GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreter: Tülün YÜCEL

Genel Sekreter Yardımcısı: A. Cevat ÖZER

Genel Sekreter Yardımcısı: Sevilay ULUTAŞ

Genel Sekreterlik Sekreterliği: Gülbül GÜLER

İdari ve Mali İşler Müdürü: Taner AKKAYA

Personel Müdür Vekili: Sibel ELVERİR

Öğrenci İşleri Müdür Vekili: Demet ÖZSOY BAŞAR

Sosyal İşler Müdürü: Cemal PORGALI

Kütüphane Müdürü: Vildan KAHRAMAN

Strateji Geliştirme Müdürü: Jale KILIÇ