir. Konferans Türk-Moğol ilişkilerinin tartışıldığı Ekonomik İlişkiler ve Diplomatik ve Kültürel ilişkiler konularında gerçekleştirilen iki oturumla devam etmiştir. Konferansta bildiri sunan katılımcılara Katılım Sertifikaları takdim edilmiştir.

 Fotoğraflar

2018-05-15 10:43:47
2018-05-15 10:44:07
2018-05-15 10:44:24
2018-05-15 10:44:39
2018-05-15 10:44:56
2018-05-15 10:46:08