GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreter Tülün YÜCEL

Genel Sekreter Yardımcısı Cevat ÖZER

Genel Sekreterlik Sekreterliği Gülbül GÜLER

İdari ve Mali İşler Müdürü Taner AKKAYA

Personel Müdürü Sevilay ULUTAŞ

Öğrenci İşleri Müdürü Yasemen YILDIRIM

Sosyal İşler Müdürü Cemal PORGALI

Kütüphane Müdürü Vildan KAHRAMAN

Strateji Geliştirme Md. Jale KILIÇ