MALİ TABLOLAR


Dosyalar

2015 YILI OCAK AYI MALİ TABLOLARI (479 KB) (24.10.2016)

2015 YILI ŞUBAT AYI MALİ TABLOLARI (490 KB) (24.10.2016)

2015 YILI MART AYI MALİ TABLOLARI (497 KB) (24.10.2016)

2015 YILI NİSAN AYI MALİ TABLOLARI (501 KB) (24.10.2016)

2015 YILI MAYIS AYI MALİ TABLOLARI (509 KB) (24.10.2016)

2015 YILI TEMMUZ AYI MALİ TABLOLARI (507 KB) (24.10.2016)

2015 YILI EYLÜL AYI MALİ TABLOLARI (509 KB) (24.10.2016)

2015 YILI EKİM AYI MALİ TABLOLARI (511 KB) (24.10.2016)

2015 YILI KASIM AYI MALİ TABLOLARI (509 KB) (24.10.2016)

2015 YILI ARALIK AYI MALİ TABLOLARI (643 KB) (24.10.2016)

2016 YILI OCAK AYI MALİ TABLOLARI (594 KB) (24.10.2016)

2016 YILI ŞUBAT AYI MALİ TABLOLARI (604 KB) (24.10.2016)

2016 YILI MART AYI MALİ TABLOLARI (617 KB) (24.10.2016)

2016 YILI NİSAN AYI MALİ TABLOLARI (622 KB) (24.10.2016)

2016 YILI MAYIS AYI MALİ TABLOLARI (623 KB) (24.10.2016)

2016 YILI TEMMUZ AYI MALİ TABLOLARI (626 KB) (24.10.2016)

2016 YILI EYLÜL AYI MALİ TABLOLARI (1081 KB) (01.11.2016)

2016 YILI EKİM AYI MALİ TABLOLARI (851 KB) (29.11.2016)

2016 YILI KASIM AYI MALİ TABLOLARI (651 KB) (06.02.2017)

2016 YILI ARALIK AYI MALİ TABLOLARI (654 KB) (06.02.2017)

2017 YILI OCAK AYI MALİ TABLOLARI (613 KB) (31.03.2017)

2017 YILI ŞUBAT AYI MALİ TABLOLARI (633 KB) (31.03.2017)

2017 YILI MART AYI MALİ TABLOLARI (632 KB) (02.05.2017)

2017 YILI NİSAN AYI MALİ TABLOLARI (641 KB) (29.05.2017)

2017 YILI MAYIS AYI MALİ TABLOLARI (648 KB) (03.07.2017)

2015 YILI TEMEL MALİ TABLOLARI (422 KB) (04.07.2017)

2016 YILI TEMEL MALİ TABLOLARI (418 KB) (04.07.2017)

2017 YILI TEMMUZ AYI MALİ TABLOLARI (647 KB) (08.09.2017)

2017 YILI EYLÜL AYI MALİ TABLOLARI (528 KB) (24.10.2017)

2017 YILI EKİM AYI MALİ TABLOLARI (648 KB) (29.11.2017)

2017 YILI KASIM AYI MALİ TABLOLARI (652 KB) (15.05.2018)

2017 YILI ARALIK AYI MALİ TABLOLARI (653 KB) (15.05.2018)

2017 YILI TEMEL MALİ TABLOLARI (499 KB) (21.05.2018)

2018 YILI OCAK AYI MALİ TABLOLARI (628 KB) (05.06.2018)

2018 YILI ŞUBAT AYI MALİ TABLOLARI (636 KB) (05.06.2018)

2018 YILI MART AYI MALİ TABLOLARI (647 KB) (05.06.2018)

2018 YILI NİSAN AYI MALİ TABLOLARI (647 KB) (05.06.2018)

2018 YILI MAYIS AYI MALİ TABLOLARI (651 KB) (27.06.2018)