TANITIM

Enstitü`nün 1952‘de kurulmasından bu yana, araştırma ve öğretim etkinliğini desteklemek üzere Enstitü`nün ilgi alanına giren tüm konularda bilgi/belgeyi sağlamak, bunlara gereksinim duyan akademik ve idari personel ile öğrencilerine ve Enstitü dışından gelen araştırmacılara sunmak kütüphanenin temel amacı olmuştur.

 

TODAİE Kütüphanesi kamu yönetimi ve ilgili konularda Türkçe ya da diğer dillerde 96‘sı güncel olan toplam 7000 cilt süreli yayın, kamu yönetimi uzmanlık programı çerçevesinde hazırlanmış 1925 tez içeren ve yaklaşık 40 bin basılı yayına sahiptir.

 

Bu koleksiyonu ile kütüphane, kamu yönetimi uzmanlık kütüphanesi olarak anılabilir.

 

Kütüphanemiz Enstitü personeli ve öğrencileri ile Enstitü dışı okuyuculara çalışma günlerinde, 9.30 – 17.30 saatleri arasında açıktır.

 

Kütüphanenin bütün koleksiyonunu (kitap, tez, TODAİE süreli yayınlarının içerdiği makalelerin bibliyografik künyeleri, süreli yayınların bibliyografik künyeleri, vd.) otomasyon sisteminden taramak mümkündür.

 

TODAİE akademik ve idari personeli ile öğrencilerine ödünç kitap verilmektedir. Ayrıca, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi Kütüphaneleri ile yazılı protokoller çerçevesinde işbirliği yapılmaktadır.