YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

  1.Teşkilat Kanunu

  2.Akademik Kurul Yönetmeliği

  3.İcra Komitesi Çalışma Yönetmeliği

  4.Akademik Personel Yönetmeliği

  5.Akademik Personelinin Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerinde Uyulacak Yöntem ve İlkelere İlişkin Yönetmelik

  6.Öğretim Üye ve Yardımcıları Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  7.Lisans Üstü Öğretim Yönetmeliği

  8.TODAİE Öğrencilerinin Disiplin Yönetmeliği

  9.TODAİE Memurları Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  10.TODAİE Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  11.TODAİE İdari Personelinin Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği

  12.Yayın Yönetmeliği

  13.İnsan Hakları ve Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Yönetmeliği

  14.Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği

  15.Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

  16.Dış İlişkiler Merkezi Yönetmeliği

  17.Sağlık Hizmetleri ve Tedavi Yönetmeliği

  18.Araştırma Projesi, Yürütme ve Destekleme Yönetmeliği

  19.Öğretim ve Eğitim Projesi Yürütme ve Destekleme Yönetmeliği

  20.Yemekhane Yönetimi ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

  21.Evrak ve Dosya Hizmetleri Yönetmeliği

  22.Diploma, Sertifika, Belge Yönetmeliği

  23.Kütüphane Yönergesi

  24.Kamu Diplomasisi Eğitim Programı

  25.Asistan Görev Hizmet Yönergesi

  26.Yurt Yönergesi

  27.Gündüz Bakımevi Yönergesi

  28.Muhasebe Uygulama Yönergesi

  29.Tez Yazım Yönergesi

  30.Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi

  31.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  32.Araştırma Projesi Düzenleme İlkeleri

  33.Öğrenci Konseyi Yönergesi

  34.Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği

  35.Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi

  36.Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atama İlkeleri

  37.Okutman Atama ve Görevlendirme İlkeleri

  38.Öğretim Görevlisi Atama ve Görevlendirme İlkeleri

  39. TODAİE  Genel Müdürlüğü Stajyer Öğrenci Kabul Ve Staj Uygulama İlkeleri 

  40.TODAİE Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar  

  41. TODAİE İç Denetim Birimi Yönergesi

  42. Enderun Burs Programı Yönetmenliği

  43. Dönem Ödevi Projesi Yazım Yönergesi