BİLGİ VE BELGELER

 Akademik Bilgi ve Belge Formları
Öğretim Üyeleri Ders Yükü Bilgi Formu
Tez Değerlendirme Raporu
İntihal Kontrol Raporu Formu
 

Öğrenci Bilgi ve Belge Formları

İlgili formlara dosyalar başlığı altından Microsoft Word biçiminde ulaşabilirsiniz. 

 

 

TODAİE Hesap Numarası

Aftan dönen öğrencilerin öğrenci katkı payı yatıracağı hesap numarası

TR 04 0001 0025 3203 5148 8350 19