YÜRÜTME KURULU

Başkan Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Üye Prof. Dr. Aslı AKAY
Üye Prof. Dr. Seriye SEZEN
Üye Prof. Dr. Örsan Ö. AKBULUT
Üye Prof. Dr. A. Argun AKDOĞAN
Üye Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU
Üye Doç. Dr. Filiz KARTAL