2018-2019 AKADEMİK YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ


2018-2019 Akademik Yılı Yüksek Lisans Programları Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday Listeleri aşağıda yer almaktadır.

 

Sözlü Sınava Girecek Adayların,

1.Lisans diploması örneği, lisans mezuniyeti not dökümü ve ortalamasını gösterir belge,

2.ALES sonuç belgesini,

3.Kurumlardan alınmış olmak kaydıyla ilk işe giriş tarihinden itibaren yıl bazında ıslak imzalı ve mühürlü hizmet cetveli belgesini,

 

TODAİE Öğrenci İşleri Müdürlüğü`ne elden teslim etmeleri, fakslamaları (0312 2314764) ya da e-posta ekinde(kyylp@todaie.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir (Ulaştığını teyit etmek adayların sorumluluğundadır).

 

Belgelerini 25-27 Haziran 2018 saat 17:00`ye kadar ibraz edemeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

Adayların sözlü sınava gireceği gün ve saat bilgisi 22 Haziran 2018 tarihinde ilan edilecektir.