Enstitümüz Yüksek Lisans Programları Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği (EAPAA) Tarafından Akredite Edilmiştir.AKREDİTE BELGEMİZ

ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN

Öğrenci Formları, Haberler

ÖĞRENCİLER İÇİN

Akademik Birimler, Ders Duyuruları

MEZUNLAR İÇİN

Kütüphane, Haberler

Haberler

  ÇİN HALK CUMHURİYETİ ŞANGHAY YÖNETİM OKULUNDAN, MR. ZHU LİANGGO BAŞKANLIĞINDA ALTI KİŞİLİK BİR HEYET ENSTİTÜMÜZÜ ZİYARET ETMİŞTİR.

  Prof. Dong Youhong Enstitümüz yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 4 Aralık Pazartesi günü “Metropol Alanlarda Kamu Güvenliği Risk Yönetimi: Şanghay Örneği” konulu bir konferans vermiştir.

  devamı
  TODAİE DÜZCE’DE

  Enstitümüz ve Düzce Valiliği işbirliği ile 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde Düzce ili yöneticilerine yönelik personel yetkinliklerinin artırılması amacıyla “Protokol Yönetimi, Etkili İletişim ve Beden Dili ve Diksiyon” başlıklı programlar gerçekleştirilmiştir.

  devamı
  TODAİE KIRŞEHİR’DE

  Kalkınma Bakanlığı’nın finansal desteği ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Ahi Evran Üniversitesi işbirliği çerçevesinde Yerel Yönetimler Merkezi tarafından yürütülen “Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Projesi” kapsamında Kırşehir belediyeleri ve il özel idaresi personeline yönelik olarak 20 – 24 Kasım 2017 tarihleri arasında “Yönetici Yetkinliklerini Artırılması” ve “Kamu İhale Kanunu ve Uygulamaları” başlıklı ücretsiz eğitim programları düzenlenmiştir.

  devamı
  TODAİE KIBRIS`TA

  Enstitümüz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Personel Dairesi tarafından 22-24 Kasım 2017 tarihleri arasında kamuda görev yapan Orta Düzey Yöneticilere yönelik yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi ve bu konuda yeni bakış açısı kazandırılması amacı ile “TODAİE Yönetici Akademisi Eğitim Programı” düzenlenmiştir.

  devamı