2017-2018 AKADEMİK YILI TEZLİ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE


2017-2018 Akademik Yılı Tezli Yüksek Lisans öğrencilerimizin tez teslim tarihlerine kadar her Güz  ve Bahar Döneminde bir ara rapor dilekçesini doldurup tez danışmanına onaylatarak  evrak kayıta teslim etmeleri gerekmektedir.  Ara Rapor teslim dilekçesi web sayfasında Öğrenci İşleri-Bilgi ve Belgelerin altında yer almaktadır. Dilekçe vermeyen öğrenci hakkında, Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin aşağıda yer alan maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.

 

Tez Çalışması Ara Raporu

 

Madde 36-(Değişik madde:RG-7/8/2011-28018)

 

Tezli programı seçen öğrenci ikinci dönemin tamamlanmasını izleyen bir ayın içinde tez önerisini danışmanına teslim eder. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez çalışmaları ile ilgili olarak üç ayda bir ara raporu hazırlar ve danışmanına verir.

 

Hazırlanan ara raporlar, tez danışmanı tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir ve en geç on gün içinde öğrenci işlerine teslim edilir. İkinci tez danışmanının görevlendirilmesi durumunda, ortak değerlendirme yapılır.

 

(Ek fıkra:RG-27/8/2016-29814) 

Tez çalışması ara raporlarının değerlendirilmesinde üst üste iki ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.